היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אישור ביטוח - רפי יוספזון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


ביטוח עסק רכוש     ביטוח מבנים ונדל"ן       ביטוח עבודות קבלניות      ביטוח דירה

 

אישור קיום ביטוחים תיקני (מוצר מדף)

 

  מאת: רפי יוספזון, סוכן יועץ לניהול סיכונים ושמאי ביטוח

 

 


רפי יוספזון, סוכן, יועץ ושמאי ביטוחלא רק שאיננו מתוגמלים עבור עבודה קשה זו, אלא שלעיתים אנו עלולים אף לאבד את הלקוח המטיל עלינו את האשמה במקרה שלא הצליח לסגור את העִסקה או שנִפסל במכרז.  

                                                                            

1)  בשנים האחרונות הולכת וגוברת הדרישה מצד יזמים, קבלנים, בעלי מבנים, חברות ניהול, מוסדות ממשלתיים, עיריות ובעצם מי לא, להמצאת אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברות הביטוח של הגורמים עימהם הם עומדים להתקשר בחוזים או כאלה המעוניינים להשתתף במכרזים.

2)  תופעה זו התפתחה בעיקר מתוך החשש שמי מהצדדים המעורבים בהסכמים לא יעמוד בהתחייבויות הכלולות בסעיף הביטוח בחוזה ו/או במכרז ולכן באמצעות אישור זה ביקשו להבטיח לעצמם התחייבות תקפה ובעלת משקל רב מצד חברת ביטוח. מעין ערבות המקנה להם שקט נפשי בנושא הביטוח.

3)   עורכי הדין ויועצי הביטוח היו הראשונים לעריכת אישורים כאלה, כאשר תחילה הם היו נפוצים בתחום הביטוחים ההנדסיים (בעיקר ביטוחי קבלנים) וביטוחי חנויות ומשרדים בקניונים ובמרכזים מסחריים אחרים. לאחר מכן צצו אישורים במסגרת ההסכמים שערכו עיריות ו/או מוסדות ממשלתיים ו/או קונצרנים שונים ו/או במסגרת הסכמים עם ספקים ו/או עם שוכרי נכסים שבבעלותם ו/או עם נותני שירותים שונים.

4)   תופעה זו הלכה ותפסה תאוצה, כאשר לאחרונה כמעט כל בעל דירה או חנות, בעל חברה פרטית או בעל עסק עצמאי חשוף ועושה שימוש באישורים כאלה.

למעשה, כמעט בכל מכרז ו/או חוזה בכל תחום שהוא, מצורף כנספח, מעבר לסעיף הביטוח, אישור קיום ביטוחים שהחתמתו מהווה תנאי מוקדם להשלמת העִסקה.

5)   אין גבול למגוון האישורים הקיימים והניסוחים המפורטים בהם, כאשר כל עורך דין ו/או יועץ ביטוח מנסה להרחיב את הדרישות ככל הניתן, על מנת לשמור על זכויות לקוחותיו ועל אחריותו המקצועית.

6)   מנגד, עומדות חברות הביטוח שאינן מוכנות לחתום על חלק גדול מהאישורים כמתכונתם המלאה ולכן הן מבטלות סעיפים או ניסוחים שונים, משנות ומוסיפות לאישורים את הערותיהן.

      מקבלי האישורים המתוקנים אינם מסכימים בדרך כלל לשינויים שבוצעו ומכאן מתחיל בין הצדדים משא ומתן ארוך ומתיש שלעיתים מסתיים בהסכמה, אך לעיתים, כשאין הסכמה יכול המצב להגיע עד לביטול העִסקה ו/או ההשתתפות במכרז ו/או לעצירת תשלומים מצד הגורם החזק המחזיק בהם.

7)   אנו, סוכני הביטוח נמצאים בטווח ומצטיירים בעיני המבוטחים כאלה שאמורים לפתור את כל הבעיות ולאפשר להם לסיים את ההסכם ו/או להגיש את המכרז ו/או לקבל את התשלומים המגיעים להם.

 8)  כמות העבודה שנוספה לנו בעקבות התגברות תופעת האישורים גדלה מיום ליום וכולם מצפים מאיתנו לשרות מיידי ופתרון כל הבעיות, שמרביתן כידוע אינן בכלל בתחום סמכותנו.

     כמובן שהאישורים, כמנהג ארצנו בכל תחום, מתקבלים במשרדנו ברגע האחרון, רגע לפני מועד סגירת ההסכם או המכרז ואנו אלה שאמורים להתרוצץ ולעמוד בלוח זמנים שאינו מתקבל על הדעת.

      לא רק שאיננו מתוגמלים עבור עבודה קשה זו, אלא שלעיתים אנו עלולים אף לאבד את הלקוח המטיל עלינו את האשמה במקרה שלא הצליח לסגור את העִסקה או שנִפסל במכרז.

9)   משיחות רבות שאני עורך מזה שנתיים עם עורכי דין, עם חלק מנושאי תפקידים בכירים בחברות הביטוח המובילות, עם הממונים על תחום הביטוח בעיריות ובמוסדות, עם סוכני ביטוח רבים ועם חלק מיועצי הביטוח, הגעתי למסקנה חד משמעית, לפיה אף גורם אינו מרוצה מהמצב הקיים. כולם מבינים שמצב זה גורם לבזבוז בכוח אדם, בזמן יקר ובמשאבים כספיים עצומים למשק הביטוח כולו וזאת מעבר לעוגמת הנפש ולהפסדים הנגרמים לציבור המבוטחים.

    בקיצור אין כאן כמעט מרווחים, כולם מפסידים ובגדול, למעט אולי חלק מהיועצים הרואים במציאת הסדר אחיד לנושא פגיעה בקשר השוטף עם לקוחותיהם.

10) בנסיבות אלה, כפי שהצעתי כבר פעמים רבות בעבר, אני ממליץ ללשכת סוכני הביטוח להוביל מהלך לעריכת מספר אישורי ביטוח אחידים שיהיו מקובלים על כל הצדדים ויקבלו בסופו של דבר את ברכתו של הממונה על הביטוח במשרד האוצר.

11) תחילה יש לדעתי לערוך אישורים הנוגעים לתחומים המרכזיים שיפורטו להלן:

א.  אישור לביטוח עבודות קבלניות (יזם – קבלן, קבלן – קבלן משנה).

ב.  אישור ביטוח לשכירת נכס (קניונים, חברות ניהול, מבני משרדים וכד').

ג. אישור ביטוח לעבודות שיפוץ לפני כניסה לנכס בשכירות.

ד.  אישור לביטוח בין ספקים ונותני שירותים (עיריות, מוסדות למיניהן, מפעלים וכד').

12) את האישורים יש להציג בפני כל הנוגעים בדבר כאישורים אחידים – תקניים, שנקרא להם "מוצרי מדף" או "אישורים תקניים" ולגבש את הרכבם ותוכנם באופן סופי רק לאחר קבלת ברכת הדרך מכל הצדדים הנוגעים בדבר.

13) את הפגישות לגיבוש הנוסח הסופי של כל אחד מהאישורים יש לדעתי לערוך עם הנציגים המוסמכים בכל אחד מהתחומים הנ"ל, בצרוף יועציהם המשפטיים.

לדוגמא: לגבי אישור לביטוח עבודות קבלניות יש לזמן ישיבה עם נציגי ארגון הקבלנים הארצי, בראשות יושב הראש והיועצים המשפטיים שלהם.

כנ"ל לגבי אישורי הביטוח הניתנים על ידי הרשויות השונות וכן הלאה.

14) לאחר קבלת ברכת הדרך מגופים אלה, ראוי לדעתי לקיים פגישה עם ועדת הביטוח של לשכת עורכי הדין לסיכום סופי של כל האישורים לפני הצגתם בפני חברות הביטוח, יועצי הביטוח והמפקח על הביטוח.

15) למרות הניסיון לתאום ציפיות וקבלת נוסחים אחידים מוסכמים על כל הצדדים, אין לי ספק שהמהלך יהיה ממושך וכרוך בלא מעט קשיים. אי לכך ראוי לדעתי לקיים פגישה פנימית נוספת במסגרת הלשכה (בהרכב הקודם) ולחשוב היטב על המהלך הנכון ביותר שיכול להביא לתוצאות המהירות והטובות ביותר.

אסור לשכוח שלכל גוף מעורב (חברות ביטוח, יועצים, עורכי דין, רשויות וכו'). קיימים אינטרסים שונים ומגבלות וזאת מעבר לאגו שיש לכל אדם הממונה מטעמם על תחום זה.

16) לידיעתכם, מזה שנים רבות מתנהלות שיחות, החלפות מסמכים ופגישות בנושא זה בין חלק מנציגי חברות הביטוח לבין המפקח על הביטוח (כמובן כל חברה בנפרד ובאופן עצמאי), אך מסיבות שונות הנושא לא קודם. נראה שהפיקוח לא ראה בו עניין אשר יעזור לכלל הציבור, אלא נושא מסחרי טהור ולכן אינו ממהר להתערב.

לדעתי על ידי הסברה נכונה והצגת הכשלים והבזבוזים של כל הגורמים, ניתן יהיה להעלות את הנושא גם על סדר היום של הפיקוח על הביטוח ולקבל את בירכתם למהלך חשוב זה.

לסיכום אני מקווה ומאמין שבכוחות משותפים נצליח לעמוד במשימה מורכבת זו ולהביא פתרון מתאים לנו ולציבור המבוטחים.

 

בכבוד רב,

 

                                                                                     רפי יוספזון

13, במאי 2007 

לאתר סוכנות הביטוח של רפי יוספזון

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright