היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

אישור נושא משרה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

עמדת המפקח על פעולות נושא משרה טרם קבלת אישור

 

איור של עפרונות מעל למסמכי ביטוח

המפקח על הביטוח, ד"ר משה ברקת, פרסם ביום 5/1/2021 את עמדת הממונה על פעולות נושא משרה טרם קבלת אישור הממונה.

 

הפרסום נעשה בעקבות מידע שהגיע לידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נראה כי במספר מקרים נהגו גופים מוסדיים, לכאורה, שלא בהתאם להוראות הדין.

 

במקרים כאמור, בוצעו על ידי המועמדים לכהונה פעולות אשר עלולות לעלות לעמדת הרשות לכדי ניהול בפועל, וזאת טרם המועד הקובע. על רקע זה, מבקש מסמך זה להסיר כל אי בהירות, ככל שהייתה, באשר לפעולות כאמור ולהביא להפסקתן. ברקת מבהיר, כי אין בפרסום העמדה כדי לגרוע מסמכויותיו באשר למעשים שאירעו טרם פרסום עמדה זו או לאחריה.

 

לפי עמדת הממונה - מועמד לכהונה כנושא משרה בגוף מוסדי יימנע מלבצע כל פעולה אשר נכללת תחת הגדרות התפקיד והסמכויות של המשרה אליה יועד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועמד לא יבצע את הפעולות הבאות, במסגרת התפקיד אליו יועד על-ידי החברה, אשר לגביו טרם התקבל אישור הממונה לפי סעיף 41י:

 • מתן הוראות לעובדי הגוף המוסדי;

 • חתימה על מסמכים במסגרת סמכויותיו בתפקיד המיועד, לרבות כמורשה חתימה;

 • קבלת החלטות ניהוליות בגוף המוסדי, ובכלל זה השתתפות בהליכי קבלת החלטות (לרבות בדירקטוריון), השתתפות בפורומים ניהוליים או מקצועיים או ניהול ישיבות הנהלה;

 • בניית תכנית עבודה או תכנית אסטרטגית;

 • גיוס כוח אדם בפועל, לרבות ביצוע שינוי ארגוני או שינויים במצבת כוח האדם;

 • ייצוג החברה כלפי חוץ, ובכלל זה השתתפות מטעם הגוף המוסדי בכנסים, פורומים פומביים או תהליכים רגולטוריים;

 • הצגה כמי שמכהן בתפקיד המיועד;

 • חשיפה לנתונים מסחריים סודיים של הגוף המוסדי, פרט לנתונים הנחוצים לצורך החפיפה עם תפקידו המיועד.

מבלי לגרוע מהאמור, מועמד לכהונה כנושא משרה יהיה רשאי לבצע פעולות הנדרשות לשם הכנה לתפקידו כנושא משרה בגוף המוסדי, ובכלל זה:

 • ביצוע תפקידו הקודם בגוף המוסדי, ככל שרלוונטי;

 • השתתפות בהליכי איתור למשרה המיועדת, לרבות עריכת שיחות בדבר החזון האסטרטגי לגוף המוסדי ותכנית עבודה במסגרת תפקידו המיועד, אך למעט קבלת החלטות ניהוליות בפועל;

 • עריכת חפיפה עם האדם אותו הוא מיועד להחליף, ובכלל זה עריכת פגישות, שיחות, התכתבויות וכיוצא באלה שתכליתן לימוד המשרה;

 • עריכת פגישות היכרות עם נושאי משרה אחרים בגוף, אשר לא תכלולנה קבלת החלטות ניהוליות בפועל;

 • קבלת חומרי קריאה או נתונים לצורך העמקת ההיכרות עם התפקיד המיועד ועם הגוף המוסדי.

עוד מובהר, כי הוראות אלה לא יחולו על כהונה בתפקיד בגוף המצוי בהליכי רישוי אשר לגבי נושא המשרה בו טרם ניתן אישור לכהונה על-ידי הממונה.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright