היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

חדשות הביטוח ליום 30/10/2019

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

השופט שמגר והביטוח

השופט המנוח מאיר שמגרחברת נקסט אינשורנס, פועלת לפי האפשרות השניה, כלומר היא מאפשרת ללקוחות המעוניינים בכך להתקשר אתה באמצעות סוכן ביטוח. בסבב הגיוס האחרון, גייסה החברה 250 מילון דולר מחברת מיוניך רי כאשר הגיוס הקודם עמד על כ 131 מיליון דולר. שווי החברה נאמד ביותר ממיליארד דולר.


עוד על השופט שמגר והביטוח


אזורי ירדן והביטוח

"האזורים" בחוקהפוליסות האמורות הן ביטוח חובה לרכב המבוסס על חוק הפלת"ד (שכולל כיסוי ב"אזורים") ועל תקנות שמחייבות את המבטחים על פי דין ופוליסות לביטוח עסקי לפי תנאי ביט ואפשר גם שקיימות פוליסות נוספות. נראה שלאור המצב שנוצר, יש מקום לעדכון את החוק, הפוליסות והתקנות.
 

 

עוד על אזורי ירדן והביטוח


ברקת בוועדת הכספים

ד"ר משה ברקת המפקח על הביטוח "התקציב שלנו שליש מהתקציב של הפיקוח על הבנקים, תקציבי הפנסיה של האזרחים לא פחות חשובים מתחומים אחרים ויש לתת על זה את הדעת".  הרשות מעסיקה 178 עובדים, תקציבה עומד על כ-60 מיליון ₪, "בעוד התקציב של הגופים המקבילים הוא כ-200 מיליון".
 

עוד על ברקת בוועדת הכספים


ארומה וילינגר האם קשור לביטוח אחריות המוצר?

איור של דג טונה"ככל שמדובר על נזק שנגרם בשל שמועות לגורם שאינו מעורב בהרעלה, הרי שהכיסוי אינו מכוסה בביטוח אחריות המוצר אלא לביטוח אחריות חוקית אחר, צד ג' או אחריות דירקטורים ונושאי משרה או אפילו אחריות מקצועית של משרדי פרסום או כלי תקשורת שהוא שמכסה אחריות בגין הוצאת לשון הרע, דיבה וכיו"ב.

 

עוד על ארומה וילינגר


בלוג השבוע:

 

צד ג' בסוכה - יכול להיות שאין לכם ביטוח אם לא ביטחתם את תכולת הדירה


מבוטח "צעיר" וחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג

פטיש שופטיםהשופט רועי פוליאק (בהסכמת סגן הנשיאה א' איטח, השופטת ל' גליקסמן ונציגי הציבור מבית הדין הארצי לעבודה) קבע, כי: מבוטח צעיר רשאי להודיע על ויתורו על קבלת קצבת נכות, ואם עשה כן בטרם שולמו לו 12 קצבאות, יהיה זכאי למשוך מהקרן את ערך הפדיון של הכספים הצבורים בחשבונו. "כל עוד המנוח "לא קיבל" בפועל 12 קצבאות נכות הוא היה זכאי להודיע למבטחים כי הוא אינו חפץ בהמשך קבלת הקצבאות, אלא מבקש לקבל לידיו את ערכי הפדיון של הכספים הצבורים לזכותו בקרן... תביעת אירית אינה לקבלת קצבת שאירים מכח הוראות פסק דין שצריך היה לאשרו לפי חוק החיסכון הפנסיוני אלא לקבלת סכום קצוב המשקף, לטענתה, את שווי הכספים שנצברו לזכותה בקרן עד ליום הפירוד, שהמועד לתשלומו נדחה ליום הבשלת הזכויות הפנסיוניות של המנוח. משכך, ספק רב אם פסק הדין בבימ"ש למשפחה הוא פסק דין שמלכתחילה חלו בגינו תנאי הכשירות לרישום לפי סעיף 3(א)(1) לחוק החיסכון הפנסיוני."

ע"ע 18472-10-16, ע"ע 18551-10-16 יעל פרנבך נ' מבטחים ואח' 26/8/2019


נדחתה מרבית התביעה כנגד עו"ד דוד פייל

 

פטיש שופטיםנמרוד אשכול שופט השלום בתל אביב – יפו קבע, כי בתביעה של עורך הדין כנגד יש להפחית את סכום התביעה לעניין "פיצוי הפרה ללא הוכחות נזק" מכוח אשם תורם של עורך הדין, וקבע כי הנתבעת, תשלם סך של 13,500 ₪ בתוספת מע"מ וכן תשיב לעו"ד פייל סך של 221 ₪. נדחתה תביעתו של עו"ד השבת האגרה, מאחר שהתביעה הוגשה על בסיס פוליסה לא נכונה. בתביעה של הלקוחות נדחתה התביעה כנגד החברה, כנגד עו"ד שפייזמן וכן כנגד עו"ד פרגו. התביעה כנגד עו"ד פייל בתיק זה, התקבלה באופן חלקי התביעה, באופן שמורה על עו"ד פייל לשלם לתובעת סך של 11,513.27 ₪, וכן סך של 2,925 ₪, בעניין עיכוב המסמכים. נדחו כל יתר עילות התביעה כנגד עו"ד פייל, וזאת מאחר שהתובעת לא הוכיחה כי מדובר בהתרשלות ו/או הפרת חובה כעו"ד ו/או הפרת חובה חקוקה.

 

ת"א 31244-07-17 אלי ואח' נ' פייל ואח' ותא"מ 38195-05-15 פייל נ' אלי ואח' 10/10/2019


דחיית תביעה בגין ביטוח נגד מחלות קשות

פטיש שופטיםעידית קצבוי שופטת השלום בתל אביב – יפו דחתה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח מכוח פוליסת ביטוח למחלות קשות ולחלופין תביעת רשלנות נגד סוכנות הביטוח אשר הנפיקה את הפוליסה לתובעת. לצד זאת, תביעה על פי פוליסה לשחרור פרמיות בשל אובדן כושר עבודה. "דינן של טענות התובעת להידחות- הן לעניין התגבשות מקרה הביטוח בעניינה, הן באשר לרשלנותו הנטענת של סוכן הביטוח, מר נווה, והן באשר לאובדן  כושר עבודתה בזמנים הרלוונטיים. התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל על כתפיה בכל הנוגע להוכחת טענותיה ומשכך דין תביעתה להידחות."

ת"א 24832-07-14 כהן נ' כלל  ואח' 17/10/2019


 

נדחה ערעור על תביעת תחלוף לפי ביטוח רכב רכוש - הנהג היה קרוב משפחה ועובד אולם הרכב היה בבעלות חברה

תצלום רכב עם כיתוב: ביטוח רכב רכושאביגיל כהן שופטת המחוזי בתל אביב - יפו דחתה ערעור של חברת ביטוח על פסיקת השלום שקיבל במלואה תביעת תחלוף נגדה בגין נזק לרכב המבוטח ע"י החברה התובעת שנגרם ע"י מבוטח של החברה הנתבעת. מדובר על מקרה שבו כי הנזק לרכב שמבוטח ע"י הפניקס נגרם ע"י רכב בו נהג עובד שלו שהוא גם קרוב משפחה שלו (אחיין) ועל כן טענה חברת הביטוח שלחברת הפניקס אין זכות לתחלוף מכח הוראת סעיף 62 (ד) לחוק חוזה הביטוח לפיו אין זכות תחלוף כאשר מקרה הביטוח הנגרם ע"י אדם מבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי בשל קרבת משפחה או יחסי עובד ומעביד שביניהם. בכל זאת הערעור נדחה מהסיבה שהרכב הפוגע היה בבעלות חברה ומבוטח על ידיה ולא בבעלותו של של הנהג הפוגע.         

ע"א 26011-02-19 הכשרה נ' הפניקס  ואח' 7/10/2019


הסדר פשרה בייצוגית נגד כלל בעניין ביטוח חיים קבוצתי – החלפת מעסיק

פטיש שופטיםהשופטת צילה צפת, סגנית נשיא המחוזי בתל אביב – יפו קבעה כי על הצדדים להמציא נוסח מתוקן להודעה בדבר אישור הסכם הפשרה לאישור ביהמ"ש. מדובר על בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שעניינה בטענת המבקש נגד התנהלות המשיבה, אשר שינתה את תנאי פוליסת ביטוח החיים שהנפיקה לחברי הקבוצה בעת שעברו ממעסיק למעסיק ובעת שינוי אמצעי או תדירות תשלום הפרמיה על ידי המעסיק או בגין כל סיבה אחרת. מטעם בית המשפט מונה מר אבי אייכלר ל"בודק" מטעם בית המשפט, לבחינת שיעור הפיצוי המגיע לקבוצות. הסדר הפשרה אושר

ת"צ 38231-11-12 חוה ואח' נ' כלל 7/10/2019


נדחתה ייצוגית נגד פספורטכארד

 

פטיש שופטיםהשופטת גילה כנפי-שטייניץ, סגנית נשיא המחוזי בירושלים דחתה תביעה ייצוגית שעניינה בטענה שהמשיבות, אשר ביטחו את התובע בביטוח נסיעות לחו"ל, מפרות באופן התנהלותן את הוראות חוק הגנת הפרטיות, חוק האזנת סתר  ועוד. " מכל מקום, הוכח כי למשיבה מאגר מידע רשום בעניינים רפואיים. המבקש לא הוכיח כי אופן רישום השיחות הרפואיות צריך להיות האופן הנטען על ידו ולא האופן בו נרשם המאגר על ידי המשיבה. סיכומו של דבר שהמבקש לא הניח תשתית ראויה לטענתו כי המשיבה לא רשמה מאגר מידע כדין בכל הקשור לשיחות רפואיות עם מבוטחיה."

 

ת"צ 46441-07-17 בן עזרא נ' פספורטכארד ואח' 10/10/2019

 


מיהו א.אבידנה? חידון שלאחר החג - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


טיפים שלא ניתן לקבל בחינם - ביטוח כללי - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כיסוי ביטוחי להעלבת הזולת - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מה מכסה ביטוח אחריות כדייר? - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאת


עדכון מדריך הפוליסה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


פוליסות לביטוח דירה באנגלית ובצרפתית - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


ההיסטוריה של הגדרת המונח תאונה – פס"ד שרה פישביין - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מכשול בביטוח דירות להשכרה – דרישה לויתור הדדי על תחלוף - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


תדמית ענף הביטוח בישראל 1997 - חלק II - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ביטוח חיים ב"ביטוח ישיר" יכול להיות הכי יקר מבכל החברות - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


חלקם של סוכני הביטוח בתקומתו של הביטוח הישיר - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כיסוי נזקי בולענים בפוליסת רכב - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


העליון: אין כיסוי למתח נפשי בעקבות תביעה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


יש כיסוי לכסף מזומן בדירה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


תדמית ענף הביטוח בישראל בשנת 1977 – חלק I  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


"היסטוריה" באתר לשכת סוכני הביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כיצד לקבל תנאי יועץ מחברת ביטוח? - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


נזקי מהומות לרכב - בחלק מהפוליסות כלול - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


לחדשות קודמות

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright