היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אישור ביטוח - שיבושי חתמים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

הערות לאישורי ביטוח  - מעידות החתמים 

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

אישור ביטוח - סיכון המבטח

הערות לטיוטת האישור של הלשכה

נגד טופס סטנדרטי של אישור ביטוח

 בעד טופס סטנדרטי - רפי יוספזון

הערות לטיוטת האישור

לרשום את השם הנכון באישור הביטוח

"נזק עציץ" באישור ביטוח

 

 

קטע מאישור קיום ביטוחים הכולל מחיקות לדוגמאאחד הדברים שמתסכלים ביותר את סוכני הביטוח וחלק מהיועצים הם התיקונים והעדכונים המוספים מדי פעם בפעם על ידי חתמים בחברות הביטוח לאישורי קיום הביטוחים הנדרשים למבוטחים על מנת שיוכלו לעמוד בתנאי הסכמים שהם חתומים עליהם עם אחרים (כמו למשל, משכירי נכסים, מזמיני עבודה, רשויות וכו'). אי המצאה של טופס אישור ביטוחים כמתחייב על פי ההסכם עליו חתם המבוטח יכולה להיות הרת גורל לגבי המבוטח ולגרור במקרה קיצון, ביטול של הסכם שהוא חשוב וחיוני לצורך המשך פעילותו העסקית של המבוטח (כמו למשל הסכם שכירות או הסכם עבודה).

 

מי שחותם על אישורי הביטוח בחברות הביטוח, הם חתמים, הנוקטים באמצעי זהירות שנראים להם סבירים על מנת למנוע התחייבות מיותרת מחברת הביטוח מעבר לתנאי הפוליסה.

 

ככל שמדובר בזהירות לגיטימית שיש בה הגיון וצורך, הרי שבחלק מהמקרים ויציין, כי לא בכולם, מעידים התיקונים בתנאי הפוליסה שנערכו על ידי חתם על חוסר ידע בסיסי ובורות של החתם, כאשר הוא מוחק מטופס אישור הביטוח, מלל שמתייחס לכיסוי שקיים ממילא בפוליסה, או מוסיף הערות המעידות כשלעצמן על חוסר הבנה בסיסית ובכך מציג את בורותו המקצועית כלפי סוכן הביטוח, שפונה בצר לו לממונה האחראי על אותו חתם או למי שמנהל הממונה על מי הבוס של החתם (כאשר סוכן הביטוח מחליט לפנות לגורם בכיר יותר בחברה) וכך מתקבל בקרב מנהלי החברה רושם שלילי לגבי הידע הביטוחי וגם המוטיבציה לבדוק וללמוד של החתם.

 

נראה להלן מספר דוגמאות לתיקונים מיותרים ואת הדרך שבה יכול כל חתם לנקוט על מנת למנוע את קיומם.

 

העסקת נוער כחוק - אחת התוספות השכיחות לאישורי הביטוח שכוללים התחייבות המבטח, כי הכיסוי לפי הפוליסה (צד ג' או גם אחריות מעבידים) אינו כולל חריג לעבודת נוער, היא הוספה של המילה "כחוק" בסוף המשפט.

 

תוספת זאת נראית הגיונית ממבט ראשון, שהרי הפוליסה אינה אמורה לכסות אחריות בשל פעילות בלתי חוקית של המבוטח. נכון?

 

בעקרון נכון, אלא מה? בביטוח הדברים אינם תמיד כפי שהם נראים. כך למשל כאשר מדובר בפוליסה לפי תנאי ביט ניתן לראות בקריאה קצרה של תנאי הפוליסות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים, כי הפוליסות אינן כוללו כל סייג או מגבלה שהיא לגבי עבודת נוער, כחוק או שלא כחוק.

 

מה גם שלפי פסיקה קיימת (עא 000231/09 וערעור שכנגד הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נגד אחמד אמארה ואח') החריג לגבי העסקת נער בניגוד לחוק חל רק לגבי ההפרש בכיסוי הביטוחי אילו הועסק הנער כחוק. כלומר, הפוליסה כן תשלם את מה שהיתה משלמת חברת הביטוח אילו הנפגע היה בוגר אולם הפוליסה לא תשלם את הסכומים המגיעים לנפגע, ככל שמגיעים כאלו, לפי חוק עבודת נוער.

 

כלומר, לפי פסיקת בתי המשפט, חריג עבודת נוער, ככל שהוא קיים בפוליסה, אינו מבטל את הכיסוי לנוער שהועסק שלא כחוק, אלא רק מצמצם את היקף הכיסוי!

 

תוספת המילה "כחוק" באישור הביטוח, היא אם כן, תוספת מיותרת שמעידה בראש ובראשונה על בורות וחוסר ידע של החתם כמו גם על עצלנותו ללמוד ולקרוא את הפסיקה ואת תנאי הפוליסות הרלוונטיות לגביהן מתייחס אישור הביטוח.

 

בדרך דומה, ניתן למצוא חתמים שמוסיפים את התנאי לויתור הדדי על זכות התחלוף לפי פוליסות ביט באישור הביטוח הדורש כמעט בכל המקרים, כמעט ללא יוצא מהכלל, ויתור על תחלוף לטובת מקבל האישור.

 

גם כאן כבמקרה הקודם ניתן לראות, כי לפי תנאי ביט אין דרישה לויתור הדדי על זכות התחלוף. ויתור על תחלוף נדרש  לא פעם לפי הסכם עליו חתום המבוטח ואין באפשרותו לשנות את תנאיו וגם אין בכך צורך. ויתור הדדי על זכות התחלוף הוא תנאי קיים והגיוני ככל הדבר קשור בשכנים לנכס בו פועל המבוטח אך בשום פנים ואופן אינו מקובל בכל הקשור לגורם שמקבל את האישור על קיום הביטוחים מחברת הביטוח.

 

מה שהחתם אמור לעשות גם במקרה הנדון הוא פשוט לקרוא את תנאי הפוליסה לפני שהוא אפילו חושב על הוספת תיקון כזה או אחר באישור הביטוח, גם אם לפי מיטב ידיעתו, חבריו החתמים ממליצים לו להוסיף את התיקון, מהסיבה הפרוזאית ש"כך נהוג בחברה"...

 

תיקון תמוה נוסף אותו ניתן למצוא הוא הוספת המילה "פתאומי" בסיפא להיגד "נזק תאונתי". נו באמת?! החתם רוצה לומר, שאינו מכיר את ההגדרה של "נזק תאונתי" שהיא: "נזק פתאומי ובלתי צפוי מראש"...

 

עוד שינוי הוא החלפת המילים "צמצום הכיסוי" במילים "שינוי לרעה" בסעיף באישור הביטוח המחייב את המבטח להודיע למקבל האישור בכתב ומראש במקרה של ביטול הביטוח או צמצום הכיסוי הביטוח.

 

המילה "לרעה" נתונה לפרשנות והרי החתם בחברת הביטוח אינו מעוניין, כך נקווה, לייצר עבודה נוספת לעורכי הדין במקרה של נזק...

 

כך למשל ניתן לטעון כי צמצום הכיסוי הביטוחי יכול לפעול לטובת המבוטח במקרים מסוימים כאשר הוא מניב חיסכון בפרמיות ובהוצאות מיגון.... והרי לא לכך הכוונה!

 

אלו הן רק דוגמאות ספורות מרשימה ארוכה של תיקונים ושיפורים שחתמי ביטוח מוצאים לנכון לערוך שלא לצורך בנוסח אישורי ביטוח המוצגים לחתימתם.

 

על כן, מומלץ לחתמים, לקרוא היטב וללמוד את הפוליסות ולבדוק את האמור בהן לגבי כל סעיף עליו מבקש חתם הביטוח להוסיף את התיקון בכתב ידו ובמקרה של ספק להתייעץ עם החתם המקצועי בחברת הביטוח. השקעה בידע, לימוד והצגת שאלות מקצועיות עדיין לא הזיקה לקידומו של אף חתם  בחברת הביטוח. וזאת מניסיון של יותר מ 40 שנה בענף הכולל בין היתר הכשרה של חתמים ואנשי תביעות.

 

14/10/2015

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright