היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ירידת ערך ופיצוי על שיהוי כתחליף לערך כינון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח דירה: ערך כינון, ירידת ערך ושיהוי המבטח בבירור תביעה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

 

 

 

רישום של תצרף המציג את נושאי הכתבה: ערך שיפוי, ירידת ערך, ערך כינון, שיהוי בהנמקה וחוסר תום לב של המבטחכתבה זו עוסקת באפשרויות מסוימות העומדות לרשות המבוטח לקבל תגמולי ביטוח לפי ערך כינון, (או לפעמים אפילו  בסכום הגבוה מכך) של הרכוש גם כאשר המבוטח ביטח את רכושו לפי ערך שיפוי או שלא עלה בידי המבוטח להשלים את הליך השיקום של הרכוש בתוך התקופה הקצובה לעניין זה בפוליסת הרכוש.

 

ערך כינון - הוא כיסוי המעניק למבוטח אפשרות לקבל תגמולי ביטוח לפי ערכו של הרכוש המבוטח כחדש בתנאי שהמבוטח שיקם או החליף בחדש את רכושו בעקבות מקרה הביטוח בתוך מסגרת הזמן התחומה בפוליסה הספציפית להשלמת הכינון. בשפה עממית נקרה ערך כינון: "חדש תמורת ישן".

 

ערך שיפוי – הוא כיסוי המזכה את המבוטח בקבלת תגמולי ביטוח לפי שוויו הממשי של הרכוש המבוטח. בשפה עממית נקרה ערך כינון: "ישן תמורת ישן".

 

ירידת ערך – מהווה נזק ישיר הכלול במסגרת ביטוחי רכב וביטוחי דירה בעקבות הלכה שנקבעה ע"י בית המשפט העליון ברע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נגד אהרון מוריאנו.

 

לפי הלכה זו ירידת ערך הינה, כאמור נזק ישיר. הפוליסות לביטוח רכב ודירה, אינן כוללות סייג מפורש בעניין ירידת ערך ועל כן מדובר על נזק מבוטח.

 

בביטוח דירה, בניגוד לביטוח רכב, לא נהוג לקבוע השתתפות עצמית מיוחדת לסעיף ירידת ערך מהסיבה הפשוטה שחברות הביטוח נוטות להתעלם מרכיב זה בהערכת הנזק באמצעות משרדי השמאים העובדים בעבורן (נושא החושף אותן לדעת הח.מ. לסיכון של תביעות ייצוגיות בעניין זה).

 

פיצוי בגין ירידת ערך מגיע למבוטח בנוסף לפיצוי לפי ערך כינון או שיפוי בכל מקרה של שיקום הרכוש המבוטח באופן המביא לירידה בערכו של הרכוש בעקבות מקרה הביטוח.
 

יש לשים לב שמדובר אך ורק על פיצוי במקרה שבו נעשה שיקום של הרכוש שניזוק ולא במקרה של החלפת הרכוש שניזוק ברכוש אחר.

 

פיצוי בגין ירידת ערך, עשוי להיות משמעותי בעיקר באותם מקרים בהם המבוטח אינו משקם את רכושו מסיבות שונות, כמו למשל ביטוח של הרכוש לפי בסיס של ערך שיפוי או מצב שבו המבוטח אינו מעוניין לשקם את רכושו בעקבות נזק או כאשר אין בידו לשקם את הרכוש בעקבות נזק במסגרת הזמן הקצוב להשלמת הכינון לפי הפוליסה או גם כאשר המבוטח מכר את רכושו לאחר הנזק לאדם אחר במחיר ממנו ניכה המבוטח את עלות התיקון של הרכוש שניזוק.

 

לדוגמא: עלות תיקון נזק מבוטח למבנה הוערכה על ידי שמאי ביטוח מטעם המבוטח בסכום של 150,000 ₪. המבוטח מכר את המבנה לאדם אחר (צד ג') בניכוי עלות התיקון ומכאן יוצא שהמבטח חייב בשיפוי המבוטח בסכום התיקון בשל ירידת ערך הרכוש המבוטח בגבה סכום ירידת הערך שנגרמה לרכוש המבוטח בשל מקרה הביטוח.
 

כאשר מדובר על נזק למבנה, הערכה של ירידת ערך אמורה להיעשות על ידי שמאי מקרקעין מוסמך. לידיעה, ניתן למצוא בשוק הביטוח המקומי שמאי ביטוח שהם גם שמאי מקרקעין, כמו למשל השמאי הבכיר, חיים אטקין,
 

יתכן מצב שבו ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון כאשר השיהוי בביצוע הכינון נגרם בשל הפרה של תנאי הפוליסה והחוק או גם חוסר תום לב מצדו של המבטח.

 

כך למשל קבע השופט דאוד מאזן בית המשפט השלום בקריות בתא (קריות) 18362-08-‏ סמיר ח'ורי נ' הראל חברה לביטוח בע"מ בפסק דין שניתן ביום 7/8/2012:

 

"חרף האמור לעיל, לא ניתן להתעלם מהרושם שהותירה התנהגות חברת הביטוח במקרה זה, היא התחמקה ולא נתנה כל הסבר מניח את הדעת למה אינה משלמת לחברת הנקיון כאשר ברור הוא ונהיר כי הפרטים שנלקחו לניקוי הינם בגדר הכיסוי הביטוחי וכי לא היתה מחלוקת כי בגין ניקיון הפריטים היא תצטרך לשלם. 

...

שנית, האירוע התרחש ביום 13/9/07 והתשלום הראשון בסך 90,000 ₪ בלבד בוצע ביום  26/2/08 חודשים אחרי האירוע...שעה שהסכום שאינו שנוי במחלוקת על פי נ/10 עמד על סך 188,290 ₪. סכום זה לא שולם, ושולם חלקית בחלות חודשים, התנהלות הנתבעת בעניין זה מכשילה את התובעים מלבצע את הכינון במועד החוזי ולכן אין להחיל את ההוראה של 60 ימים. ראו בנסיבות דומות: בת.א. 1056/05 אחד העם מזון והשקעות בע"מ נגד הדר חברה לביטוח בע"מ ואח' [פורסם בנבו] (מיום 30.8.2010). אי לכך משני נימוקים אלו הפיצוי יהיה לפי ערכי כינון ולא שיפוי."
 

תשלום לפי ערך כינון אינו פוטר את המבטח מתשלום ריבית מיוחדת, כפי שנקבע במקרה הנדון:
 

"מששילמה הנתבעת את התשלומים שאינם שנויים במחלוקת, ללא כל הסבר מניח את הדעת לאיחור זה יש לחייבה בתשלום ריבית חריגה כאמור בסעיפים 28 לחוק חוזה ביטוח. חישובי התובעים בסיכומיהם מקובלים עלי בעניין חישוב הריבית החריגה בסך  של 21,452 ₪ פיצוי הצמדה וריבית מיוחדת."
 

כן, הוזכרה באותו פסק דין חובתו של המבטח לנהוג בתום לב בכל הקשור בטענת פטור שהוא מבקש לעצמו בעניין תשלום תגמולי ביטוח לפי ערך כינון:
 

""לא אחת נפסק בפסיקה כי חברת ביטוח שטוענת טענה של פיצוי בערכי שיפוי ולא כינון עליה להיות כפופה לטענת תום הלב  (ראה י.אליאס, דיני ביטוח מהדורה שניה, תשס"ט עמ' 217 218 שם נאמר כי "...הישענות המבטח על סייג הזמן כפופה לעיקרון תום הלב ....."  ... בעניין דחיית טענת חברת ביטוח לסיום תקופת הכינון בשל חוסר תום לב ראה פסיקה בעניין : ע"א 191/80 הפניקס נ. מלון דבורה, פ"ד לה(4), 714.""

 

בעניין השיהוי בבירור תביעה שהוא התוצאה הבלתי רצויה של הפרה של חובת ההנמקה של חברת הביטוח, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשלוש הכרעות עקרוניות של חברתי היקרה, עו"ד רחל סודאי רטוביץ (לשעבר סגנית בכירה למפקח על הביטוח).

 

הכרעות שזכו מאוחר יותר על ידי בית המשפט העליון (רע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' חביב אסולין) והוטעמו לתוך חוזר טיפול בפניות הציבור ויישוב תביעות.

 

בכל מקרה יש לקחת בחשבון את שני הגורמים הבאים:

 • מדובר על הפרה חוזית של המבטח כלפי המבוטח. על כן קיימת אפשרות שבית המשפט יחייב את המבטח בפיצוי המבוטח בשל ההפסד כספי שנגרם לו בשל הפרת חוזה על ידי המבטח.
  כך נפסק באפריל 2009 על ידי השופט יצחק עמית (בתקופה בה כיהן כשופט בבית המשפט המחוזי בחיפה) בת"א 270/00 סקאיי קלאב נגד פלתורס ואח' ולאחר מכן ביום 30/8/2010 על ידי השופטת, ד"ר דרורה פלפל מבית המשפט המחוזי בתל-אביב בת"א 1056-05 אחד העם מזון והשקעות בע"מ נגד הדר ואח'.
   

 • ניתן למצוא מבטחים שהם בבחינת "שחקן חוזר" בתחום השיהוי שאינם מפיקים את הלקח הראוי מפסקי דין שונים שניתנו כנגדם וכנגד אחרים בעניין זה וממשיכים להתעלם מהוראות הדין "בשיטת מצליח",  תוך כדי ניצול מצוקתם של מבוטחים ששילמו בעבור הביטוח במיטב כספם.

  ניסיון קודם של כל מבטח בשיהוי תביעות, מן הראוי, לדעת הח.מ., שיעלה בכתב תביעה כנגד כל מבטח הנוקט בדרך פסולה זו, כל פעם שמוגשת כנגדו תביעה הכוללת טוענה של שיהוי שלא כדין בבירור חבותו.
   

 • עוד נושא שחשוב להעלות אותו בכתב התביעה הוא מיקומו של המבטח במדרג הפיקוח על הביטוח בשירות למבוטחים בביטוחי דירה.

 

 

 

 

 


 

 

 ראו גם: חיוב פרוט זכויות המבוטח בפוליסה – יותר יעיל ויותר פשוט ממוסד הבוררות

 

 

פורסם ביום 10/6/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright