היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ירידת ערך בביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

ביטוח דירה

ביטוח רכב

ירידת ערך בביטוח אלמנטארי והקשר לביטוח ימי
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

פרופ' דוד ששון ז"ללזכותו של ד"ר דוד ששון, ז"ל, יש לרשום את העובדה שביטוחי הרכב הפרטי והמסחרי הקל (כיום עד 3.5 טון) וביטוחי הדירות במדינת ישראל מכירים בפיצוי המגיע למבוטח בשל ירידת ערכו של הרכוש המבוטח בעקבות מקרה הביטוח כנזק ישיר ולא כנזק תוצאתי.

 

העניין הוא שגם לפי ביטוחי הרכוש האחרים, ירידת ערך נחשבת לנזק ישיר, אלא שבניגוד לביטוחי הרכב הפרטי והמסחרי הקל וביטוחי הדירות, המבוטחים אינם מוגנים בתנאי מינימום המעוגנים על פי חוק, כך שחברות הביטוח עושות שימוש בזכותן על פי חוק להוציא מכלל ביטוח נזקי ירידת ערך לרכוש בשל קרות מקרה הביטוח.

 

בעניין זה יש לשים לב, כי ד"ר ששון, ז"ל (שאף שימש כפרופסור באוניברסיטת ת"א) התמחה בביטוח ימי המכיר בירידת ערך הרכוש בשל נזק במהלך המסע הימי כנזק ישיר.

 

בביטוח ימי, העניין מתקבל בהגיון הפשוט הואיל וסחורה שסבלה נזק בעת המסע הימי ערכה יורד בדרך כלל אם לא תמיד, באופן אוטומטי.

 

עו"ד דוד ששון, השליך עניין זה גם על הביטוח  הכללי. וכך הוא כותב בספרו "דיני ביטוח" עמ' 151 בהוצאת שוקן משנת 1988 (שנים אחדות לפני שנתקבל בשנת 1994 פס"ד המפורסם בבית המשפט העליון המצדיק את עמדתו):

 

"יש לציין שירידת ערכו של נכס בעקבות מקרה הביטוח היא בדרך כלל נזק "ישיר" ולא נזק "עקיף", ומסיבה זו יש לראותו כמכוסה על-ידי הפוליסה. וסעיף 64 לחוק אף אוסר התניה המצמצמת את חבות המבטח בגין עניין זה. לאור הנ"ל, וכפי שכבר צוין לעיל, לא מובן על יסוד מה שוללת הפוליסה לביטוח רכב (מקיף) בארץ  את זכותו של המבוטח לשיפוי על ירידת ערך ומגבילה את זכותו לעלות התיקונים."

 

החוק הוא, כמובן, חוק חוזה הביטוח ונכון להיום, ניתן למצוא באינטרנט מידע לפיו מבטחים בחו"ל אינם ששים לשלם תגמולי ביטוח בשל נזקי ירידת ערך לרכב בשל מקרה ביטוח.

 

כפי שניתן לראות בפס"ד שניתן בתיק שושנה וינר נגד ביטוח ישיר, מכירים בתי המשפט ישראל בירידת ערך כנזק ישיר גם במסגרת פוליסות לביטוח דירה. שם נקבע, כי פיצוי בשל ירידת ערך נועד לענות לציפיות המבוטח במקרה שבו הוחלפו האריחים הניזוקים באריחים חדשים אולם נוצר הבדל בולט לעין בינם לבין האריחים שלא הוחלפו.

 

פסק הדין שזיכה את פרופ' ששון בפרסום הוא כמובן פס"ד שניתן בתיק רע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אהרון מוריאנו.

 

עד למתן פסק הדין, נהגו חברות הביטוח שלא לשלם תגמולי ביטוח בשל ירידת ערך לרכב בהסתמכן על הוראות הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, אשר באותה עת הגדירה במפורש את נזקי ירידת הערך כנזקים שאינם מבוטחים ודודו ששון שכנע את בתי המשפט המחוזי והעליון שמדובר בנזק ישיר וכי הפיצוי גם בעבור ירידת ערך מהווה למעשה תשלום תגמולי ביטוח על פי הוראות חוק חוזה הביטוח הקובע כי הפיצוי אמור להשיב ככל האפשר את המצב לקדמותו.

 

סעיף 56 (ג) לחוק:

"תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח. ".

 

עד למתן פסק הדין כללה הפוליסה התקנית לביטוח רכב , כאמור את החריג שאפשר לחברות הביטוח שלא לשלם תגמולי ביטוח בשל ירידת ערך:

 

""פוליסה זו אינה מכסה:
(1) נזק תוצאתי, לרבות ירידת מחיר הרכב המבוטח בשוק הנובעת מטעמים מסחריים בלבד, שאינם קשורים לאי-תיקון מלא של הרכב
"

 

אחד הדברים החשובים הנוספים שנקבעו בפסק הדין של השופט שמגר משנת 1994, מתייחס גם לפרשנות נגד המבטח גם של פוליסה תקנית שלא נוסחה על ידי המבטח אלא ע"י המחוקק:

"כלל הפרשנות בא כאיזון מול השליטה בניסוח. הכלל מגן על אינטרס ההסתמכות של הצד השני - המבוטח - אשר זכאי היה להניח כי ניסוח החוזה יתפרש פירוש סביר אשר עליו סמך (ראה גם שלו, לעיל, 321).

השאלה היא האם חל הכלל על פוליסת הביטוח התקנית? לטעמי, אין לעניין זה נפקא מינה, ודין פוליסה שיצאה מלפני השלטון, מתקין התקנות, כדין פוליסה שהופקה במעבדתה של חברת הביטוח. הפוליסה התקנית אומנם אינה מנוסחת במישרין על ידי חברת הביטוח. אולם, כמנהגה של הרשות, חזקה שקיימה התייעצות, כמקובל, עם חברות הביטוח ועשתה שימוש בדוגמאות הנוהגות אצל החברות; מאידך גיסא, אין כל התייעצות עם המבוטחים. משמע, גם שלב הניסוח של הפוליסה התקנית נושא את הסממן המאפיין של השפעת האינטרס של המבטח והיעדר השיתוף של המבוטח. אין לך ראיה טובה יותר להשפעתן של חברות הביטוח על נוסח הפוליסה התקנית מאשר התיקון הנ"ל לסעיף 18(ב) לתוספת לתקנות. אך פסק בית המשפט המחוזי את מה שפסק בעניין ירידת שווי הרכב ונוסח הפוליסה שונה על אתר. מי שמכיר תנועת גלגלי החקיקה יודע שאין הן נעות בדרך כלל במהירות כה רבה, ובעניין זה נקטנו כאן בלשון המעטה."

כלל זה נקבע, לאור המצב שהיה קיים בעבר, כאשר הפיקוח על הביטוח היה מתייעץ בנושא תנאי הפוליסות התקניות עם המבטחים בלבד. שאלה שנשארה פתוחה, אם בתי המשפט יחילו פרשנות לרעת המבטח של פוליסות תקניות גם כיום כאשר הפיקוח על הביטוח פרסם כבר שנים רבות את הטיוטות של הפוליסות התקניות לתגובת הציבור?

 

בכל מקרה, נכון להיום, הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מכסה נזקי ירידת ערך אך מאפשרת למבטח לקבוע השתתפות עצמית מיוחדת לכיסוי זה בתנאי שלא תעלה על 1.5% מסכום הביטוח, אלא אם כן המבוטח חתם על טופס מיוחד הנלווה להצעת הביטוח המאשר למבטח קבוע השתתפות עצמית בסכום גבוה יותר.

 

 


 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright