היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חידוש ביטוח - אחריות המבטח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


אחריות מקצועית של חברת ביטוח בחידוש פוליסה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לאתרי אינטרנט, ניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

צילום אילוסטרציה של שעון קירפסק דין מעניין שניתן ביום  12/11/2017 ע"י השופט רמי חיימוביץ, סגן נשיא השלום תל אביב - יפו, מפנה זרקור

מדובר בתיק שמספרו ת"א 6045-05-10. ח.ת. ואח' נ'. שולמית הראל, קרנית ו איי.אי.ג'י. ישראל חברה לביטוח בע"מ העוסק בתביעה של נהגת רכב שחויבה לפצות את קרנית בתביעת השבה בגין פיצויים אותם שילמה קרנית לנפגעת מאחר וביטוח החובה לרכב של התובעת לא חודש בחברת הביטוח למשך שנה נוספת.

 

מה שמעניין בתביעה זו הוא קביעת השופט, כי למרות שביטוח החובה לרכב לא היה בתוקף במועד אירוע התאונה, נמצאה חברת הביטוח חייבת לפצות את הנהגת שחויבה ע"י קרנית בשל הפרה של חובה מקצועית. השופט קבע, כי כאשר מדובר בביטוח ישיר ללא סוכן הרי שחברת הביטוח חייבת כלפי מבוטחיה הן באחריות מקצועית כמבטחת והן באחריות מקצועית של סוכן ביטוח הואיל וחברת הביטוח משמשת כלפי מבוטחיה כסוכן ביטוח בנוסף לתפקידה כמבטחת.

 

השופט הזכיר גם את חשיבות הוראותיו של חוזר חידוש ביטוח וחייב את חברת הביטוח לפצות את הנהגת ב 66% מהסכום אותו חויבה להשיב לקרנית לאחר ניכוי רשלנותה התורמת של הנהגת עצמה.

 

מתוך פסק הדין:

 

"כעת נותרה המחלוקת שבין הנהגת לבין AIG ובמרכזה טענת הנהגת כי ביקשה מ-AIG לחדש את ביטוח החובה לרכב ולמצער כי AIG לא התריעה בפניה באופן נאות על סיום תקופת ביטוח החובה. לכן היא סבורה כי על AIG לשפותה על הסכומים ששילמה לקרנית.

...

הראיות אינן תומכות בגרסת הנהגת כי חידשה את ביטוח החובה או כי התקיימה שיחה בינה לבין נציגי AIG. למעשה הראיות תומכות באופן ברור בגרסת AIG כי שיחה שכזו לא התקיימה.

 

הנהגת ביטחה ב-AIG שני רכבים, והראיות מלמדות כי בפועל, במשך השנים, חודשו ביטוח החובה והביטוח המקיף בנפרד ולא יחד – כפי שטוענת הנהגת. הדברים בולטים לגבי הרכב הנוסף (1311319 – שאינו הרכב בו ארעה התאונה) שלגביו נשמרה רציפות ביטוחית לאורך מספר שנים.

 

בחינת מאפייני הביטוח מלמדת כי הנהגת עשתה הפרדה ברורה בין ביטוח החובה לבין הביטוח המקיף ששולמו במועדים שונים ובכרטיסי אשראי שונים.

...

הראיות אינן תומכות בגרסת הנהגת כי התקיימה שיחה טלפונית שבה ביקשה לחדש את ביטוח החובה. פועל יוצא הוא שתביעת הנהגת במישור הביטוחי נדחית ונקבע כי הרכב לא היה מבוטח בביטוח חובה.

...

הנהגת טוענת לקיומה של עילה חילופית שיסודה בפקודת הנזיקין ועניינה העובדה ש-AIG לא התריעה בפניה על חסרונו של ביטוח חובה. אני מקבל את תביעתה בעילה זו אך מצאתי לייחס לנהגת אשם תורם בהיקף של 33%.

 

מבטח וסוכן ביטוח – ולענייננו: AIG משמשת כמבטח וכסוכן גם-יחד – חבים חובת זהירות מקצועית כלפי המבוטח. כחלק מחובה מקצועית זו מוטל עליהם להודיע למבוטח על סיום הפוליסה ולהבהיר לו כי אינו מבוטח עוד. חובה זו חזקה במיוחד כשמדובר בביטוח חובה הנעשה מכוח החוק. מקור החובה בנוהגם של מבוטחים רבים להסתמך על המבטח או הסוכן כי יודיעו להם על פקיעת הביטוח והצורך לחדשו. יתרה מכך, למבטח ולסוכן אינטרס עסקי בחידוש הפוליסה ומנגנונים המאפשרים להם מעקב אחרי מועדי הפוליסות וסיומם כך שהם מונע נזק זול ויעיל (גם אם לא בלעדי). מטעמים אלו הוציא אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר את חוזר ביטוח 2014-1-6 שעניינו "חידוש חוזה ביטוח" ונקבע בו כי על חברת הביטוח להודיע למבוטח מבעוד מועד על סיומה של תקופת הביטוח. חוזר זה אמנם יצא אחרי התאונה, ברם הוא מעגן חובה שהייתה קיימת עוד לפניו, ואף נפסק שהמבטח אינו יכול לצאת כדי חובתו במשלוח הודעה סתם וכי הסתמכות המבוטח יוצרת חובה מוגברת לוודא כי הוא מודע לכך שהפוליסה הסתיימה ולמשמעות הדבר. רק אם מילא חובתו זו ווידא שהמבוטח מבין את המצב לאשורו עובר הנטל מן המבטח והוא פטור מאחריות.

...

AIG אכן ניסתה לפנות לנהגת, אך פניות אלו לא היו מספקות והיא לא וידאה שנהגת קיבלה אותן ויודעת שאינה מבוטחת בביטוח חובה. תחילה נשלחה לנהגת בדואר ערכה ("קיט ביטוח") שבה תעודת ביטוח חובה לא משולמת ומכתב המתריע כי עליה לשלם את הפוליסה אחרת לא תהא מבוטחת בביטוח חובה. אולם הוכח שהקיט נשלח לכתובת לא נכונה (עמ' 133-132) והנהגת מכחישה את קבלתו. ב

 

מהלך החקירות התברר כי הקיט נשלח בטעות לבתה של הנהגת ולא לנהגת עצמה (עמ' 82, 2), אך הואיל והבת ביטחה את הרכב שהושאל לה ב-AIG ושילמה את הפרמיה בגינו (ראו פסקה 8 לעיל) לא הייתה לה כל סיבה לחשוד שהקיט מיועד לאמה. הנהגת, מכל מקום, הכחישה כי הקיט הגיע לידיה וגרסתה לא נסתרה. AIG מפנה לדברי בן זוגה של הנהגת שאמר כי במסמכים שברכב נמצאה תעודת ביטוח וסבורה כי הדבר מוכיח שהקיט הגיע לנהגת. אינני מקבל מסקנה זו. העובדה שבמסמכי הרכב קיימת תעודת ביטוח אינה מלמדת דבר ויתכן שמדובר בתעודת ביטוח משנה קודמת. בנסיבות אלו אני מקבל את גרסת הנהגת כי קיט הביטוח ששלחה AIG לא הגיע לידיה.

...

 

AIG סבורה כי די במאמצים אלה כדי להסיר מעליה אחריות כלשהי כלפי מבוטחיה. אינני מקבל עמדה זו. כאמור למעלה, חובתם של המבטח והסוכן אינה מתמצה במשלוח הודעה על סיום הפוליסה ועליהם לוודא כי הלקוח מקבל את ההודעה ומודע לסיכון אליו הוא חשוף. כובד האחריות גדול יותר בביטוח חובה לרכב מנועי שכן מדובר בהוראה חוקית ולא בביטוח וולונטרי של המבוטח. AIG לא עמדה בנטל זה ולא קיימה את חובתה המקצועית כלפי הנהגת, שכן לא וידאה שהנהגת יודעת שאינה מבוטחת ולא הסבירה לה את הסיכונים.

 

גם אם נניח שהנהגת קיבלה את ההודעות, הן נשלחו כשבועיים לפני סוף הפוליסה. מדובר בפרק זמן סביר ונכון שמאפשר ללקוח להיערך ולבחון חלופות ביטוחיות אולם גם בפרק זמן גדול יחסית שעשוי לגרום למבוטח לשכוח את הצורך בחידוש. התנהלות מקצועית סבירה מחייבת, לכל הפחות, ניסיון פניה נוסף סמוך לפקיעת הפוליסה כדי להתריע בפני המבוטח כי ממועד זה ואילך אינו מבוטח ובמידת הצורך השארת הודעה מתאימה. יתרה מכך, בנסיבות העניין AIG הייתה אמורה לצפות את הסיכון ולדעת שקיימת סבירות גבוהה שהרכב אינו מבוטח בביטוח חובה.

 

כאמור לעיל, הנהגת הקפידה לבטח ב-AIG שני רכבים בביטוח מקיף ובביטוח חובה והיה על AIG – שחידשה את הביטוח המקיף וגבתה פרמיה בגינו – לצפות ולחשוד שאי-חידוש ביטוח החובה הוא טעות. משחידשה את הביטוח המקיף היא אינה יכולה לטעון בתום לב כי סברה שהנהגת אינה רוצה לבטח אצלה את הרכב גם בביטוח חובה ולהסתפק במאמצים הדלים שעשתה.

 

בנסיבות אלו מצאתי כי AIG הפרה את חובתה המקצועית כלפי הנהגת בכך שלא התריעה בפניה במידה מספקת על סיום פוליסת הביטוח ולא וידאה כי הלקוחה מודעת לכך שאינה מבוטחת בביטוח חובה."

 


 

פורסם ביום 30/11/2017

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright