היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

חדשות הביטוח ליום 7/1/2021

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

הרשות והגיל השלישי

איור עצמי כאשה מבוגרת

יום העיון נועד לצורך גיבוש תכנית פעולה לפערים המרכזיים בנושא שירות ומיצוי זכויות הקיימים בקרב מבוטחי הגיל השלישי. התכנית מפרטת  את הקשיים בהם נתקלת אוכלוסיית הגיל השלישי לצד האתגרים של נותני השירות לאוכלוסייה זו ותכלול הצעות שעלו מדוח רשות שוק ההון ומהמשרד לשוויון חברתי כדי לתת מענה ראוי לקשיים תוך התייחסות של כל הגורמים הנוגעים בדבר..

 

עוד על הרשות והגיל השלישי


צרכנות ביטוח בריאות

איור של עלות ביטוח בריאות

מומלץ איסור על תשלומים מחברות הביטוח לסוכנים. לחלופין, בצעד מצומצם יותר, יש לפעול לכך שתגמול הסוכן יתבסס בחלקו על פרמטרים אחרים מלבד גובה  הפרמיה – למשל, שתשולם לסוכן "עמלת תביעה" אשר משקפת את הסכומים ששולמו למבוטחים. הרשות ממליצה לבטל את תוספות התשלום עבור עמידה ביעדים.

 

עוד על צרכנות ביטוח בריאות


טכנוגרף דיגיטלי

איור של משאיתהרפורמה מתבססת על מערכת חדשנית של משרד התחבורה, המייצרת צופן ומנפיקה כרטיסים חכמים להפעלת הטכוגרף הדיגיטלי, שיחליף את הטכוגרף האנלוגי הקיים. בנוסף, המערכת כוללת תוכנה להתאמת חישוב שעות הנסיעה והמנוחה, בהתאם לחוק הישראלי ונותנת מענה לדיווח מקוון עבור מעבדות לתיקון וכיול מכשירי טכוגרף דיגיטלי.

 

עוד על טכנוגרף דיגיטלי


אישור נושא משרה

איור של עפרונות מעל למסמכי ביטוחהפרסום נעשה בעקבות מידע שהגיע לידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נראה כי במספר מקרים נהגו גופים מוסדיים, לכאורה, שלא בהתאם להוראות הדין. במקרים כאמור, בוצעו על ידי המועמדים לכהונה פעולות אשר עלולות לעלות לעמדת הרשות לכדי ניהול בפועל, וזאת טרם המועד הקובע
 

עוד על אישור נושא משרה


בלוג השבוע:

צד ג' בסוכה - יכול להיות שאין לכם ביטוח אם לא ביטחתם את תכולת הדירה


נדחתה תביעה נגד קרנית בשל תאונת פגע וברח

פטיש שופטיםמלכה ספינזי-שניאור  שופטת השלום בתל אביב - יפו דחתה תביעה נגד קרנית בשל תאונת פגע וברח. "...במבחן ההשוואה החיצונית, נתגלו סתירות רבות ומהותיות בין עדויות התובע עצמו כפי שעלו מחומר הראיות ומעדותו לפניי, כמו גם סתירות בין עדותו של התובע לבין עדות אמו באשר לנסיבות בהן נפגע. במבחן ההשוואה הפנימית, מנגנון הפגיעה וההסבר באשר לכיוון הגעתו של הרכב, כמו גם מיקום הרכב אינו תואם את טיב אופן ומיקום פגיעותיו של התובע. באשר למבחן האישיות, נכון הוא כי עברו הפלילי של התובע אינו רלוונטי לתאונה, ...שבשאלת מהימנות עסקינן בכלל, ולאור הסתירות שנתגלו בעדותו..."

ת"א 48656-12-14 וחש נ'  קרנית 30/12/2020


נדחתה על הסף הודעת צד ג כלפי המבוטח

 

פטיש שופטיםמרב בן-ארי שופטת המחוזי מרכז-לוד דחתה על הסף הודעת צד ג כלפי המבוטח לגביו נטען בתביעת תחלוף שיש לו רשלנות תורמת בשיעור של 100% להתרחשות מקרה הביטוח. " בהיותה של התביעה תביעת תחלוף לפי סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, כל טענה העומדת למודיעות כלפי עיר השעשועים, עומדת להן גם כלפי המבטחת – התובעת. למבטחת אין יותר ממה שיש לעיר השעשועים, המבוטחת שלה. על כן, העלאתן של הטענות פעמיים: הן בכתב ההגנה והן בהודעה לצד ג', היא בבחינת כפילות מיותרת. ככל שיתקבלו הטענות, הסכום שייפסק נגד המודיעות (אם ייפסק) יופחת ממילא, כך שלא יהיה על מה לשפות."           

 

ת"א 53810-11-19 הפניקס ח ואח' נ' מניב ראשון בע"מ ואח' 29/12/2020


נדחה ערעור על דחיית תביעת צד ג נגד ביטוח ישיר

פטיש שופטיםמאזן דאוד שופט המחוזי בחיפה דחה ערעור על דחיית תביעת צד ג נגד ביטוח ישיר בבית משפט לתביעות קטנות בעכו. "אין מקום במסגרת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות לקיים בירור בשאלה המשפטית מאחר והתשתית העובדתית שהונחה הן בפני בית משפט קמא והן במסגרת בקשה זו, אין בהן די על מנת לבחון את הסוגיה לעומק מאחר ולא הוצגו הפוליסות הרלוונטיות כדי לבדוק תחולת כל פוליסה ועל איזה מקרים ואיזה סיכונים מכוסים במסגרת אותה פוליסה, אופי הפוליסה וסוגה כדי לבחון את השאלות לעומק לרבות בחינת שאלת ביטוח כפל"

רת"ק 30901-12-20 איי.די.איי. נ' הר אבן ואח' 30/12/2020


לחדשות קודמות

הסדר פשרה בייצוגית נגד מגדל פוליסה משתתפת ברווחים

פטיש שופטיםאסתר נחליאלי חיאט שופטת המחוזי בתל אביב – יפו אשרה הסדר פשרה בייצוגית נגד מגדל פוליסה משתתפת ברווחים. "התחייבות לתשלום בונוס שהומר לסכום ביטוח נוסף: כל בונוס שהומר לסכום ביטוח נוסף בעבר והמבוטח מבקש את תשלומו בעקבות יידוע חברי הקבוצה כאמור לעיל, תשלם לו מגדל בצירוף התשואה המובטחת בפוליסה או בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הזכאות לתשלום הבונוס במזומן ועד התשלום בפועל – הגבוה בין השניים. "          

ת"צ 28286-08-15 מור חיים נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ 28/12/2020


אחריות מזמין שיווק בשל משלוח ספאם

פטיש שופטיםע' ברון שופטת העליון דחתה ערעור על פסיקת המחוזי שדחה את טענת החברות כי אין להטיל עליהן אחריות בגין משלוח ההודעות, משום שהן לא נשלחו על ידן בפועל. נקבע כי מאחר שהחברות באות בגדרי ההגדרה "מפרסם" שבחוק התקשורת. " הגם שהחשש מפני משלוח ספאם היה ממשי ומסתבר, נראה כי החברות העדיפו לא לדעת הכיצד בכוונתן של השותפות בקליק און להשיג לקוחות חדשים, והסתפקו בהצהרה כללית כי השותפות ינהגו בהתאם לדין. דומה אם כן כי יש לראות בהתנהלותן משום עצימת עיניים כלפי העובדה המסתברת שעתיד להישלח ספאם מטעמן. עצימת העיניים מתחדדת במיוחד מקום שהחברות טענו כי הן ביקשו לשלוח הודעות רק לנמענים שהסכימו לכך, מבלי שהחברות ידעו להסביר אם וכיצד הדבר בכלל אפשרי, ובשים לב להצהרתן כי הן לא סיפקו לקליק און רשימה מעין זו."

רעא 1326/18 סמארט קלאב אחזקות בע"מ נ' בתיה כהן 31/12/2020


דרישה לחיוב חברת ביטוח בתשלום ריבית מיוחדת

 

פטיש שופטיםעידו כפכפי שופט השלום באשקלון חייב את חברת הביטוח לשלם ריבית מיוחדת  בסך 20,000 ₪ בנוסף לתגמולי הביטוח וזאת לאחר שחברת הביטוח שילמה תגמולי ביטוח בגין הצתת רכבו של התובע, רק לאחר הגשת התביעה ובחלוף כשנה ושלושה חודשים לאחר מקרה הביטוח. "המבטחת התנהלה כאילו דוח החקירה מצביע על חשד אמיתי כלפי התובע ללא כל בסיס עובדתי. לא הוצג הסבר סביר להתנהלות זו אשר המתינה לקדם המשפט כדי להכיר באופן עקרוני בזכות התובע לתגמולי ביטוח, הכרה שניתן היה להגיע אליה אף בטרם הגשת התביעה. יש לקבל את טענת התובע כי אן לקבל מהמבטחת התנהלות שנועדה להתיש את המבוטח ולגרום לו לוותר על מה שמגיע לו בדין וללחוץ עליו להתפשר ולקבל סכום הנופל מזה המגיע לו, לאור התמשכות הליכי בית המשפט והעלות הכרוכה בניהולם."

 

ת"א 18930-10-19 משינסקי נ' כלמוביל ביטוח סוכנות לביטוח בע"מ ואח' 2/1/2021


פסיקה תקדימית של העליון בביטוח לשנת 2020 והצפוי - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


קורונה והפסקת עבודה בביטוח עבודות קבלניות - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


ויתור על תחלוף לפי פוליסות ביטוח או חוזה  - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כיסוי נכות זמנית לתלמידים בבית בתקופת הקורונה   - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חברות ביטוח שהוקמו בידי סוכנים - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן


מהו אתר אינטרנט מסחרי?  - טיפ השבוע מאת איתן אבניאון וקטיה שורצמן, בלעדי לאתר


עו"ד שמעון כץ, האביר שעל המקלדת הלבנה של איגוד האופניים בישראל  - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן


יש כיסוי לפי ביטוח תכולה לרכוש במחסן משותף  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מתקפת הסייבר על שירביט - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן


העליון - יש זכות תחלוף כנגד מבטח של בן משפחה - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן


זהירות: ביטוח צד ג' רכב פחות מ 500,000 ₪  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


לפי הביטוח הקבלני אין כיסוי לאחריות בגין רחפנים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


נדרש שינוי בגישת הסוכנים כתנאי להישרדותם - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


ביטוח הבריאות בדוח מבקר המדינה לחודש אוקטובר 2020 - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


ביטוח אחריות המוצר בגין עסק ביתי - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


ביטוח אובדן הכנסות לעומת ביטוח אובדן רווחים - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


ביטוח צד ג' בדירת השוכר מכסה אחריות כלפי המשכיר בשל נזק למבנה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


סוכה מסוכנת  - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


ביטוח חנות מקוונת  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright