היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 6/9/2006

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2006

 

מדוע יועצי ביטוח מעדיפים אישורי ביטוח על פני פוליסות?

 

היועצים מעדיפים אישורים    חתימה על אישורים מבלי להתאמץ   נגד טופס אישור סטנדרטי
הטופס הסטנדרטי של הלשכה        אישורי ביטוח - הסיכון של המבטח

סעיף האחריות - כרקע לסעיף ולאישור ביטוח בחוזה

 

 

הסוגיה:

הדרישה להמצאת אישור המעיד על קיום ביטוח מופנית בדרך כלל כלפי: שוכרים, ספקים, יועצים, קבלנים, נותני שירותים וגורמים נוספים.

 

יש מי שמבקש להימנע מהצורך להציג אישור ביטוח באמצעות הצגת העתק פוליסה האמור לענות על דרישות הביטוח המופנות כלפיו, אשר בדרך כלל, מעוגנות בהסכם וזאת כאשר העתק הפוליסה אינו כולל את שמו של מקבל האישור בשם המבוטח!.

 

יועצי הביטוח אינם מסתפקים בהעתקי הפוליסות (אלא אם כן הפוליסות כוללות את מקבל האישור בשם המבוטח ואת כל האמור להלן)  ודורשים לקבל אישור ביטוח חתום ע"י המבטחים, בין השאר, מהסיבות הבאות:

  1. ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי מקבל האישור.

  2. קביעתו של מקבל האישור כמוטב לקבלת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכוש הנמצא בבעלותו (ולפעמים גם באחריותו).

  3. כלילת אחריותו של מקבל האישור בביטוח צד ג' בכפוף לסעיף אחריות צולבת בשל תביעה אשר תוגש כנגדו בקשר עם מעשה או מחדל של המבוטח.

  4. כיסוי תביעה של עובד כלפי מקבל האישור לפי ביטוח חבות המעבידים למקרה שיטען כנגדו, כי הוא נחשב כמעבידם של מי מעובדיו של נותן האישור.

  5. התחייבות המבטח לסכומי ביטוח, גבולות אחריות הרחבות ותנאים שונים המופיעים באישור.

  6. התחייבות המבטח שלא לנסות לשתף את הביטוחים הקיימים של מקבל האישור.

  7. הגנה על אינטרסים של גורמים נוספים לפי עניינו של מקבל האישור כמו משעבדים, דיירים נוספים ועוד.

  8. קביעתו של המבוטח כאחראי בלעדי לעמוד בתנאי הביטוח, תשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית.

  9. התחייבות המבטח שלא לבטל את הביטוח ושלא לצמצם אותו מבלי שתינתן למקבל האישור הודעה מראש ובכתב (בד"כ של 60 או  30 יום).

 

 

הפתרון:

 

חתימת המבטח על אישור קיום ביטוחים אינה כרוכה בתוספת תשלום ולמעשה מבטיחה למוסר האישור קיום ביטוח מעבר לאמור בפוליסה הואיל והוא מתחייב כלפי מקבל האישור בהתחייבויות שונות אשר למעשה מרחיבות את הביטוח אם בשל הימנעות מביטול או צמצום ללא הודעה מראש ובכתב למקבל האישור, שמירת זכויות כאשר אי עמידה בתנאי הפוליסה לא תפגע בזכויותיו של מקבל האישור ועוד.

 

 

על אודות אישור קיום ביטוחים באתר

 

 

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright