עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 5/3/2017

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2017

 

 

כתבת השבוע: מינוי מומחה מטעם בית הדין במקרים של מחלות מקצוע

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: בלעדי לאתרסוכן ביטוח לא בכל מחיר

 

 

 

מעודכן גם יכול להיות מסוכן

מאת: קטיה שורצמן, מנסחת פוליסות, יועצת לתביעות ביטוח
 ולניהול סיכונים

 

 

מתוך טבלת השוואה של תנאי ביט לשנת 2016 לעומת 2013

 

בהמשך ישיר לטיפ מהשבוע הקודם: קריסת מנופים - היה או לא היה ביטוח? בו התייחסתי לסייג החדש שהוסף לפוליסת עבודות קבלניות תנאי ביט 2016 בנושא "רשלנות רבתי", קיבלתי תזכורת ממספר עמיתים, כי הסייג המדובר אינו מופיע רק בפוליסה לביטוח  ביטוח עבודות קבלניות, אלא בכל פוליסות ביט לשנת 2016.

 

מי שמכיר כמוני מקרוב את מה שקורה בענף הביטוח, יודע שלא אחת עדכון תנאי פוליסה, אינו פועל לטובת המבוטח אלא לטובת המבטח. כך גם קרה לתנאי ביט 2016, אשר הוסף להם חריג שלא היה קיים בתנאי ביט של השנים הקודמות.

 

 

בייעוץ מקצועי בעת חידוש ביטוח ובניהול תביעות ביטוח, שניתן   ע"י הח.מ.  ניתן להתגבר בתנאים מסוימים על הוראות הסייג הנדון.

 

מה שחשוב לראות שמילה "מעודכן" אינה מילה נרדפת למילה "שיפור" ובכלל, מומלץ לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק כל שינוי במקום לחשוב חשיבה שבלונית ולראות חיוב בכל שינוי ועדכון רק בגלל שהוא כזה.

 


 

נוסח חריג רשלנות רבתי בפוליסת עבודות קבלניות ביט 2016:

"רשלנות רבתי:

 

המבטח לא ישפה את המבוטח בגין אבדן, נזק או חבות מכל סוג:

 

שנגרם או נבע מרשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח.

 

לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר."

 

בתיקון לחוזר הוראות לניסוח תכניות ביטוח אשר יחולו לגבי:

א. תכניות לביטוח סיעודי, ביטוח רכב מנועי רכוש, תאונות אישיות, ביטוח - שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיים חיסכון - 1/8/2017.

 

ב. לגבי תכניות לביטוח הוצאות רפואיות - 1/10/2017.

 

ג. לגבי יתר תכניות הביטוח - 1/12/2017.

 

נקבע, לגבי רשלנות רבתי, כי:

"אולם מבטח יהיה רשאי להחריג מכיסוי נזק או מקרה ביטוח, כאשר המבוטח פעל ברשלנות רבתישלוותה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות ופעולתו גרמה לקרות מקרה הביטוח. על אף - האמור, מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח"

 

 

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים


 

 

 

כל בדיקה או התייחסות נוספת כרוכה בתשלום וכל פניה שהיא הכוללת מחמאה לטיפים ולאתר, אזכור הכרות קלושה או השתתפות בהרצאה של הח.מ. אינה נחשבת לתשלום. בקיצור, מחמאה אינה המחאה...

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright