היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

השתתפות עצמית בביט אש 2016

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


ניסוח תמוהה של השתתפות בביט אש 2016

מאת: קטיה שורצמן יועצת לאתרי אינטרנט, ניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

צילום אילוסטרציה של שטרות כסף עם סימן תמיהה

המונח "השתתפות עצמית" מהווה מונח יסודי בביטוח ומופיע בפוליסות רבות אך לא בכל הפוליסות הקיימות. אולם ככלל, השתתפות עצמית אינה חובה ולראיה, אין אזכור למונח חשוב זה בחוק חוזה הביטוח ובפועל ניתן למצוא לא מעט פוליסות או אפילו כיסויים בתוך פוליסות שאין מנכים מהם השתתפות עצמית. ובעניין זה ראו למשל כיסוי לחפצי עובדים במסגרת תנאי ביטוח אש של פוליסות ביט שאין מנכסים ממנו את סכום ההשתתפות העצמית וכך גם במקרה של "טוטל לוס" בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון ועוד ועוד.

 

המילה "השתתפות" נובעת מהשורש "ש.ת.פ."  וכשמה כן היא. המשמעות היא שהמבוטח משתתף בחלק מסכום התביעה או גם ההוצאות של חברת הביטוח בתביעת ביטוח אולם המבוטח אינו אמור לשאת בסכום בעולה על עלות התביעה למבטח, כי ההשתתפות העצמית, לפי הגדרתה, אינה מהווה תשלום למבטח ואינה בבחינת קנס שהמבוטח נושא בו בשל אירוע מקרה הביטוח ובכל מקרה, חברת הביטוח אינה אמורה להרוויח בשל קיומה של ההשתתפות העצמית בפוליסה.

 

כך למשל, אם הסכום בו נשאה חברת הביטוח בשל מקרה ביטוח עומד על 5,000 ₪, וסכום ההשתתפות העצמית בפוליסה הוא 10,000 ₪, הרי שסכום ההשתתפות העצמית של המבוטח במקרה הנדון הוא 5,000 ₪  ולא 10,000 ₪ שהרי חברת הביטוח אינה אמורה להרוויח סכום של 5,000 ₪ בשל העובדה שאירע מקרה הביטוח או שהמבוטח הגיש תביעת ביטוח לחברה. קביעה שתחייב את המבוטח בתשלום השתתפות עצמית מעבר להוצאה של חברת הביטוח, תהווה עשיית עושר שלא במשפט מצידה של חברת הביטוח וגם כלילה של תנאי מקפח בחוזה אחיד.

 

דיון זה אינו מתייחס לנושא חישוב ההשתתפות העצמית מסכום התביעה המשולמת בלבד, לאופן חישובו או חישוב ההשתתפות העצמית גם מסכום ההוצאות של המבטח, אלא אך ורק לעצם ניכוי השתתפות עצמית מעבר להוצאותיו של המבטח.

 

ככל שאנו בוחנים את נוסח סעיף ההשתתפות העצמית בתנאי ביט במהלך כל השנים עד שנת 2016 (ובכלל זה תנאי ביט 2013),  אנו רואים על שמירה של עקרון הצדק, לפיו ההשתתפות העצמית משולמת מסכום תגמולי הביטוח העומדים לתשלום והמבוטח אינו נושא בתשלום סכום ההשתתפות העצמית. ראו למשל ביט אש 2013 – סעיף 10 לתנאים הכלליים:


"המבוטח נושא על עצמו את הסכום הראשוני, המופיע בסעיף ג' (נזקי טבע) בפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" ולגבי סיכונים אחרים כמופיע במפרט או ברשימה, מתגמולי הביטוח העומדים לתשלום עקב אבדן או נזק המכוסים עפ"י הפוליסה."

 

אולם בנוסח סעיף ההשתתפות עצמית לפי תנאי ביטוח אש לפי פוליסת ביט 2016, אנו רואים חריגה מעקרו הצדק וסעיף תמוה שמחייב את המבוטח לשלם לחברת הביטוח את סכום ההשתתפות העצמית בכל מקרה ביטוח ללא כל קשר שהוא לתגמולי הביטוח או אפילו להוצאות המבטח בשל קרות מקרה הביטוח ומכאן שהמבטח עשוי לצאת נשכר ו"לעשות קופה" בשל מקרה ביטוח בכל מקרה שבו הוצאותיו בשל מקרה הביטוח אינן עולות על סכום ההשתתפות העצמית.

 

ככל שמדובר על תנאי ביט המשמשים לביטוח עסקים, מוסדות ומפעלים בסכומי ביטוח ניכרים, ניתן למצוא סכומים של השתתפות עצמית בגובה של מאות אלפי שקלים או אפילו של מיליון ₪ ואפילו יותר. ופשוט לא מתקבל על הדעת והשכל הישר בפוליסה שנקבע בה למשל סכום השתתפות עצמית של 500,000 ₪ לביטוח רכוש וארע נזק של 100,000 ₪ המבוטח ישלם לחברת הביטוח את מלוא סכום ההשתתפות העצמית וחברת הביטוח תרוויח סכום של 400,000 ₪ וזאת אפילו אם המבוטח לא הגיש תביעה בשל הנזק לחברת הביטוח. אולם זה מה שמתקבל מקריאת נוסח סעיף ההשתתפות העצמית בתנאי ביט 2016, ביטח אש, סעיף 13.8 לתנאים הכלליים:

 "בכל מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, ישלם המבוטח למבטח את סכומי ההשתתפות העצמית המפורטים ברשימה, ככל שהמבטח לא הפחיתם מתגמולי הביטוח אשר שלמם למוטב..."

 

כלומר, המבוטח מחויב לשלם לחברת הביטוח את סכום ההשתתפות העצמית בכל מקרה שבו קרה מקרה ביטוח גם אם לא הגיש תביעה לחברת הביטוח! וגם כאשר הוצאות המבטח בגין התביעה הן בסכום הנמוך מסכום ההשתתפות העצמית - זה לפחות מה שכתוב.

 

בהערת אגב נציין גם את המונח התמוהה "מקרה ביטוח המכוסה פי פוליסה זו" הרי מקרה שאינו מכוסה לפי הפוליסה אינו מהווה מקרה ביטוח ועל כן התוספת ל"מקרה הביטוח" – "המכוסה לפי פוליסה זו" היא מיותרת.

 

ראו התייחסות נוספת לתנאי ביט 2016 באתר זה:

רשלנות רבתי – מעודכן גם יכול להיות מסוכן

חוסר אחידות בחריגים בפוליסות צד ג' ואחריות מעבידים

 


 

פורסם ביום 17/12/2017

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright