היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

חדשות הביטוח ליום 4/4/2021

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

מניעת שכחת ילדים ברכב

איור של ילד ברכב

הוצע להחיל את חובת התקנת המערכת על כל רכב פרטי המסיע ילדים מתחת לגיל 5, לאור העובדה כי גילם של הרוב המוחלט של פעוטות שנפגעו כתוצאה מהשארתם ברכב לא עלה על 3, הוחלט להטיל את חובת התקנת המערכת למי שמסיע ילדים מתחת לגיל 4.

 

עוד על מניעת שכחת ילדים ברכב


בנק קואופרטיבי

איור של מטבעות כסף ישראליהרישיון להקמה ניתן לאופק לאחר תהליך ליווי ובדיקה של רשות שוק ההון, שבחן את התכנית העסקית והגדיר את שלבי הפעולה הבאים בהם תצטרך אופק לעמוד כדי להתחיל בפעילותה. רישיון מסוג זה נועד לאפשר לאגודה שיתופית להעניק שירותים פיננסיים לחבריה.
.

עוד על בנק קואופרטיבי


אסון המעלית אין אחראים

איור של מעלית מתרסקתמשטרת ישראל, בליווי פרקליטות מחוז תל אביב פלילי, ביצעה חקירה שבה נבדקו כל כיווני החקירה האפשריים. בסיום החקירה הודיעה הפרקליטות לבני משפחותיהם של הנספים באסון, שלא נמצא אדם, גורם או רשות שניתן לייחס להם רשלנות, ברף הנדרש בהליך הפלילי, שהביאה למות יקיריהם.
 

עוד על אסון המעלית אין אחראים


מתקן חניה רובוטי חלק מבניין מגורים

חיים אטקין - שמאי הביטוח רכוש וחלקאי המקרקעיןמתקן חנייה רובוטי הוא מערכת הנמצאת באחד מאגפי הבניין עם גישה לרחוב וכוללת משטח להכנסת הרכב ושליפתו המוגן במחסום ולוח בקרה המופעל על ידי כרטיס חכם. למעשה זהו מתקן הרמה, מעלית ממוחשבת עם מספר רב של קומות בהם מספר רב של חניות במדפים במספר קומות מתחת לקרקע.

 

עוד על מתקן חניה רובוטי


בלוג השבוע:

צד ג' בסוכה - יכול להיות שאין לכם ביטוח אם לא ביטחתם את תכולת הדירה


סייגים לתורת ההנמקה

פטיש שופטיםבית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור המבטחת ופסק, כי קיימים סייגים לחובת ההנמקה של המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה בהזדמנות הראשונה. הסייג הוא לפי הנחיה נוספת של הפיקוח לפיה נקבע כי חברת הביטוח כן  רשאית להעלות נימוקים נוספים מעבר לאלה שהועלו בהזדמנות הראשונה אם לא היה ביכולתה לדעת עליהם במועד בו דחתה את התביעה. עוד נקבע כי טכניקה משפטית של הערה במכתב דחייה על שמירת הזכות להוסיף טענות עומדת בניגוד להנחיית המפקח. בוטלה החלטת ביה"ד האזורי למחוק את סעיף 9 מכתב ההגנה של המבטחת.

בר"ע 31278-12-20 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חיים אקוקה 10/3/2021


פנסיה על רכיב עמלות של מוכרנים

 

פטיש שופטיםרועי פוליאק, שופט בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעורים בחלקם ופסק כי, עובד בענף המלונאות, שלשכרו מתווספות עמלות מכירה אישיות המהוות רכיב הנכלל בחישוב פיצויי פיטורים לפי תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים, זכאי כי תבוצענה בגינו הפקדות להסדרי ביטוח פנסיוני בסכומים המתחייבים מההסכם הענפי (שאינם כוללים את רכיב העמלות), שלא תפחתנה מההפקדות המתחייבות מ"רשת הביטחון" של צו ההרחבה הפנסיוני (הכולל את רכיב העמלות אך מוגבל בתקרה). כפועל יוצא, העובד זכאי כי תתבצענה בגינו מידי חודש הפקדות לפי ההסכם הקיבוצי הענפי או לפי צו ההרחבה הפנסיוני, הגבוה מביניהם.

 

ע''ע 10234-10-19 ובע''ע 25181-03-19 מלונות הכשרת הישוב בע''מ  נ'   שני בן עמי ואח' 4/3/2021


המחוזי - אחריות לעניין נזקי שריפה

פטיש שופטיםהשופט, שאול שוחט סגן נשיא המחוזי בתל אביב - יפו דחה ערעור על פסיקת השלום שחייב את  המערערים (המערער 1 כשוכר והמערער 2 כערב) לשאת בנזקי השריפה כולל עלויות השיפוץ להשבת מצב המושכר לקדמותו, בהתאם למפרט וכתב כמויות שנעשה לבקשת המשיב על ידי איש מקצוע, בתשלום חלק מאובדן דמי שכירות; תוך דחיית חיוב נטען בראש נזק של אובדן הכנסה. בית המשפט מצא, כי אין מקום להתערב בפסיקת השלום משלא מצא מקום להתערב בממצאים העובדתיים שנקבעו בה, ממצאים שתומכים במסקנה המשפטית אליה הגיע, שאין לגלות בה טעות שבחוק.

ע"א 34140-08-20 מולקנדוב ואח' נ' זר 24/3/2021


חובת פיצוי של חברת מעליות בשל מותו של אדם שנתקל במדרגה ונפל

פטיש שופטים

מלכה ספינזי-שניאור שופטת השלום בתל אביב – יפו קיבלה את תביעת עזבונו של אדם שנפטר לאחר שמעד ונפל ביציאתו ממעלית לאחר שנתקל במדרגה שנוצרה בשל הפרשי גבהים בין רצפת המעלית לבין קומת הכניסה ונחבט בעוצמה ברצפה. נפסק, כי חברת המעליות אחראית למותו של הנפגע בשל רשלנות בתחזוקה. "מן המקובץ עולה כי לא רק שחוות הדעת מטעם התובעים, כמו גם עדותו של מי שערך - אותה - המהנדס טל - לא נסתרה אלא שגם ברלינר וגם המומחה מטעמו תומכים בטענת התובעים כי במועד הרלוונטי הייתה המעלית מסוכנת לשימוש. השאלה היא האם הנתבעת ברשלנותה גרמה לכך. כאמור טעמי התשובה לכך חיובית.."

ת"א 2249-08-17 פלוני ואח' נ' ברלינר מעליות בע"מ ואח' 4/3/2021


המסמכים שחברת הביטוח חויבה למסור למבוטחת במסגרת בירור תביעתה

פטיש שופטיםמרב בן-ארי שופטת המחוזי מרכז-לוד קיבלה את בקשתה של המבוטחת לגילוי מסמכים שחברת הביטוח ביקשה שלא לגלות עד לקבלת חוות הדעת מטעם המבוטחת. " אין מדובר בהיפוך נטל הראיה. לתובעת זכות להגיש חוות דעת, ולנתבעת זכות להגיש חוות דעת נגדיות. לשם כך היא יכולה להסתפק בחוות הדעת שכבר יש אצלה, או להגיב לחו"ד מטעם התובעת. מכל מקום, שעה שדחיית הכיסוי התבססה על התייעצות מול מומחים, אותם מסמכי התייעצות רלבנטיים למחלוקת, ואף זכותה של התובעת – כמבוטחת, לקבל את המסמכים כדי לבחון את צדקת דחיית הכיסוי."  

ת"א 33382-06-20 גל כיפוף בע"מ ואח' נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ואח' 16/3/2021


דורי נגד הראל על הצפת מרתף

 

פטיש שופטיםעוז ניר נאוי שופט המחוזי מרכז-לוד קיבל באופן חלקי את תביעתה של חברת הבניה דורי נגד הראל בשל נזקי הצפה של מרתף. " המבחן הרלוונטי הוא מבחן האינטרס הביטוחי – האם האינטרס הביטוחי משותף הוא או נפרד ומובחן בעבור כל מבוטח. בעניינו נראה כי האינטרס הביטוחי משותף ונעוץ בהתממשות אותו הסיכון הנוגע לפרויקט ולעבודות התיקון אשר נדרשו בגינו. מקום בו הנזק נגרם לפרויקט וכאשר הן התובעת כקבלן ראשי והן קבלן האיטום כקבלן משנה מכוסים כמבוטחים בפוליסה, וכאשר הפוליסה נועדה ליתן כיסוי ביטוחי לפרויקט, הרי שאין זה משנה לטעמי אם התובעת היא זו שתובעת לבדה, ללא קבלן האיטום, ובלבד שהצדדים הרלוונטיים לא יפרעו פעמיים."

 

ת"א 8867-09-15 א. דורי בניה בע"מ נ' הראל  9/3/2021


לחדשות קודמות

העליון - העברת זכות תביעה מחברה אחרת מכח דין - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


הלכת אלסוחה ונזק נפשי בשל אובדן בעל חיים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


דרוש מרכז מידע ארצי למלחמה בהונאות ביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


העליון - יישום הלכת אלסוחה על נפגעי טרור - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מהו יום מסירת התביעה? - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


פיצוי על עבודה מהבית יוביל למיקור חוץ - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


ביטוח רכוש ואחריות של מתחם מגורים  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חידוש ללא שינוי - לציין בטופס - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


להתאים ביטוח המשכיר לחוזה השכירות - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


תשלום נזקים בתחום ההשתתפות העצמית שומרה מגדל וסוכן הביטוח - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


הר הביטוח והר הכסף, ההבדלים והמתחזים - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


משרד ביתי ללא נייר - צו השעה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


העליון בבריטניה לטובת המבוטחים בערעור קורונה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


הבהירו את נושא חריג הקורונה למבוטחים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


פסיקה תקדימית של העליון בביטוח לשנת 2020 והצפוי - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright