היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 אחריות הפקת אירועים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


ביטוח רכוש ואחריות בגין הפקת אירועים וכנסים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לאתרי אינטרנט, ניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

צילום אילוסטרציה של כיבוד באירועאחד הנושאים שאינם זוכים לתשומת הלב הראויה הם דרישות הביטוח ממפיקי ומארגני אירועים בעבור גורמים שונים כגון חברות מסחריות, עמותות, מוסדות וכו'.

 

האירוע יכול להיות מיועד בעבור עובדי המזמין או בעבור לקוחות קיימים או לקוחות בפוטנציה או גם כאירוע במסגרת במצע מכירות או תרומות.

 

מפיקי ומארגני אירוע נוטים לא פעם לפרט את ההתחייבויות הביטוחיות שלהם בטופס ההזמנה הסטנדרטי של החברה המארגנת, אולם מזמיני אירועים, נוטים כיום, ובצדק, שלא להסתפק בטופס הסטנדרטי, אלא להציב דרישות משלהם לאחר התייעצות ביועצי ניהול הסיכונים מטעמם.

 

ביטוחי האחריות החוקית הקיימים של מזמיני האירועים עשויים לכסות את האחריות שלהם בגין האירוע המוזמן, אולם במקרה של תביעה, עשוי המזמין לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית ובעליית פרמיה בעת חידוש הביטוח ובמקביל, קיימת אפשרות להיעדר כיסוי בביטוחי האחריות החוקית של מזמין האירוע בשל קיומם של חריגים סטנדרטיים בביטוח האחריות החוקית. למשל אם האירוע נערך על שפת הים וכולל שימוש בסירות מפרש או כלי שיט אחרים, הרי שביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי אינו מכסה פעילות זו בשל קיומו של חריג בעניין כלי שיט וכך גם במקרה שבו האירוע כולל שימוש בטיסנים, רחפנים ומתקני תעופה אחרים הואיל ואותו חריג עצמו אינו מכסה גם שימוש בכלי טיס.

 

ככלל, ככל שמארגן האירוע הוא בעל וותק וניסיון בתחומו, הצפייה ממנו היא שיהיה מצויד מראש בחבילת הביטוחים המתאימה לצורך כיסוי האחריות החוקית הקשורה בעיסוקו והביטוח יכלול גם את אחריות המזמין ויכסה את האחריות גם כלפי המזמין עצמו (סעיף אחריות צולבת), עובדיו ומנהליו של המזמין וכן את האחריות כלפי המוזמנים וכלפי עובדיו של המארגן.

 

לעיתים הפקת האירוע כרוכה בהקמה של מבנים או גם מתקנים מיוחדים במתחם שבו נערך האירוע. במקרה זה, נהוג ורצוי לכלול בדרישות הביטוח כיסוי להוצאות הקמה ופרוק של המבנה או גם המתקנים המיוחדים.

 

דרישה סטנדרטית נוספת לביטוח ככל שמדובר באירוע הכולל הגשת כיבוד, היא כיסוי לביטוח אחריות בגין הרעלה.

 

ככל שהאירוע כולל הופעה של אומן, חשוב להקפיד על כיסוי ראוי של מערכת ההגברה שעשויה להיות יקרת ערך. בביטוח האחריות החוקית נדרש גבול אחריות מתאים והכיסוי אמור לכלול גם, כי הרחבת השיפוי הכוללת כיסוי לאחריותם החוקית של המבוטחים לפי ההרחבה תחול גם לגבי המפיקים, הסוכנים והאומנים והנגנים (בעלי הרחבת שיפוי) והם מבוטחים בביטוח אחריות חוקית  בגין מעשה או מחדל של המארגן ובכפוף להוראות סעיף אחריות צולבת הם ייחשבו כצד שלישי מצד אחד ומצד שני אחריותם כלפי המזמין והמארגן תהיה מבוטחת לפי אותה הפוליסה עצמה.

 

ביטוחי הרכוש והאחריות החוקית של החברה שמארגנת את האירוע אמורים לכלול ויתור על זכות התחלוף של המבטח לטובת המזמין ולטובת כל אחד מבעלי הרחבת השיפוי.

 

בחלק מהמקרים, נדרש גם ביטוח לאחריות מקצועית של החברה המארגנת ולביטוח ביטול אירוע ובמקרה הנדון, חשוב לפרט בדרישות הביטוח את הסיבות שכלולות בהגדרת מקרה הביטוח (הסיבות לביטול האירוע) במסגרת הדרישות לכיסוי הביטוחי.

 

נושא חשוב לא פחות הוא הגדרה של היקף הביטוח מבחינת הדרישות לגבולות האחריות במסגרת ביטוחי האחריות החוקית וביטוח ביטול אירועים בהתאם לאופי האירוע, משך הזמן של האירוע ומספר המשתתפים.

 

בנוסף לדרישות הביטוח, נהוג גם לדרוש מהחברה המארגנת אחריות לקיומם של כל הדרישות הבטיחותיות על פי חוק, לדרישת הרשויות והמשטרה, כיבוי אש, מד"א וכיו"ב בהתאם לדרישות מהנדסי הבטיחות והחשמל.

 

את סעיפי הביטוח והאחריות נהוג לפרט גם בהסכם ההתקשרות ולצרף אליו אישור על קיום ביטוחים לחתימת המבטחים של מארגן האירוע.

 

האמור בזה ניתן לצורך הדגמה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ ביטוח.

 


 

פורסם ביום 11/12/2017

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright