עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נוסח אחיד לאישור ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

אישור קיום ביטוח אחיד – טיוטת פיקוח

 

איור של יד על מסמך

הרשות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה בתחילת חודש פברואר 2018 טיוטת חוזר שנועד להסדיר את הנושא הכאוב מבחינתם של סוכני הביטוח בכל הקשור בטיפולם באישורי קיום ביטוחים.

 

סקירה זו אינה מתייחסת לנוסח המוצע שניתן למצוא בו לא מעט פגמים כמו למשל היעדר התייחסות לסכום ההשתתפות העצמית העשוי להגיע בביטוחים של חברות גדולות לשווי הנכס לגביו מבוקש אישור הביטוח ופגמים נוספים.

 

העניין הוא שכל אוטומציה הנוספת לענף מייתרת את תפקידו של סוכן הביטוח, לפחות בעיני הפיקוח על הביטוח ובעיני החברות.

 

טיוטת החוזר מתעלמת ממקורו של אישור הביטוח והוא הסכם שבין הצדדים, לפיו קיימת התחייבות של מוסר האישור לצד שמקבל אותו לערוך ביטוח בהיקף מוגדר של סיכונים, סכומי ביטוח, הסכמי שיפוי ועוד.

 

קשה לשער, כי נושא האישור האחיד, יתקבל בשקט בשלווה ובהשלמת גורל על ידי הצדדים שאמורים לקבל את אישורי הביטוח, סביר להניח שלפחות חלק ממקבלי האישורים ידרשו לקבל עותק מפוליסות הביטוח שכולל את התנאים שסוכמו ואשר היו אמורים להופיע על גבי האישור. כך ימצאו סוכני הביטוח את עצמם עושים עבודה אפילו גדולה מזו של החתמת המבטחים על גבי טופס של אישור ביטוח, כאשר יאלצו לפעול לשינוי של פוליסות קיימות ולבדוק שחברות הביטוח אכן הטמיעו את השינויים הדרושים ברשימה של כל פוליסה ופוליסה אשר לגביה ניתן בעבר האישור.

 

הנימוק של הפיקוח על הביטוח לפיו נוסח האישור מרחיב לפעמים את הכיסוי שניתן על ידי המבטחים לפי תנאי פוליסה שאושרה על ידי הפיקוח על הביטוח לפי הוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, אינו רלוונטי הואיל וגם ללא קשר לאישורי הביטוח, חברות הביטוח מרחיבות פעמים רבות מספור ומהתייחסות את הכיסוי הבסיסי לפי הפוליסות השונות וסעיף 40 לחוק הפיקוח אינו הופך כל פוליסה של חברת ביטוח שאושרה על ידי הפיקוח לפוליסה אחידה ובכל מקרה, מדובר במרבית המקרים על שיפור בתנאי הביטוח  ולא על צמצומם. נושא אחר שראוי היה להיבדק על ידי הפיקוח על הביטוח בהזדמנות הוא באיזו מידה מצמצמות חברות הביטוח את הכיסוי שאושר להן לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח בנוסחים קבועים שלא עברו את הביקורת והאישור של הפיקוח.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright