היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

פילוח תביעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

יש תביעה ויש תביעה – הצורך לפלח ולסווג תביעות

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

צילםו אילוסטרציה של קלפי ביטוח

חברות הביטוח מתייחסות לניסיון התביעות של המבוטח כמידע בעניין מהותי בעת קבלה לביטוח של עסק חדש וגם בעת חידוש הביטוח. מדובר לא רק בביטוח רכב כאשר גובה הפרמיה נגזר באופן ישיר מניסיון התביעות של המבוטח וגם הנכונות לקבל לביטוח או לחדש את הביטוח הקיים לאור ניסיון התביעות.

 

ניסיון התביעות משפיע גם על חיתום בענפי ביטוח אחרים בתחום הביטוח הכללי, לגבי עצם הנכונות של חברת הביטוח להתקשר בחוזה ביטוח חדש או לחדש את הביטוח וגם בקביעת הפרמיה, המיגון, גבולות הכיסוי הביטוחי וסכומי ההשתתפות העצמית.

 

דבר שלא נהוג לדבר עליו הוא גורם נוסף הקשור בתביעות ביטוח שמשפיע על ההתקשרות של חברות הביטוח עם סוכני ביטוח. סוכן ביטוח שתיק הביטוח שלו אינו רווחי לחברת הביטוח עשוי למצוא את עצמו מחוץ לחברת הביטוח. דוגמה בולטת לעניין זה ניתן למצוא במצוקה של לא מעט סוכני הביטוח מהמגזר הערבי שחברות הביטוח מסרבות לקבל מהם ביטוחי רכב בשל ניסיון התביעות בתחום ביטוח הרכב במגזר.

 

מבחינת האינטרס העסקי של חברת הביטוח, לפחות ממבט ראשון נראה, כי אין הבדל בין תביעה אחת לשניה וככל שחברת ביטוח שילמה בגין נזק, היא רשמה לעצמה הפסד או צמצמה את הרווח בתיק הביטוח ועל כן היא רואה את עצמה זכאית לקבל פיצוי באופן של הגדלת פרמיה, השתתפות עצמית ועוד.

 

במבט רחב יותר, אפשר לראות שפילוח נכון ומדויק יותר מבחינתה של חברת הביטוח עשוי דווקא להועיל לחברת הביטוח ולסוכן הביטוח מטעמה לעומת הגישה כוללנית שמתייחסת למספר התביעות כפקטור דומיננטי ויחיד.

 

ניקח לדוגמא מקרה שבו הוגשה תביעה לפי פוליסה לביטוח רכב בשל תאונת דרכים. בבירור נסיבות התאונה, התברר, כי התאונה היתה יכולה להימנע אילו התקין המבוטח לפני קרות האירוע מערכות טכנולוגיות למניעת תאונות דרכים, למשל מערכת מסוג מובילאיי.

 

במבוטח שלנו, במקרה שבדוגמא, ראה בתאונה קריאת השכמה ומיהר והתקין בכלי הרכב שלו את מערכות הטכנולוגיה המתאימות.

 

גישה גורפת של חברת הביטוח באמצעות רישום התאונה באופן המשפיע על הפרמיה בחידוש הביטוח, תניע את המבוטח מטבע הדברים, לעשות "שופינג" בחידוש הביטוח ותיצור את האפשרות שחברת הביטוח ששילמה את הנזק לא תזכה בפרמיה בעבור החידוש (מוגדלת או לא). מצד שני, חברת הביטוח החדשה אליה יעבור המבוטח שתגבה ממנו פחות פרמיה תקבל סיכון "משופר" של נהג שכבר יודע ממה להיזהר בכביש וכזה שהתקין בכלי הרכב שלו את מערכות הבטיחות הראויות.

 

לא נוכל להצביע על דוגמה מייצגת לכל המקרים ויש לראות כל מקרה לגופו. במצב שבו חברות הביטוח המסורתיות שעובדות באמצעות סוכני ביטוח חשופות לתחרות גוברת והולכת מצדן של חברות ביטוח חדשות וקיימות המשווקות את פוליסות הרכב שלהן באמצעות המדיה ללא סוכני ביטוח או במעורבות (ובתגמול) קטנה של סוכני ביטוח, הרי שניתוח סוג התביעה המוגשת על ידי המבוטח במהלך תקופת הביטוח היא דבר מתבקש.

 

כך למשל חשוב להבחין בתביעות ביטוח (ולא רק בתחום הרכב) לגבי תביעות שבהן חברת הביטוח מתכוונת להגיש תביעת תחלוף כלפי צד שלישי. תביעת התחלוף אינה נעשית בין רגע ומדובר בהליך העשוי להימשך חודשים ואולי אף שנים, בכל זאת, יש טעם לפגם בעובדה שחברת הביטוח, מקבלת מהצד השלישי את תגמולי הביטוח ששילמה (באופן מלא או חלקי) ומצד שני המבוטח עצמו "נענש" בתשלום תוספת לפרמיה או גם הגדלת ההשתתפות העצמית או אפילו בסירוב של חברת הביטוח לחדש את הביטוח באמצעותה.

 

הבחנה נוספת אפשר וחשוב לעשות כאמור בדוגמה הראשונה לעיל הוא לגבי השפעה אפשרית של התקנת אמצעי מיגון לאחר קרות מקרה הביטוח. חברת הביטוח מן הראוי שתשאל את עצמה, אם תוספת הפרמיה בגין התביעה שהיתה תשפר את הסיכון בחידוש הביטוח או אולי התקנה של מערכת מיגון או גם מניעה טכנולוגית שתמנע את התאונה הבאה. מערכת מניעה ומיגון תעלה כסף למבוטח שלא יגיע לחברת הביטוח אבל מצד שני יפחית את הסיכוי להתרחשותה של תאונה חדשה.

 

הדוגמאות הנ"ל אינן ממצות. לימוד סיבות ונסיבות הנזק עשוי להצביע על נהג מסוים שגורם לנזק/ים (כמו למשל קרוב משפחה של המבוטח) ובחידוש הביטוח לאסור על נהיגה של אותו גורם, דגם רכב שהוא גניב יותר לעומת דגמים אחרים, כך שבמועד חידוש הביטוח ניתן להציע למבוטח לרכוש רכב מדגם בטוח יותר וגניב פחות.

 

בחידוש הביטוח או בעריכת ביטוח חדש, ניסיון התביעות חשוב למבטח בעיקר ככלי לניבוי ההסתברות לאירוע נזקים בתקופת הביטוח החדשה. ככל שמדובר על נזקים שהיו וההסתברות להתרחשותם במהלך תקופת הביטוח הוא נמוך מאוד או אינו קיים, הרי שניסיון התביעות בשנה שעברה אינו אמור להשפיע על חידוש הביטוח, כדברי האמרה הידועה "איל פת מת".

 

 

הבהרה: כל ציטוט מתוך כתבה זו אסור בהחלט

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פורסם ביום 10/2/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright