היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מריחואנה רפואית וביטוח רכב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

הקנבוס הרפואי והחריג בביטוח רכב

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

הגדרת קנבוס כסם בפקודת הסמים

 

אחת השאלות העולות לפעמים בעניין כיסוי ביטוח רכב, רכוש כאשר נהג הרכב צורך קנבוס רפואי, במרשם רופא. השאלה עולה לאור סייג בתקנות המוציא מכלל כיסוי אובדן או נזק שנגרמו כאשר נהג הרכב נתון להשפעת סמים מסוכנים.

 

הנושא כבר זכה להתייחסות קצרצרה באתר זה בטיפ השבוע מיום 5/8/2016 בשם "קאנביס רפואי וביטוח" שפורסם לאחר התרת השימוש בקנאביס הרפואי.

 

עוד לפני שנדון במקרה הפרטי של קנבוס רפואי, יש ליתן את הדעת, כי עצם העובדה שנהג הרכב היה נתון להשפעת של סמים מסוכנים אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי באופן אוטומטי, אלא רק באותם מקרים בהם קיים קשר סיבתי בין השפעת הסמים לבין הנזק.

 

למשל אדם שנהג תחת השפעת סמים מסוכנים (למשל הרואין) נפגע בתאונת דרכים כתוצאה מהתנגשות של רכב שסטה מהמסלול הנגדי, ובכל מקרה מדובר על תאונה שלא היתה נמנעת ועל כן אין תחולה לחריג.

 

מי שאמור להוכיח שהחריג מתקיים, זוהי כמובן חברת הביטוח, האמורה להוכיח כאמור את הקשר הסיבתי.

 

התקנה: 18 (ב) 5 – "אבדן או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתון להשפעת סמים מסוכנים, כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973"

(ההדגשה שלי ק.ש.)

 

פקודת הסמים המסוכנים מגדירה כמות של קנבוס כ 15 ג"ר ויש לשים לב, שהפקודה אינה מתייחסת למדת ההשפעה של הסם על מי שצורך אותו אלא רק למשקל הכמות המצויה בידי מי שמחזיק את הסם.

 

לפי פרסום באינטרנט - ממוצע הצריכה של קנאביס רפואי בישראל נכון לאמצע שנת 2017 – הוא 34 גרם לחודש. כלומר הרבה פחות מ 15 גרם ליום...

 

סיכון חיתומי - לפי ניסיון אישי שלי – אלמנט הסיכון, להערכתי, בטל בשישים. מדובר למעשה במשך כאבים, כאשר בצריכה של כמויות קטנות ומבוקרות, עשוי להקל על הכאב של המבוטח בשעת נהיגה תוך מינימום תופעות לוואי לעומת משככי כאבים אחרים. להזכירכם, כי מבחינת השפה העברית, היתה מקובל בעבר ביטוי "סמי מרפא".

 

כמו כן, הואיל והשימוש נעשה לפי התר של רופא, הרי שגם אם חלילה נוצר סיכון שהוא לחברות הביטוח יש זכות תחלוף לפי ביטוח האחריות המקצועית של הרופא שהתיר את שימוש ולא אסר על האדם לנהוג.

 

כיוון מחשבה – ניתן כמובן לעדכן את התקנה האמורה – כך שתכלול הבהרה מפורשת לעניין השימוש בקנבוס רפואי – במצב שבו הרופא אינו אוסר על המבוטח לנהוג - לא ייחשב כשימוש בסם מסוכן כל עוד השימוש בקנבוס נעשה בהתאם להנחיות רופא – או לפחות עד לכמות מסוימת – מה שייצור כמובן בעיה לאמוד את הכמות שבה נעשה השימוש לאחר מעשה.

 

ובהמשך לאמור, אז ניתן ורצוי לעדכן את האמור בתקנה 19 – כך ששימוש בקנבוס רפואי לא ייחשב כמידע בעניין מהותי.

 

יש לשים לב, כי חוזר הפיקוח בעניין הוראות לניסוח תוכניות ביטוח כבר כולל הוראה האוסרת לכלול בתכנית לביטוח תנאי המחריג מקרה ביטוח הנובע משכרות ואינו מפרט את סיבת השכרות. כלומר, השכרות יכולה להיות גם מסמים ולא רק מאלכוהול...

 

יש לשים לב, כי לפי סעיף 64ב. לפקודת התעבורה נקבע, כי שיכור הוא, בין היתר, מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן או מי שנתון תחת השפעת סם מסוכן (למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע) וכך גם נקבע לפי תקנה 169ב(ג) לתקנות התעבורה הקובעת כי יראו אדם כשיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים.

 

כלומר, אפשר, כי עצם כלילת החריג בעניין סמים בפוליסות רכב נעשה בניגוד להוראות חוזר הפיקוח שאפשר, כי רצוי להגדיר בחוזר את המונח "שכרות".

 

חריג דומה קיים גם בביטוח תאונות אישיות, ואם כבר עושים ריווזיה, אז רצוי לעשות את התיקון גם שם.

 

הערה: ההצעות לעדכון התקנות ביטוח רכב פרטיי ומסחרי עד 3.5 טון וחוזר הוראות לניסוח תוכניות ביטוח, אינן הדברים היחידים הדורשים תיקון לדעת הח.מ.. חלק מההמלצות (אך לא כולן) פורסמו באתר זה, כמו למשל: הפוליסה התקנית לביטוח רכב - סעיפים טעוני תיקון.

 

פורסם ביום 24/1/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright