היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

כיסוי ביטוחי להעלבת הזולת

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

כיסוי ביטוחי לעלבון הזולת

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

איור של דף פייסבוק עם פרצוף חורץ לשון

הפוסט קצר שפרסם לקראת יום הכיפורים בפייסבוק סוכן הביטוח הבכיר יובל עופר הממוען לכל מי שהסוכן פגע לכאורה  ומודיע לנפגע שיגיש תביעה לפי ביטוח צד ג' של הסוכן, הביא השראה ליצירת כתבה זו שסוקרת את הכיסוי הביטוחי הקיים לפי פרק צד ג' של הפוליסה לביטוח תכולת דירה ולפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, לפי תנאי ביט 2019.

 

לגבי הכיסוי לפי פרק צד ג' של הפוליסה לביטוח דירה כבר התייחסתי כאן בטיפ השבוע מיום 26/5/2015, העוסק בסוגיית הכיסוי הביטוחי לתופעת השיימינג ביט: ביוש במרשתת וביטוח צד ג' בדירה.

 

מעיון בטיפ הנ"ל תוכלו לראות, כי במקרים מסוימים קיימת אפשרות לכיסוי ביטוחי לפי פוליסת הדירה.

 

במחשבה נוספת, ביטוח צד ג' לפי פוליסת הדירה חל בכל שטח מדינת ישראל. ונשאלת השאלה אם הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח דירה חל גם במקרה של עלבון הקשור למריבה על מקום חניה או מריבה של נהגים בכביש? התשובה היא שלילית בשל חריג מפורש בפוליסה החל לגבי "המבטח לא יהיה אחראי לשפות את המבוטח בשל סכום שיושת עליו או שנשא בו אם עילתו נובעת מאחד מאלה: ... (5) רכב כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975...".

 

בנוסף, קיימת אפשרות מפורשת יותר לביטוח אחריות גם בשל העלבת אדם לפי תנאי ביט 2019 – ביטוח צד ג':

 

"כיסוי לפגיעה אישית

פגיעה אישית על אף האמור בסעיף 1.7.2 של הגדרת "נזק", מוצהר כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות חבות בגין פגיעה אישית Injury Personal)) הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח;  לעניין הרחבה זו "פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצון, חבות בשל חדירה לתחום הפרט (כולל פגיעה בפרטיות), לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות.

אולם "פגיעה אישית" לא תכלול חבות כלשהי בקשר עם זכויות קניין רוחני והטרדה מינית .

סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך 200,000₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובסך הכל לתקופת ביטוח."

 

כיסוי זה חל על כל עובדי המבוטח ועל כל מי שמועסק על ידו לפי הרחבה נוספת בפוליסה:

 

"כיסוי אחריות אישית של עובדי המבוטח

הרחבה לחבות עובדי המבוטח הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח. למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה ועובדיהם"

 

גם הכיסוי לפי פוליסת ביט כפוף לסייגים של הפוליסה המוציאים מכלל כיסוי. והשאלה שהצגתי בסעיף הקודם לגבי מריבה בכביש או מריבה על מקום חניה, תתפרש באופן שונה לאור ניסוחו של החריג בעניין רכב מנועי לפי פוליסת ביט 2019:

 

"חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי וכן חבות של גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי."

 

כלומר ככל שמדובר על חבות שאין חובה לבטח אותה על פי דין, קיים כיסוי לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לפי תנאי ביט 2019.

 

האמור בכתבה זו חל כמובן למקרה שנעשה של במתכוון וללא תכנון מראש מצד המבוטח.

 

בעניין בחינת סוגיית ביטוח הכפל שמתבקשת נאמר, כי ביטוח הדירה מוציא מכלל כיסוי ביטוחי גם: " המבטח לא יהיה אחראי לשפות את המבוטח בשל סכום שיושת עליו או שנשא בו אם עילתו נובעת מאחד מאלה: ... " חבות של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופן ישיר למקצועו או לעיסוקו של המבוטח, אלא אם כן צוין כיסוי לפעילות זו במפורש במפרט".

 

כלומר עלבון הזולת שאינו קשור למקצועו או לעיסוקו של המבוטח עשוי להיות מבוטח בהתקיים תנאים מסוימים לפי ביטוח הדירה ועלבון הזולת שכן קשור למקצועו או לעיסוקו של המבוטח עשוי להיות מבוטח לפי תנאי ביטוח צד ג' לפי פוליסת ביט 2019 של בית העסק.

 

מי שרוצה לבדוק מקרה לגופו או מעוניין לקבל פרטים נוספים – רק באמצעות אתר "תשובה ביטוחית".

 

 

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 10/10/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright