היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

פסיקת העליון בביטוח בשנת 2020

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פסיקה תקדימית בעליון בביטוח לשנת 2020 והצפוי מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

איור של פטיש שופטים עם כיתוב 2020שנת 2020 תיזכר קרוב לוודאי בהיסטוריה של האנושות כשנת התפרצות נגיף  הקורונה, אם כי ניתן למצוא תמורות שחלו בתחום הביטוח בכל הקשור לתפיסה ולהבנה של הסכמי הביטוח לאור פרשנות של בית המשפט העליון לעניין המשמעות שהוא מייחס להוראות בחוקי הביטוח ובתקנות השונות וגם בחידוד הלכת המבוטח התמים המוכרת לנו מזה עשרות שנים.

 

פגיעה באוטונומיה כנזק לא ממוני  - פסק הדין ניתן ביום 11/8/2020 ניתן פסק דין על ידי הרכב של שלושה שופטים בבית המשפט העליון בנושא סיווגו של נזק שנגרם בשל פגיעה באוטונומיה של חולה המאושפז בשל תאונת דרכים. פסק הדין ניתן ע"י השופט י' עמית ובהסכמת השופטים נ' סולברג וי' וילנר. ההבחנה חשובה לעניין הכיסוי הביטוחי לגבי פגיעה באוטונומיה של חולה המאושפז בעקבות תאונת דרכים. ככל שמדובר על נזק לא ממוני שמבוטח במסגרת ביטוח חובה לרכב, הרי שהפיצוי יהיה לפי ביטוח החובה של הרכב הפוגע ללא אפשרות של השבה מפוליסת ביטוח האחריות המקצועית של המוסד הרפואי.

 

דוקטרינת "המבוטח התמים" בעליון - פסק הדין ניתן ביום 10/3/2020 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין מקיף באותו עניין על ידי השופט ע' גרוסקופף (בהסכמת השופטים י' עמית וג' קרא) בשלושה ערעורים על פסיקת המחוזי בתל אביב. ערעורים שמעוררים מספר שאלות, מרביתן בתחום דיני הביטוח, אשר החשובה בהן היא היקף תחולתה של דוקטרינת "המבוטח התמים" במשפט הישראלי. ע"א 7058/17, ע"א 8044/17, ע"א 8053/17 נתן מלמד נ' דוד מלמד ואח'. נקבע, כי ההצדקה להכרה בדוקטרינת "המבוטח התמים" היא שבמצבים מסוימים, הגנה הניתנת לחברת הביטוח במישור היחסים שבינה לבין המבוטח האשם אינה מצדיקה, מבחינת התכליות שביסודה, הענקת הגנה לחברת הביטוח גם ביחסיה עם מבוטחים אחרים אותם מכסה חוזה הביטוח.

 

החשמליים אינם רכב מנועי פסיקה ברב דעות בעליון - פסק הדין ניתן ביום 12/10/2020 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט העליון בעניין רעא 7451/19 עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש שקבע ברוב דעות כי אופניים חשמליים (תקניים ושאינם תקניים) אינם נחשבים כרכב מנועי כפי הגדרתו בחו"ק הפלת"ד. פסק הדין המשתרע על יותר מ 160 עמודים ניתן על דעת השופט י' עמית וד' מינץ וכנגדם בדעת מיעוט קבעה השופטת ד' ברק-ארז, כי החשמליים אכן מהווים רכב מנועי כפי הגדרתו בחוק הפלת"ד. על פסק הדין הוגשה בקשה לדיון נוסף.

 

העליון - יש זכות תחלוף כנגד מבטח של בן משפחה – פסק הדין ניתן ביום 18/11/2020 ע"י שופט העליון, יצחק עמית (בהסכמת השופטים ד' מינץ וי' וילנר),שקבע, כי קיימת זכות לתחלוף כלפי מבטח של בן משפחה למרו תשכלפי בן המשפחה עצמו אין זכות לתחלוף לפי הוראות סעיף 62 (ד) לחוק חוזה הביטוח. עוד נקבע, כי הסייג לגבי רכוש השייך לבני משפחתו של המבוטח בפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון אינו חל לגבי כלי רכב השייכים לבי המשפחה: ",הציפייה הסבירה של המבוטח הסביר הוא שבקרות תאונה עם רכב אחר, המבוטח יהיה מכוסה בגין נזקי הרכוש גם אם מדובר ברכב של אחד מבני ביתו."

פסק הדין ניתן בתיק רע"א  4179/20 בסט קאר חברה לשירותי רכב בע"מ נ' איי. די .איי חברה לביטוח בע"מ

 

העליון: יש זכות התחלוף למבטח זר בביטוח ימי - פסק הדן ניתן ביום 22/12/2020, ע"י שופטת העליון י' וילנר  שדחתה ערעור על פסיקת המחוזי וקבעה, כי למבטח זר קיימת זכות התחלוף בביטוח ימי, אף אם אינו מורשה לפעול כמבטח בישראל. פסק הדין ניתן בעניין רעא 8588/19 חברת נמל חיפה בע"מ נ' Certasig Insurance and Reinsurance Company S.A Rom.

 

העליון קבע ארבעה מדדים למועד בדיקת התיישנות תביעה -  פסק דין ניתן ביום  2/12/2020  בעניין, רע"א 6552/20 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ, ע"י שופטת העליון י' וילנר, שקבעה ארבעה קווים מנחים לבירור השלב שבו תיבחן דחיית תביעה בשל התיישנות.

 

הכרעות העליון בשנת 2021:

 

דיון נוסף בעניין פיקאלי - דנ"א 5325-19 הכשרה חברה לביטוח נ' אבי פיקאלי  - בפסק הדין נקבע, כי כאשר אין מדובר בכוונת מרמה מצד המבוטח, נהיגה של נהג שגילו צעיר מגיל הנהג המזערי שנקבע בפוליסה דינה כהפרה של חובת הגילוי. ביום 7/7/2021 נתקבל הערעור בדיון נוסף של העליון ונקבע, כי אין כיסוי לנהג צעיר שלא נכלל בביטוח.

 

נדחתה בקשה לדיון נוסף בסוגיית החשמליים כרכב מנועי החשמליים אינם רכב מנועי פסיקה ברב דעות בעליון - לעניין פסק הדין ניתן ביום 12/10/2020 ע"י בית המשפט העליון בעניין רעא 7451/19 עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש שקבע ברוב דעות, כי אופניים חשמליים (תקניים ושאינם תקניים) אינם נחשבים כרכב מנועי כפי הגדרתו בחו"ק הפלת"ד.

 

דיון נוסף בפרשת זליגמן עמדת המאסדר לגבי האסדרה שלו עצמו - רעא 9778/16 שולמית זליגמן נ' הפניקס החברה לביטוח בע"מ. העליון הורה על ביטול אישורה של תביעה ייצוגית נגד חברות ביטוח שעניינה גביית תשלום נוסף בגין פריסה לתשלומים חודשיים של התשלום המוטל על המבוטח וזאת בשל עמדת הבכורה שיש לתת לפרשנות המאסדר – המפקח על הביטוח בענייננו – ביחס לפרשנות הנחיותיו. בדיון נוסף מיום 4/7/2021 התקבל הערעור בתיק דנ"א 4960/18 ובפסק דין ארוך ומנומק שמשתרע על פני 168 עמודים, נקבע שאין עמדת בכורה למאסדר.

 

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 6/1/2021

עודכן ביום 8/7/2021

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright