היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

 

 

חדשות הביטוח ליום 11/2/2018

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

איור אילוסטרציה של אישור קיום ביטוחיםקשה לשער, כי נושא האישור האחיד, יתקבל בשקט בשלווה ובהשלמת גורל על ידי הצדדים שאמורים לקבל את אישורי הביטוח, סביר להניח שלפחות חלק ממקבלי האישורים ידרשו לקבל עותק מפוליסות הביטוח שכולל את התנאים שסוכמו ואשר היו אמורים להופיע על גבי האישור. כך ימצאו סוכני הביטוח את עצמם עושים עבודה אפילו גדולה מזו של החתמת המבטחים על גבי טופס של אישור ביטוח.

 

עוד על אישור ביטוח אחיד


דיווח בהר הביטוח גם לגבי תביעות רכב

פרוטוקול הוועדהחברות הביטוח ידרשו לדווח אודות מספר מקרי ביטוח שבגינם הוגשה תביעת ביטוח רכב מנועי – רכוש על ידי המבוטח או צד שלישי. זאת במטרה לייצר דוח תביעות מרכז באמצעות הר הביטוח ולהקל על מבוטחים אשר נדרשים על ידי חברות הביטוח להציג אישור בדבר מספר תביעות כאמור, טרם הצטרפות לביטוח. יצוין, כי נתון זה משמש את חברות הביטוח לתמחור פרמיית הביטוח ומשפיע על החלטת חברת הביטוח להתקשר עם מועמד לביטוח.

 

עוד על תביעות רכב


תוצאות חיתם 2017

עננני סערה עם סמל דולרלפהעלייה בהפסדי הקטסטרופה השפיעה במידה רבה על הענף, אם כי בסיס הון חזק אפשר לחברות רבות בתחום ביטוח המשנה הראשוני וביטוחי המשנה הנוספים להיוותר עם הון תומך נוח בסיכון שלהן למרות הירידה ברווח התפעולי והרווח הנקי, כך לפי הדוח.

 

עוד על תוצאות חיתום 2017


תאונות רכב כבד

רכב כבד בכביש צילום באדיבות אור ירוקלהערכת אנשי מקצוע, חסרים כ–4,000 נהגי רכבים כבדים בישראל. התוצאה של מחסור קשה זה היא שעות עבודה ארוכות במיוחד של נהגי המשאיות והעסקת נהגים מבלי לבדוק את הרקע התעברותי שלהם. מעסיקים רבים אינם מקפידים על חוק שעות עבודה ומנוחה וכתוצאה ישנם נהגי רכבים כבדים שנוהגים ברציפות במשך 14, 16 ואפילו 18 שעות. שכר הירוד ותנאי העבודה הפוגעניים יצרו מחסור בנהגי רכב כבד.

 

עוד על תאונות רכב כבד


בלוג השבוע: סוכן ביטוח לא בכל מחיר


ממתי יש להתחיל לשלם תגמולי ביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי?

פטיש של שופטיםהשופט הבכיר מנחם (מריו) קליין מהשלום בתל אביב – יפו קיבל תביעתו של מבוטח בביטוח סיעודי יליד 1928 שמחזיק בשתי פוליסות ביטוח סיעודי שפנה ביום 02.03.15 לחברת הביטוח ביקש  להכיר בו כסיעודי מזה כשנתיים  וחברת הביטוח דחתה את פנייתו. " מחוות דעתו של ד"ר למפל אותה צירף התובע לתביעתו לא נקבע כי התובע סיעודי החל מאוגוסט 2013. משכך אני מקבל את טענות הנתבעת בעניין זה וכן את חוות דעתו של מומחה בית המשפט וקובע כי התובע סיעודי החל מינואר 2014 ." "לא מצאתי פגם של התנהלות בחוסר תום לב של הנתבעת (שאף הפקידה בקופת בית המשפט סכומים שלא היו שנויים במחלוקת) כך שאני דוחה את הדרישה לחיוב בריבית מיוחדת או בתשלום פיצוי תובע 2 עבור עוגמת נפש וטרטורים. לא התעלמתי מההשקעה והזמן שנדרש מתובע 2 ומבא כוחו ואלו נלקחים בחשבון בפסיקת ההוצאות."     

ת"א 51627-02-16 וסנשטין ואח' נ' כלל  2/2/2018


תשלום השתתפות עצמית בביטוח רכב רכוש

שטרות של כסף ישראליהרשם הבכיר צוריאל לרנר מהשלום כ"ס קבע, כי מבוטח בביטוח צד ג' רכב, ישא בהוצאות משפט בסך של 360 ₪, בנוסף לסכום ההשתתפות העצמית לפי כיסוי צד ג'.  "באשר להוצאות, הרי שמחד גיסא, יש הרבה בדברי המבקש, כי במאמץ קל מצד המשיבה (ואני סבור כי פניה באמצעות סוכן, דוא"ל או טלפון אכן אינה כרוכה ביותר מאשר מאמץ קל, אשר ראוי לגוף מעין-ציבורי כחברת ביטוח לנקוט בו טרם פניה להליכים (ואפילו טרם שליחת מכתב דרישה בדואר רשום), היתה ניתנת לו ההזדמנות לשלם את הקרן בלא תוספות (ואז היתה מועמדת במבחן טענתו כי כך היה פועל); ומאידך גיסא, צודקת גם המשיבה, כי המבקש תרם את חלקו להצטברות ההוצאות, בין באי-עדכון השינוי בכתובתו, אשר הביא לקושי באיתורו בשלב הדרישה (ואינני מתעלם לגמרי מסיבת החזרת המכתב ע"י הדואר, המעידה לכאורה כי נמסרה למבקש ההודעה בדבר קיומו של מכתב רשום, ממנה התעלם), ובין באי תשלום החוב (או לפחות החלק בו הוא מודה) כבר עם יצירת הקשר הראשוני בין ב"כ המשיבה לבינו, באופן שהביא לתפיחה נוספת של החוב לאחר נקיטת ההליכים."

ת"ת 15154-07-17 הכשה חברה לביטוח נ' גליק 3/2/2018


גם מזמין העבודה מבוטח לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקי כלפי צד שלישי

 

 

פטיש של שופטיםהשופטת הבכירה שאדן נאשף-אבו אחמד מבית משפט השלום בעפולה קבעה, כי מזמין העבודה מכוסה בפוליסת צד ג' של המבצע. "במועדים הרלוונטיים לתביעה זו ביטחה מנורה את מעוף בשתי פוליסות ביטוח: האחת- מסוג חבות מעבידים (נ/4); והשנייה- מסוג חבות כלפי צד שלישי (נ/2, נ/5). עיון בפוליסה אחריות צד שלישי שהוציאה מנורה לטובת מעוף מלמד, כי פוליסה זו כוללת בחובה פרק הנושא את הכותרת "שם המבוטח" ובו הרחבה לכסות גם "מזמיני העבודה". לצד פרק זה, קיים פרק נוסף בפוליסה הנ"ל שכותרתו "מזמיני העבודה" ובו רשימה שמית של גורמים ספציפיים המבוטחים בפוליסה, כאשר רושדי אינה נמנית עליהם.  אין מחלוקת בין הצדדים, כי בזמנים הרלוונטיים לתאונה הנדונה הייתה רושדי "מזמינת העבודה", היינו שירותי כוח אדם מאת מעוף... הגדרת המבוטח עפ"י הפוליסה נועדה להרחיב האחריות ל-"מזמיני העבודה" באשר הם, גם אם שמותיהם לא כלולים ברשימה השמית שצוינה בפוליסה."

ת"א 17333-09-14 אגבריה ואח' נ' משאבי אנוש בע"מ ואח' 5/2/2018


 

לחדשות קודמות

תשלום שכ"ט של עו"ד על ידי סוכן ביטוח

פטיש של שופטיםהשופט הבכיר ג'מיל נאסר מהשלום בעכו חייב סוכן ביטוח לשלם חלק מהסכום שנתבע ממנו ע"י עורך דין אשר נתן שירותי ייעוץ משפטי לסוכן הביטוח. " ראשית, אומנם, באופן כללי, הדין אינו שולל הסכמה על תשלום שכ"ט לפי תוצאות המשפט (לדוג' שכ"ט הנגזר באחוזים מגובה הפיצויים בתביעות נזקי גוף), אולם התניית תשלום שכ"ט בהצלחה בתביעות חוזיות/נזקי רכוש, אינו מקובל,  שכן חיוב לספק שירות משפטי ללקוח הינו מסוג החיובים המסווג כ'חוזה השתדלות' מצד נותן השירות להשיג תוצאה מיטבית עבור מקבל השירות ולא חיוב המבטיח בפועל את השגת אותה תוצאה מיטבית או תוצאה כלשהיא אחרת עבור מקבל השירות. שנית, אין זה סביר שהתובע כעורך דין המייצג את לקוחו יסכים להוציא מכיסו הפרטי אגרות והוצאות משפט שאמורות להיות משולמות ע"י לקוחו, כאשר מנגד שכר טרחתו בגין הייצוג באותם הליכים משפטיים אינו מובטח לו והוא מותנה בתוצאות ההליך (זכיית לקוחו באותם הליכים). "

ת"א 5147-06-13 ג'יריס נ' נג'אר 6/2/2018


נדחתה על הסף תביעת תחלוף בגין נזקי הצפה

ריבוע עם כיתוב המילה "תחלוף"הרשם בכיר  ניר זיתוני מבית משפט השלום בחיפה דחה על הסף תביעת תחלוף בסדר דין מהיר על בגין תשלומים ששילמה התובעת למבוטחיה בגין נזקי הצפה שנגרמו לעסק של המבוטחים בקניון. " ככל שהיה ספק בעניין המצב המשפטי הרלבנטי לתביעה, הרי שהספק הוסר בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת נרות ירושלים , אליו הפנה ב"כ הנתבעות במסגרת הבקשה. בפסק דין זה נקבע במפורש כי יש מקרים בהם זכות התחלוף נשללת על פי הוראות הסכם. כאשר לפני קרות הנזק נעשה הסכם בו התחייב מי שלימים ניזוק לשחרר מאחריות את מי שלימים הזיק, אין לניזוק זכות כלפי המזיק. מכיוון שכך, גם למבטח אין זכות כלפי המזיק. המבטח בא בנעליו של הניזוק."

תא"מ 49314-07-17 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' פוקס - ויזל בע"מ ואח' 6/2/2018


היקף הכיסוי בביטוח רכב למבוטח פושט רגל

 

כיתוב רכב רכוש

השופטת מיה רויזמן-אלדור מהשלום בתל אביב – יפו חייבה חברת הביטוח לפצות  לפי ביטוח רכב כאשר השאלות שהיו שנויות במחלוקת נגעו לעניין האחריות לתאונה ולעניין קיומו או שלילתו של כיסוי ביטוחי לתאונה אצל המבטחת, לנוכח טענתה כי המבוטחת היא חברה שפשטה את הרגל, כי לא הוגש מטעמה טופס הודעה אודות קרות התאונה וכי הפניקס הוכשלה בבירור הכיסוי הביטוחי. " אשר על כן, אני סבורה כי לא עלה בידי הפניקס להוכיח עילה להסרת כיסוי ביטוחי בנסיבות דנן. משהוכח בפניי כי האחריות לקרות התאונה רובצת על נהג רכב הפניקס, ובהיעדר עילה להסרת כיסוי ביטוחי, הרי שעתה יש לבחון את הנזקים הנטענים על ידי התובעת."       

 

תא"מ 22505-03-15 ש. שלמה רכב בע"מ ואח' נ' בס"ד תשלובת מאגרי אנוש וניהול  בע"מ ואח' 6/2/2018


הצעת חוק מוסד ליישוב סכסוכים בביטוח - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


להחיל חוזר יישוב תביעות על עסקים קטנים  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


קנבוס רפואי והחריג בביטוח רכב - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


האם ניתן עפ"י דין לקבוע השתתפות לפי גיל/וותק?  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


הכרעות הפיקוח בפניות הציבור ינואר 2018 - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן


נכון ולא נכון לגבי ביטוח נזקי טבע בדירה  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


ביטוח חובה אחד לנהג יחיד בשני רכבים - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


חריגים לכיסוי נזקי טבע בביטוח רכוש עסקי  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


ניסוח חסר משמעות בחלק מאישורי הביטוח - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


דרושה אחידות שפה בחוזי ביטוח -  טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


תדמית הביטוח במדיה - מה בכל זאת ניתן לעשות? - כתבה שביעית -  כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


שימו לב לחריג סיכוני טרור בביטוחי סייבר - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ניסוח תמוהה של השתתפות עצמית בביט אש 2016 - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


סקר למיגון העסק - לפני או אחרי הכיסוי? - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ביטוח רכוש ואחריות בגין הפקת אירועים - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


קיימת הגדרת תביעה בתקנות לביטוח רכב - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


אחריותה המקצועית של חברת ביטוח בחידוש פוליסה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


אחריותו המקצועית כיום של סוכן המחר - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright