היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות מקצועית על בסיס אירוע

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


ביטוח אחריות מקצועית על בסיס אירוע

מאת: קטיה שורצמן יועצת לאתרי אינטרנט, ניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

תצרף של בסיסי הביטוח השונים בביטוח אחריות חוקיתאחת הסברות המושרשות בקרב אנשי ביטוח וותיקים וטובים היא, כי ביטוח אחריות מקצועית נערך תמיד על בסיס הגשת תביעה בדומה לביטוח אחריות המוצר וביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה ואילו ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים נערכים על בסיס אירוע.

 

נכון הדבר שבדרך כלל אלו הם פני הדברים, אך לא תמיד.

 

קיימים מקרים יוצאים מהכלל כמו למשל ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על בסיס הגשת תביעה שנערך בחו"ל בחברה זרה כאשר חברת ביטוח מקומית משמשת כחברת חזית facing, ביטוח אחריות מקצועית למקצועות הרפואה באמצעות סוכנות ביטוח גדולה שנערך בחברת ביטוח ישראלית לפי בסיס אירוע, ביטוח אחריות מקצועית כהרחבה בפוליסת צד ג' של העסק לפי בסיס אירוע שנערך בדרך כלל למקצועות הצווארון הכחול או לחברות ניהול ואחזקה של מבנים וביטוח אחריות של חברי נציגות דיירי בית משותף, נערך כיום על ידי מספר חברות ביטוח כהרחבה לפוליסת צד ג' של הבית המשותף, קרי על בסיס אירוע.

 

להזכירכם:

 

בסיס הגשת תביעה - מכסה אחריות בשל כל מקרה שארע בתקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע ברשימה בתנאי שאותה תביעה הוגשה נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח - הווה אומר, הביטוח אמור להיות בתוקף במועד שבו הוגשה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח במסגרת התקופה הקבועה בפוליסה לכיסוי מועד התרחשות האירוע (תקופת הביטוח או המועד הרטרואקטיבי שלפניה).

 

בסיס אירוע – מכסה אחריות חוקית בשל מקרה ביטוח אשר ארע בתקופת הביטוח גם אם התביעה מוגשת לאחר שתקופת הביטוח הסתיימה – הווה אומר, הביטוח אמור להיות בתוקף במועד קרות מקרה הביטוח. כך שהביטוח יחול גם אם תביעת הביטוח תוגש לאחר תום תקופת הביטוח.

 

כפי שראינו, במספר מקרים קיימת אפשרות לכיסוי אותו סיכון עצמו לפי שני הבסיסים המקובלים לביטוח אחריות חוקית. ומן הראוי ליתן את הדעת לעניין זה במקרה של חידוש ביטוח תוך מעבר מבסיס אחד לבסיס השני, כך שהמבוטח לא יוותר ללא כיסוי ביטוחי ראוי או ללא כיוסי ביטוחי בכלל מצד אחד ומצד שני לא יווצר בטעות מצב של ביטוח כפל, שידרוש מהמבוטח תשלום השתתפות עצמית לפי שתי הפוליסות השונות.

 

ניקח לדוגמא מקרה של ביטוח אחריות מקצועית של רופא שיניים שהיה מבוטח לפי בסיס אירוע וחודש לפי בסיס הגשת תביעה. לכאורה, אבל רק לכאורה לא אמורה להיווצר במקרה הנדון בעיה בכיסוי הביטוחי, ככל שהביטוח הקודם, לפי בסיס אירוע נערך בגבולות אחריות מתאימים לסיכון והביטוח החדש על בסיס הגשת תביעה נעשה אף הוא לפי גבולות אחריות מתאימים לסיכון ואינו כולל תקופה רטרואקטיבית.

 

הבעיה תתחיל, אם הביטוח החדש לפי בסיס הגשת תביעה כולל תקופה רטרואקטיבית והוא נערך בחברה אחרת מזו שבה נערך הביטוח הקודם על בסיס אירוע. או אז יווצר מצב של ביטוח כפל לגבי התקופה הרטרואקטיבית לפי הביטוח החדש לבין הכיסוי על בסיס אירוע לפי הפוליסה שהסתיימה. הפתרון הרצוי במקרה הנדון, הוא לקבוע את הביטוח החדש כביטוח ראשוני, כלומר, חברת הביטוח החדשה תישא במלוא גבול האחריות לפי הפוליסה שהוציאה מבלי לשתף את המבטח הקודם, אשר הפוליסה שהוציא למבוטח, תשמש אותו לכיסוי סכום ההפרש למקרה שבו תוגש כנגדו תביעה לגבי התקופה הרטרואקטיבית בפוליסה בסכום שיעלה על גבול האחריות לפי הפוליסה החדשה.

 

במקרה של מעבר מפוליסה על בסיס הגשת תביעה לפוליסה על בסיס אירוע, הפתרון הוא לרכוש לפי הפוליסה שהסתיימה כיסוי לתביעות המשך run off  למשך תקופה של 7 שנים ממועד תום תקופת הביטוח באופן שיהפוך ככל האפשר גם את הפוליסה שהסתיימה שנערכה במקורה על בסיס הגשת תביעה למעין פוליסה על בסיס אירוע.

 

בכל מקרה, חשוב ליתן את הדעת למקרים החריגים, אך האפשריים בהחלט של בסיסי ביטוח שונים בביטוחי אחריות חוקית ובמקרה של החלפת מבטח או גם סוכן לדאוג מבעוד מועד לפתרון הראוי והרצוי לפי צרכי המבוטח.

 

פורסם ביום 20/11/2017

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright