היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חריגים וסייגים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

חריגים וסייגים בפוליסה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

   תוכן המדריך

 

 

קביעתם של חריגים בפוליסה

כמעט בכל פוליסת ביטוח ניתן למצוא חריגים או סייגים שנועדו להביא לידיעת המבוטח את המקרים והנסיבות בהם לא יחול הכיסוי הביטוחי ואת המגבלות לתחולתו.

 

לפי הוראות סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח להבליט את החריגים והסייגים בפוליסה או לציינם בסמוך לנושא שהם עוסקים בו וזאת על מנת שיוכל להסתמך על האמור באותם הסייגים או החריגים:

 

"תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת ; תנאי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמך עליהם."
 

במהדורה השנייה של ספרו "דיני ביטוח" כותב המחבר, עו"ד ירון אליאס על פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בע"א 1657/93 גרין נגד דולב, שם נקבע, כי אין לראות חשיבות בהיעדר ההבלטה באותם מקרים בהם המבוטח ידע על ההגבלה:

 

"ההוראה שבסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח באה לגונן על מבוטחים על מנת שלא יילכדו בהוראותיה של פוליסת ביטוח, בלי שיידעו מהם התנאים המגבילים את חבותה של חברת הביטוח. אולם, משידע המבוטח בפועל על דרישה מסוימת של חברת הביטוח שמילויה מצידו הוא תנאי להתקשרות הביטוחית, הרי, כפי שאמרתי, אין חשיבות למיקומו של התנאי המגביל באותה פוליסה".

 

(ההדגשה שלי ק.ש.)

 

 


 

סוגי החריגים בפוליסה

לפי פרופ' יהודה כהנא, ניתן לסווג את חריגי הפוליסה לפי ארבעה מאפיינים:

  1. נזקים שהמבטח לא יוכל לשלם - מקרים אשר המבטח לא יוכל לעמוד בתשלום הנזקים (לדוגמא, מקרים שבהם ייגרם בבת אחת נזק למספר גדול של מבוטחים, כמו למשל נזקים לרכוש שייגרמו בעת מלחמה, כאשר המבטח אינו יכול לרכוש כיסוי ביטוח משנה כנגד אותם סיכונים).
     

  2. אפשרות לביטוח לפי בקשה מיוחדת - מקרים לגביהם המבטח מעוניין לקבל מידע נוסף על מנת להעריך את הסיכון לפני מתן הסכמתי לביטוח. במקרים מהסוג הנדון, הסכמת המבטח למתן הכיסוי לא תהיה כרוכה בתשלום פרמיה נוספת (לדוגמא, הרחבות כיסוי הניתנות על ידי המבטחים בפוליסות לביטוח של מבוטחים על פי המלצות מפרטים של יועצי ביטוח).
     

  3. אפשרות להרחבה תמורת תשלום ובתנאים מיוחדים - מקרים בהם ניתן לבטל את ההגבלה בפוליסה תמורת תשלום של פרמיה נוספת ובתנאים מיוחדים (לדוגמא, ביטוח סיכוני רעידת אדמה נזקי טבע ופריצה בפוליסות רכוש).
     

  4. אפשרות לביטוח לפי פוליסה מיוחדת - מקרים בהם יש לערוך ביטוח לפי פוליסה מיוחדת כנגד הסיכון המוצא מכלל ביטוח (לדוגמא, ביטוח כספים, ביטוח אובדן תוצאתי וביטוח נזקי טרור - אשר כולם מוצאים מכלל ביטוח לפי הפוליסה לביטוח אש מורחב ועל כן יש צורך לרכוש ביטוח מיוחד).

 

 

 


 

סייגים בפוליסה מסוג "כל הסיכונים"

הסייגים בפוליסה מסוג "כל הסיכונים" נועדו להבהיר את הקף הכיסוי הביטוחי הואיל ומקרה הביטוח אינו מוגדר בפוליסה וכל אירוע שלא פורט בחריגי הפוליסה או בסייגיה נחשב לאירוע מבוטח.

 

בקביעת חריגים מהסוג השלישי לפי הרשימה בסעיף הקודם ניתן למצוא שתי שיטות של שונות של ניסוח:

 

שיטה ראשונה הקובעת, כי הכיסוי לפי הפוליסה אינו כולל את המקרה (למשל, פריצה)  אשר בעבורו יש לרכוש ביטוח מיוחד ואינו מאזכר היעדר כיסוי ביטוחי למקרים המוצאים מכלל כיסוי בסייגים של הכיסוי המיוחד.

 

למשל, פוליסה לביטוח תכולת עסק על בסיס "כל הסיכונים" של אחת מחברות הביטוח מוציאה מכלל כיסוי: "נזק שנגרם או שהינו תוצאה של פריצה, שוד או כל ניסיון לכך" מבלי לציין שהכיסוי לפי "כל הסיכונים לא יחול גם לגבי מקרים המוצאים מכלל ביטוח לפי ההרחבה מיוחדת לכיסוי נזקי פריצה (לדוגמא גניבת רכוש מבלי שנשארו סימני פריצה).

 

שיטה שנייה הקובעת, כי הכיסוי לפי הפוליסה אינו כולל את המקרה אשר בעבורו יש לרכוש ביטוח מיוחד ואינו כולל את כל המקרים המוצאים מכלל ביטוח לפי הכיסוי המיוחד (למשל, במקרה של פריצה, בדרך כלל אין כיסוי לגניבת רכוש מבלי שנשארו סימנים על שימוש באלימות ובכוח בעת הכניסה למבנה בו נמצא הרכוש או בעת היציאה ממנו).

 

כך למשל נקבע בהרחבה להשלמת הכיסוי ל"כל הסיכונים" לפי תנאי ביט, כי הכיסוי מורחב עד גבול אחריותו של המבטח לכלול נזק לרכוש בשל:

 

"אבדן או נזק פיזי תאונתי ופתאומי הנגרם לרכוש המבוטח, מסיבה כלשהי שלא נכללה בסיכונים האחרים המבוטחים (בין בפוליסה ובין אם בתוספות) ושאינה מוצאת מכיסוי בסייגים, כמפורט ..."- ההדגשה שלי ק.ש. כלומר לפי השיטה שנייה, מובהר במפורש כי הכיסוי אינו חל גם לגבי הסייגים לפי הכיסויים האחרים (כמו למשל גניבת רכוש ללא סימני פריצה)

 

 

 


הפרשנות הראויה לסייגים מהסוג הראשון

על פני הדברים נראה לכאורה, במבט ראשון, כי ניסוח הסייגים לפי השיטה הראשונה, מוציא מכלל אפשרות כל טענה של המבטח להיעדר כיסוי ביטוחי לאותם מקרים שאינם מבוטחים בהרחבה מיוחדת, כפי שמנוסח לפי השיטה השנייה. הווה אומר, כי קיים הבדל משמעותי לפרשנות החריגים לפי שתי השיטות השונות בעיקר כאשר לוקחים בחשבון את הכלל הידוע של פירוש פוליסה כנגד המבטח (שהוא בדרך כלל הגורם שניסח את התנאים בפוליסה).

 

אולם, הדברים אינם תמיד כפי שהם נראים. פירוש פוליסה לרעת המבטח אינו הכלל היחיד הקובע לעניין פירוש פוליסות ובוודאי שאינו הכלל הראשון שהוא פירוש לפי כוונת הצדדים בעת ההתקשרות ויש להזדקק לפירוש כנגד המנסח רק באותם מקרים בהם כוונת הצדדים אינה ברורה.

 

כך למשל במקרה של ע"א 4688/02 חזי כהן נגד מגדל ואבנר, על אף ולמרות הניסוח הבלתי ברור של הפוליסה, דחה בית המשפט את תביעתו של המבוטח ולא פירש את הפוליסה כנגד המבטח, וזאת לאחר שבחן את כוונת הצדדים בעת ההתקשרות, כדברי השופט א' מצא:

 

"פוליסת ביטוח היא חוזה; וליתר דיוק, מסמך המאשר בדיעבד את כריתתו ואת תוכנו של חוזה ביטוח, ושלצרכים פרקטיים דינו, ככלל, כחוזה (להבחנה זו ראו: א' ידין, חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (התשמ"ד) 34). לפיכך, פוליסת ביטוח כפופה, ככלל, לכללי פרשנותם הרגילים של חוזים (ראו למשל: ע"א 15/86 חיצוב סחר ופיתוח בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מב(4) 666, 671; י' אליאס, דיני ביטוח - כרך א (התשס"ב-2002) 40-33). ככל חוזה יש לפרשה, בראש ובראשונה, על-פי תכליתה הסובייקטיווית, שאינה אלא אומד-דעתם של הצדדים, כאמור בסעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (ראו: א' ברק, פרשנות במשפט - כרך רביעי: פרשנות החוזה (תשס"א-2001) 442 (להלן: פרשנות החוזה)). אם לא ניתן לגלות את תכליתה הסובייקטיווית כי אז יש לפרשה על-פי תכליתה האובייקטיווית (שם, בעמ' 395), קרי, התכלית שצדדים סבירים והוגנים היו מבקשים להגשים באמצעות החוזה.

 

בחינה תכליתית של הפוליסה שלפנינו הובילה אותי למסקנה כי דין הערעור להידחות..."

 

כלומר, כאשר ברור לכל הצדדים, כי הביטוח כנגד סיכוני פריצה הניתן תמורת פרמיה נוספת אינו מכסה גניבת רכוש מבלי שנשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות קל וחומר שהכיסוי לפי הפוליסה לביטוח כל הסיכונים ללא הרחבת פריצה אינו מכסה את המבוטח כנגד סיכון זה, גם אם נוסח החריג בפוליסה נכתב לפי השיטה ראשונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright