היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

ביטוח בריאות בדוח מבקר המדינה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

ביטוח הבריאות בדוח מבקר המדינה לחודש אוקטובר 2020

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

 

צילום אילוסטרציה של לוח מטרה

בחודש אוקטובר 2020 פורסם דוח הביקורת 71א, של מבקר המדינה מתניה אנגלמן, שסוקר בין היתר את הנעשה בשנת 2018 בתחום ביטוחי הבריאות במדינת ישראל.

 

לפי הדוח היקף הפרמיות (ביטוחים מסחריים וביטוחי הקופות) הגיע לכדי 11 מיליארד ₪, לעומת 6 מיליארד ₪  בשנת 2009.

 

בשנת 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 82% (לעומת התלונות בשנת )2017 במספר התלונות בנושא ביטוחי בריאות שטיפלו על ידי מדור פניות הציבור שברשות שוק ההון.

 

ביטוחי הבריאות המשווקים באמצעות חברות ביטוח משמשים כידוע כרובד שני ושלישי של ביטוח מעל ובנוסף לביטוח הבריאות המוקנה לאזרחי המדינה מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי והביטוח המשלים (השב"ן) המשווק באמצעות קופות החולים.

 

בביקורת שערך משרד מבקר המדינה במשרד הפיקוח על הביטוח שאמון על הפיקוח מול המבטחים וסוכני הביטוח, עלה כי ריבוי וגיוון המידע, השוני במרכיבי הפוליסות של חברות הביטוח והיעדר האחידות ביניהן מקשים על ציבור המבוטחים לבדוק ולבחון את מידת החפיפה בין הביטוחים השונים.

 

כך נוצר מצב לפיו מבוטחים רבים משלמים שלא לצורך פרמיה כפולה בשל כפילות של הכיסוי הביטוחי.

 

לפי המבקר, הפיקוח על הביטוח אינו מבצע די הצורך ניתוחים מהותיים. לפי דוגמה המוצגת על ידי המבקר, אין לרשות מידע מלא בדבר היקף כפל הביטוח והחפיפה עם תוכניות השב"ן.

 

בנוסף, מצא המקר, כי שיעור ההחזר (תביעות  מול פרמיות) בפוליסות הקבוצתיות הוא יותר מכפול מזה שבפוליסות הפרט (87% לעומת 39% בממוצע לשנים 2009 - 2018).

 

הפיקוח על הביטוח זיהה אמנם את סוגיית שיעור ההחזר הנמוך בפוליסות הפרט ככשל מרכזי בתחום, לפי מבקר, אין בידי הפיקוח על הביטוח בחינה כמותית (לאחר שנת 2012) של הגורמים לפער זה, ובהם הסכומים העודפים שהצטברו בחברות הביטוח. 

 

בביקורת נמצאה ריכוזיות בחלוקת העמלות של חברות הביטוח לסוכנויות, כאשר בשנים 2017 - 2018 חלה עלייה בריכוזיות בחלוקת ההכנסות של סוכנויות הביטוח מעמלות. בשנת 2018 קיבלו 15 סוכנויות כ-40% מכלל העמלות בתחום, ו-130 סוכנויות קיבלו כ-70% מהעמלות, והכול מתוך כ- 1,500 סוכנויות ביטוח הפועלות בתחום. בנוסף, למרות שמשנת 2014 ואילך מפרסמת הרשות לציבור מדדי שירות הנוגעים לפעילותן של חברות הביטוח במגוון תחומי ביטוח, קיים ספק בנוגע למידת המועילות של מדדים אלו לציבור, עקב הקושי לצפות את טיב השירות של החברות בטווח הזמן הבינוני והארוך ונוכח אופן דירוג החברות המשתנה באופן תדיר בשל הפרשים נמוכים ביניהן.

 

מבקר המדינה מציין בדוח כי על רשות ההון להגביר את הבדיקות בתחום ביטוחי הבריאות ואת הבקרה על תחום זה ולוודא שהרפורמה שהנהיגה בתחום, אשר נועדה לשפר את מצבם של ציבור המבוטחים, תשיג את מטרותיה.

 

ההצעה שלי לפישוט הנושא מאחר שכידוע מבוטחים רבים ולא מעט סוכני ביטוח מתקשים לקרוא את הפוליסות אותן הם רוכשים במיטב כספם ובכלל זה לא רק פוליסות לביטוח בריאות הוא פשוט לקבוע בתקנות תנאי מינימום לביטוח בריאות פרטי (בדומה לתנאי המינימום שנקבעו בתקנות לביטוח הדירה ותכולתה, ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון וביטוח חובה) ולהתייחס בתקנות לסוגיית ביטוח הכפל שבין הכיסויים השונים שאינה סוגיה חדשה והיא מוכרת בענף הביטוח מזה עשרות שנים.

 

בעיית ביטוח הכפל אינה הבעיה היחידה בתחום ביטוח הבריאות, קיימות גם בעיות בתחום הרפואה המתפתחת ואישור שימוש של תרופות שאושרו למחלה מסוימת לטיפול במחלה אחרת, השפעה על הפרמיה של תרופות שנכנסות ומוצאות מסל הבריאות, היעדר הדרכה בסיסית ושוטפת על ידי המבטחים למבוטחים באתרי האינטרנט של המבוטח ובאמצעות התקשורת האלקטרונית לקיום אורח חיים בריא והקפדה על בדיקות תקופתיות (תוך השפעה על עלות ביטוח הבריאות) וסוגיות נוספות המצריכות לעשות רביזיה וחשיבה מחדש של תנאי ביטוח הבריאות הפרטי במדינת ישראל.

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 26/10/2020

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright