היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מצא את ההבדלים בחריגי צד ג' ומעבידים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 מדריך ביטוח אחריות של עסק

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

חוסר אחידות בחריגים בפוליסות צד ג' ואחריות מעבידים

 

 

מאת: קטיה שורצמן יועצת לנהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

חידת "מצא את ההבדלים" - לאילוסטרציהאלמלא חריגים מפורשים בפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, שמוציאים מכלל כיסוי ביטוחי אחריות כלפי עובדים, בגין אחריות מקצועית, אחריות המוצר ועוד, ניתן היה למעשה לוותר על כל הפוליסות האחרות לביטוח אחריות חוקית ולהסתפק בפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בלבד.

 

למעשה קיימות תוכניות ביטוח בעולם המערבי מסוג "מטריה" לביטוחי אחריות חוקית שמאגדות בתוכן בדרך זו או אחרת את כל  ביטוח האחריות החוקית של עסק, כאשר לכל כיסוי נקבעים בדרך כלל גבולות אחריות משניים ותנאים מיוחדים החלים לגביו בשל הסיכון המבוטח.

 

בארץ, מטריות לביטוח אחריות חוקית לעסק הן מקובלות פחות וקיימים תנאי ביט לביטוחי האחריות השונים (למעט ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה).

 

מבדיקת חריגי הפוליסות לביטוח  ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים, עולה, כי אין אחידות בכל החריגים בשתי הפוליסות ובהחלט יתכן מצב שבו תוגש כנגד מבוטח תביעה בשל אירוע מסוים לפי שתי הפוליסות אולם הכיסוי יהיה רק לפי פוליסה אחת, כלומר הביטוח יחול אך ורק לגבי אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי ולא יחול לגבי אחריותו כלפי עובדיו, או להפך, הכיסוי הביטוחי יינתן רק לאחריותו של המבוטח כלפי עובדיו ולא לאחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי.

 

ניקח למשל חריג בגין כלי שיט וכלי טיס המופיע בפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, לפי תנאי ביט ואינו מופיע בפוליסה לביטוח אחריות המעבידים לפי תנאי ביט. כלומר, במקרה של תאונת שיט או טיס באירוע שיאורגן על ידי המבוטח בהשתתפותם של עובדים וצדי ג' אחרים (למשל לקוחות) יינתן כיסוי ביטוחי לאחריותו של המבוטח כלפי עובדיו אך לא כלפי הלקוחות בשל קיומו של החריג בפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

דוגמא הפוכה תהיה בפוליסות צד ג' ואחריות מעבידים למפעל שעורך הדגמות ללקוחות בחיתוך שיש. הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים כוללת חריג לצורנית (סיליקוזיס) והפוליסה לביטוח צד ג' אינה כוללת חריג זה. כאן יינתן הכיסוי לאחריות חוקית כלפי צד ג' וישלל מהכיסוי לאחריותו של המבוטח כלפי עובדיו.

 

מדובר רק בשתי דוגמאות לצורך המחשה והאמור בכתבה קצרה זו אינו כולל את כל החריגים ואת כל המקרים האפשריים.

 

השוואת החריגים בין הפוליסות, דומה לחידות המצוירות מסוג "מצא את ההבדלים" אלא שבמקרה הנדון, משמעות ההבדלים עשויה לעלות למבוטח בסכומים כבדים אותם יאלץ לשלם מכיסו הפרטי על אף קיומו של הביטוח.

 

הטיפ לכן הוא:

  • לקרוא היטב את הפוליסות על חריגיהן השונים לפני שמתכננים כל פעילות שהיא.
     

  • במקרה שהפעילות מאורגנת על ידי קבלן חיצוני, לדרוש ולקבל מהקבלן נוסח של אישור קיום ביטוחים הכולל את זיקתו של המארגן ומגן על ענייניו.
     

  • לנסות לקבל מחברת הביטוח כיסוי לפעילות לאירוע ספציפי.
     

  • בהיעדר כיסוי ביטוחי לשנות את אופי הפעילו או האירוע, כך שלא ליפול לתוך מלכודת חריגי הפוליסה.

פורסם ביום 31/10/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright