היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שושנה וינר נגד ב. ישיר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת העסק  | ביטוח עסק רכוש |

ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

שושנה וינר נגד ביטוח ישיר - שיעור בביטוח דירה

  מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 


פסק הדין שניתן על ידי השופט יחזקאל הראל בבית משפט השלום ת"א ביום 25/2/2009 מתייחס לשאלות רבות ומגוונות הקשורות לביטוח דירה ותכולתה ובכלל זה להוראות הפוליסה התקנית, משמעותם של כתבי השירות בפוליסה, אחריותה של חברת הביטוח לשלם פיצויים בשל עגמת נפש והפסד שכר עבודה, האם לפי תנאי הפוליסה, חברת הביטוח חייבת להחליף את כל המרצפות שניזוקו? התיישנות לפי ביטוח הדירה, האם ביטוח הדירה כולל כיסוי לירידת ערך? מה הפיצוי המגיע לפי ערך כינון ועוד.

 

כל זאת ועוד בת"א  014856/05 עו"ד וינר (אורנשטיין) שושנה נגד ביטוח ישיר, איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ צד שלישי אחים יהב אינסטלציה ושיפוצים בע"מ

 

הסיבה להגשת כתב התביעה ע"י התובעת שאף ייצגה את עצמה: נזקי מים שנגרמו לדירתה של המבוטחת בשני אירועים בתוך אותה תקופת ביטוח. חברת האחים יהב אשר היתה אמורה לטפל בנזקי המים נתבעה כצד שלישי ע"י חברת הביטוח. התביעה הוגשה ע"ס 100,000 ₪ בגין נזקי המים וכן פיצוי נוסף בסך של 80,000 ₪ בגין עוגמת נפש והפסד ימי עבודה שנגרמו למבוטחת, לפי טענתה, בעקבות טיפולם הרשלני של האחים יהב.

 

 

הטענות שהועלו ע"י חברת הביטוח

 

חברת הביטוח הכחישה את חבותה וטענה ל:

  • היעדר יריבות – הואיל ומדובר בכתב שירות (למען הזהירות הגישה הודעה לצד שלישי כנגד האחים יהב).

  • טענת התיישנות

  • מדובר בתביעה מופרזת ביותר וחסרת בסיס. 

 

הטענות של האחים יהב

האחים יהב דחו את טענות המבוטחת ולחילופין טענו כי בהתאם להסכם שבינם לבין חברת הביטוח חבותם אינה עולה על  15,000 ₪.

 

  

בית המשפט קיבל את התביעה לגבי הנזק שנגרם לדירה להלן התייחסותו לגבי הטענות השונות שהועלו על ידי הצדדים:

 

טענת התיישנות התביעה של חברת הביטוח נדחתה: " עול הראיה כי התביעה התיישנה מוטל על הטוען לה ואין די בהעלאת הטענה כי זו התיישנה. המבטחת לא הרימה את הנטל העובדתי הנדרש ואין די בכך שיכול וחלק מהנזקים שנגרמו במרפסת השירות נגרמו בגין אירועים קודמים. על המבטחת היה להוכיח ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי הן את עצם הנזקים והן מה מכלל הנזקים ניתן לשייך לאותם אירועים ואין די בהפניות לתשובותיו של שמאי התובעת בחקירתו הנגדית. המבטחת לא הרימה נטל זה ועל כן הטענה נדחית."

 

הטענה להיעדר יריבות של חברת הביטוח נדחתה: בית המשפט מצא, כי כתב השירות חל על מערכת היחסים שבין הצדדים הואיל וחברת הביטוח מילאה אחר הוראות סעיף 4 לחוזר המפקח לפיו היה עליה, בעת המו"מ להנפקת הפוליסה הקודמת, להחתים את המבוטחת על הסכמתה לתנאי כתב השירות – וכך אכן נעשה. טענה זאת נדחתה גם לאור העובדה שחברת הביטוח גבתה מהמבוטחת  את הפרמיה בעבור הכיסוי שניתן בהתאם לכתב השירות ולאור הוראות חוזר הפיקוח בנושא השרברבים, המאפשרות לחברת הביטוח לבחור, לפי שיקול דעתה, באחת מדרכי הפיצוי ובכללן תיקון או החלפת החלקים שניזוקו.

 

גובה התביעה: בית המשפט בחן גם את הפיצוי בגין הנזק למרצפות. האם יש לאפשר החלפת מלוא הריצוף בדירה או החלפת המרצפות הפגומות בלבד (שגילן 20 שנה) במרצפות חדשות דומות? בית המשפט התייחס להוראות פיצוי בערכי שיפוי לפי תנאי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה: "משמתקין התקנות לא נקט במונח "זהה" שמשמעו "שווה, דומה מאוד כגון תאומים זהים" והסתפק במונח "דומה" שמשמעו "שווה למשהו או למישהו באופן כללי או מבחינות מסוימות, יש לו דמיון למשהו או למישהו, נראה כמו" (ר' מילון ספיר). משמע, כי אין הכוונה להשבת המצב לקדמותו לחלוטין באופן שלא ניתן יהיה להבחין כי בוצעה החלפת חלק מהמרצפות, אלא למרצפות דומות."

 

בית המשפט בחן גם את הסוגיה האם בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח דירה זכאי מבוטח לפיצוי גם בגין ירידת ערך  וזאת בין השאר בהסתמך על הלכת מוריאנו: רע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אהרון מוריאנו ומצא, כי יש לגזור גזירה שווה בין שתי הפוליסות ככל שהדבר נוגע לפיצוי בגין ערכי שיפוי. על כן, המבוטחת זכאית, לכאורה, גם לפיצוי בגין ירידת הערך. וזאת גם לאור העובדה שסעיף 28 לפוליסה התקנית לביטוח דירה, "נזק תוצאתי" אינו כולל מילה וחצי מילה בדבר העדר כיסוי בגין ירידת ערך.

 

" פסיקת פיצוי בגין ירידת ערך בתיק שבפנינו יש בה כדי לגשר על "אי הנוחות" שבפסיקת פיצוי בגין החלפה חלקית בלבד של המרצפות, באופן שהתיקון ניכר לעין; היא עשויה לענות על ציפיות המבוטחת בעת כריתת חוזה הביטוח; היא עושה צדק עם הצדדים, מאפשרת למבטחת להימנע מחיובה בהחלפת מלוא הריצוף, כפי שפסק כב' השופט קורן בת.א (ת"א) 24280/06 כגן יעקב נ' ביטוח ישיר,  אי.די.אי, חברה לביטוח בע"מ"

 

כמו כן בחן בית המשפט את נושא הפיצוי בערכי כינון, אם יש בו כדי לשנות המסקנה, כי לפי הוראות חוק חוזה הביטוח והפוליסה, המבוטחת אינה זכאית להחלפת מלוא הריצוף בדירה.  נמצא, כי יש לפצות בגין עלות החלפתו בחדש של הרכוש שניזוק בלבד. אין משמעו של הסעיף כי יש לאפשר החלפת כל הריצוף בריצוף חדש אלא כי יש להחליף את המרצפות שניזוקו במרצפות חדשות.

 

הסכומים שנפסקו לטובת המבוטחת:

בגין האירוע הראשון -  10,500 ₪ בערכי שיפוי ובסכום של 19,000 ₪ בערכי כינון.

בגין האירוע השני  -   18,500  בערכי שיפוי ובסכום של 31,000 ₪ בערכי כינון.

 

פיצוי בגין סבל, עוגמת נפש, אובדן הכנסה – עתירת המבוטחת נדחתה למרות שבית המשפט מצא, כי הטיפול בנזקים התוצאתיים שנגרמו לדירה לא היה נאות וזאת לאור נכונותה של חברת הביטוח לתקן את הנזק!

 

ריבית מיוחדת – עתירת המבוטחת לחיובה של חברת הביטוח בתשלום הריבית המיוחדת הקבועה בסעיף 28א לחוק חוזה הביטוח נדחתה של דרישותיה המפורזות של התובעת

 

חברת האחים יהב חויבה לשלם לחברת הביטוח סכומים אותם שילמה או תשלם למבוטחת לפי ההסכם שבינה לבין חברת הביטוח, דהיינו 15,000 .

 

 

 

לצדדים ניתנה זכות ערעור תוך 45 יום

 

תודה מיוחדת לשמאי המקרקעין והביטוח הבכיר חיים אטקין שהפנה את תשומת לבי לפסק הדין שבנדון:

 

 

ראו כתבתו בנושא ירידת ערך נכס בשל אירוע ביטוחי