היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

הקורונה והביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

נגיף הקורונה – עולם הביטוח אינו ערוך למגפות

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

 

איור של נגיף הקורונהביטוחי הרכוש המקובלים במדינת ישראל ובעולם המערבי סבים סביב נזקי רכוש וביטוחי החבות עוסקים בנזקים לגוף או לרכוש. על כן מרבית הנזקים הכבירים שנגרמים בשל התפרצותו של נגיף הקורונה ובעיקר בשל ההסגר שמשבית את המסחר והתעשייה בסין, אינם מקבלים את המענה המיוחל מתעשיית הביטוח המקומית והעולמית.

 

ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח אובדן כושר לעבודה וביטוחי תאונות אישיות אינם נותנים פתרון לסוגיית הנזק הכלכלי שנגרם ליחיד או לעסק בשל השבתה של אנשים מחשש להידבקות בנגיף הקורונה או בכל נגיף אחר כאשר אינם חולים בפועל.

 

בבריטניה היה קיים ביטוח אובדן תוצאתי בשל זיהום אבל רק חלק קטן מאוד מכלל המבוטחים (2% בלבד) רכשו את הביטוח.

 

גם כאשר משרד הבריאות מכיר בהסגר בחשש ממחלה כמחלה על פי דין ומאפשר לשכירים "ליהנות" מקבלת דמי מחלה, עדיין אין בכך פתרון לשכירים וחברות הביטוח שמגדירות בפוליסות מחלות ככאלו שמהמבוטח חלה בהן בפועל וכך הן גם מבטחות את עצמן בביטוח משנה עשויות למצוא את עצמן במצב מורכב בהתמודדות מול מבוטחים והפיקוח על הביטוח.

 

לדוגמא נוסח שלסעיף ספקים ולקוחות בפוליסה לביטוח מפני נזק תוצאתי (אובדן רווחים):

 

"הרחבת ספקים /לקוחות - הביטוח מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח כתוצאה מאי אספקת חומרי גלם על ידי ספקים ו/או כתוצאה מאי רכישת מוצרים על ידי לקוחות, עקב אבדן או נזק פיזיים לרכוש ספקים ו/או לקוחות שמידת השפעתם על מחזור המבוטח עולה על 25% ואשר שנגרמו על ידי סיכון המכוסה לפי ביטוח הרכוש שנערך בחברתנו, ואשר בגינם נמנע מהספקים לספק למבוטח חומרי גלם או מהלקוחות לרכוש ממנו מוצרים, כל הנ"ל כפוף להתנאות ולהגבלות להלן:

 

תקופת השיפוי לגבי הרחבה זו תחול מרגע השפעת הנזק על העסק המבוטח ולא מרגע קרות הנזק אצל הספק או הלקוח.

מניין ימי ההשתתפות העצמית יחול מרגע השפעת הנזק על העסק המבוטח."

 

כלומר, גם ביטוח אובדן רווחים כמו ביטוח הרכוש מדבר על אובדן או נזק פיסיים לרכוש. ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מדבר על נזק לרכוש או לגוף, ביטוח אחריות מעבידים מדבר על נזק גוף בלבד (לרבות נזק נפשי, מחלה או מוות).

 

מצד שני קיימות פוליסות ייעודיות, שחלקן נוסחו על ידי שמקנות כיסוי בשל נזק פיננסי טהור בדרך כלל עד לגבול האחריות המשני שנקוב בפוליסה.

 

כיסוי מובנה לכך ניתן למצוא בנוסח של תנאי ביט לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי:

 

" פגיעה אישית - על אף האמור בסעיף ... הגדרת "נזק", מוצהר כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות חבות בגין פגיעה אישית (Personal Injury) הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח.

 

לעניין הרחבה זו "פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצון, חבות בשל חדירה לתחום הפרט (כולל פגיעה בפרטיות), לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות. אולם "פגיעה אישית" לא תכלול חבות כלשהי בקשר עם זכויות קניין רוחני והטרדה מינית.

 

סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך 200,000 ₪  בגין מקרה ביטוח אחד ובסך הכל לתקופת ביטוח."

 

כלפי הסעיף הסטנדרטי האמור, הכיסוי האפשרי בדוחק לדעתי הוא חבות חוקית בשל "מעצר שווא" ככל שיפורש כ"הסגר שווא" בשל נגיף הקורונה או נגיף אחר וכן הפרה בתום של חובת הסודיות וגם זאת עד לגבול האחריות הזעום (יחסית לחשיפה לסיכון) של 200,000 ₪.

 

אפשר גם שחברת ביטוח תטען שמדובר בכלל על זיהום סביבתי שאינו מכוסה לפי תנאי הפוליסות השונות.

 

הפוליסות שכן מקנות כיסוי באופן מובהק למקרים של מחלה ממש הן הפוליסות לביטוחי ביטוח בריאות וסיעוד, ביטוח חיים מסוג ריסק וביטוח אובדן כושר ממחלה. כיסוי לפי הפוליסות למקרים של הסגר עשוי להיות בעייתי מהסיבה שהגדרת מחלה בפוליסה אינה מתייחסת בדרך כלל להכרה של משרד הבריאות וחברות הביטוח עשויות לטעון שתעודת מחלה אינה מעידה על מחלה לפי תנאי הפוליסה.

 

הביטוח, כידוע מאז מתמיד צועד צעד אחד אחרי התפתחות המאורעות לאחר שיש בידיו כבר את נתוני הנזקים והפקת הלקחים, ההסתברות להתרחשותם, חישובים סטטיסטיים ומקורות מימון.

 

נגיף בסדר גודל העשוי לפי אחת התחזיות לגרום למותם של מאות מיליונים, כפי שלמדנו מאחת התחזיות, הוא דבר שאינו מוכר לאקטוארים של עולם הביטוח וגם אם חלילה יתממש, סוגיית הכיסוי הביטוחי אינה מובנת מעליה, כי במקרים שבהם קיימת הערכה בעולם הביטוח שהאמצעים העומדים לרשות הענף בעולם כולו לא יוכלו לעמוד במערכה, מגיע הפתרון בצורת חריג בפוליסות השונות כפי שכולנו רואים כבר נכון להיום בחריגים מובנים בפוליסות שכבר למדנו לראות אותם כדבר טריוויאלי המובן מאליו כמו חריגים בעניין קרינה גרעינית, זיהום סביבתי ועוד.

 


 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 12/2/2020

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright