היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נזקי טבע

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן המדריך

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

ביטוח מפעלים - ראו במדריך לביטוח עסקים    ייעוץ ניהול סיכונים ותביעות למפעלים


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 ביטוח נזקי טבע  המדריך

                

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

תמונת אילוסטרציה של רמזור בשלג

 

 

 

לתוכן המדריך

 

 

כיסוי נזקי טבע לפי ביטוח הדירה

 

ביטוח הדירה בישראל, מבוסס, כידוע על תנאי המינימום המחייבים על פי חוק (הפוליסה התקנית), והוא כולל כיסוי של נזקי טבע: סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, שיטפון והצפה ממקור חיצוני.

 

פועל יוצא מכך הוא, שסיכונים אלו כלולים בביטוח הבסיסי ובתעריף הרגיל של ביטוח הדירה למעשה אינם ניתנים לביטול). וההשתתפות עצמית לגביהם היא ההשתתפות העצמית הרגילה לסיכוני הרכוש.

 

הכיסוי ניתן לפי סעיפים שונים ולא לפי סעיף אחד כאשר הכיסוי לנזקי סערה בדירה אינו כולל  נזקים הנגרמים מדליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם.

 

תוך כדי סערת גשם עשויים להתחולל בעת ובעונה אחת מספר דברים כמו: רוחות חזקות, גשמים עזים המלווים ברקים, שלג וברד, שיטפון והצפה הבאים בעקבות הגשמים, הרוחות והפשרת שלגים וברד. בתנאי הפוליסה מבוטחים הנזקים הללו לפי שלושה סעיפים שונים שאחד מהם כולל הסתייגויות וחריגים לכיסוי שאינם מופיעים בסעיפים האחרים.

 

לדוגמא: עץ  נפל על גדר תוך כדי סערה וגרם נזק. הנזק לגדר לפי תנאי הפוליסה התקנית יהיה מבוטח רק אם העץ הופל עקב פגיעת ברק או כתוצאה משיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני. וזאת מהסיבה שהפוליסה אינה כוללת סייגים או חריגים כלשהם לכיסוי נזקים אלה.

 

אם העץ נפל על הגדר עקב פגיעה של רוח חזקה הרי שהנזק לגדר יהיה מבוטח בשל עקרון הסיבה הקרובה... כתוצאה מפיצול הביטוח בין  הסעיפים השונים עשויה להתעורר גם אי-הבנה לגבי היקף הכיסוי הביטוחי.

 

למשל: כיסוי סערה בפוליסת דירה מוציא מכלל ביטוח גם נזקים הנגרמים מדליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם. אולם במקרה של בית חד-קומתי או דירה הנמצאת בקומה עליונה עלול להיווצר נזק עקב דליפה וספיגה של מים כתוצאה משיטפון שבא תוך כדי סערה (למשל לגבי דירה הנמצאת על מורדות הר) או מהצפת הגג במי גשם. סיכון שיטפון והצפה אינו כולל, כאמור, חריגים כלשהם. ולכן לא ברור אם נזק שנגרם עקב ספיגה או דליפה של מים מבעד לקירות או לתקרה במקרה של שיטפון שבא תוך כדי סערה מבוטח או לא.

 

 

 

 


 

הכיסוי לפי הפוליסה העסקית

 

הכיסוי לנזקי טבע לפי ביטוח עסקי אינו ניתן באופן אוטומטי ואינו כלול בתעריף כמו בביטוח הדירה אלא ניתן בדרך כלל תמורת פרמיה נוספת (או נקבע במפורש, כי הכיסוי כלול בתעריף הבסיסי לביטוח הרכוש) ובמרבית המקרים נקבע בפוליסה לביטוח רכוש עסקי השתתפות עצמית מיוחדת בעבור סיכון זה.

 

לביטוח עסקי אין תנאי מינימום מחייבים על פי חוק ועל כן ניתן למצוא הבדלים ניכרים בין הכיסוי הביטוחי הניתן לפי נוסחי הפוליסות השונות העשויים להתגלות כמשמעותיים במקרה של נזק. להלן לדוגמא תנאי הכיסוי הביטוח לסיכון נזקי טבע לפי תנאי פוליסת ביט 2009 לביטוח אש מורחב:

 

 1. סערה וסופה - רוח סוערת, סערה ,סופה ו/או רוח החזקה מהן, רעם.
   

 2. גשם ושבר ענן,שלג וברד - גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם ו/או קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם.
   

 3. נחשול
   

 4. שיטפון:

 •  עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של: ים, אגם, נהר, נחל או וואדי, בריכות אגירה וסכרים.

 • הצטברות או זרימה, מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות  על הקרקע או מתחת לקרקע, של מי גשמים או שלגים או ברד.

 

השתתפות עצמית לאירוע אחד המוגדר כאבדן או נזק שארע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות  -

 5% מהנזק אך לא פחות מסכום המינימום ולא יותר מסכום המקסימום (לביטוח אש ואובדן רווחים כאחד):

בדרך כלל: מנמ 2,500$ - מקס 25,000$ (כאשר סכום הביטוח לאתר אינו עולה על 3 מיליון דולר) או מנמ.  5,000$  - מקס. 50,000$, (כאשר סכום הביטוח לאתר עולה על 3 מיליון דולר).

המבטח עשוי לדרוש תנאי מיגון מיוחדים לביטוח נזקי טבע בעיקר לגבי רכוש המאוחסן במרתפים ומתחת למפלס הקרקע וגם בביטוח סיכון זה לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, שם נהוג בדרך כלל לקבוע השתתפות עצמית גבוהה יותר לסיכון זה לפי עונות השונות וסוג העבודות. השתתפות עצמית גבוה יותר לנזקי טבע מקובלת גם בביטוח ציוד מכני הנדסי, צ.מ.ה.

 

סיכון מיוחד: רכוש המונח ישירות על הרצפה בקומות מרתף וקרקע ובסמוך לחלונות זכוכית שאינה עמידה וקירות חיצוניים, חשוף במיוחד לסיכוני שיטפון והצפה. כך גם רכוש המאוחסן מתחת לגגות שאינם עמידים בעומס של שלג הנמצא בצפון הארץ ובאזורים אחרים החשופים לנזקי שלג נמצא בסיכון וכמובן, הגגות עצמם.

 

תנאים מיוחדים לביטוח - בחלק מהפוליסות ניתן למצוא תנאים מיוחדי לביטוח נזקי שיטפון והצפה - כמו למשל החזקת הרכוש בגובה מסוים מעל פני הקרקע (למשל 30 ס"מ) ובמרחק סביר מהקירות. כמו כן ניתן למצוא לפעמים השתתפות עצמית בצורת גובה הרכוש הקובעת היעדר כיסוי ביטוחי לכל רכוש המונח ישירות על רצפת המבנה בגבה מסוים, נניח 30 ס"מ, כך שבמקרה הנדון, אין כיסוי ביטוחי במקרה של הצפה ל30 ס"מ הראשנים של הרכוש שניזוק.  

 

 

 


 

האם נזקי סופה כלולים בביטוח הדירה והרכב?

 

הפוליסות של ביטוח דירה ושל ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מבוססות על תנאי מינימום המחויבים על פי דין (פוליסות תקניות). מקרה הביטוח לפי הפוליסה לביטוח רכב  כולל נזקי שלג וברד ונזקי סערה אך אינו מאזכר נזקי סופה. הפוליסה לביטוח דירה מצד שני מבטחת נזקי רוח שמהירותה עולה על 30 קשר.

הביטוח לפי פוליסת הרכב כנגד הוא מפני סיכון סערה. המילה סערה אינה מופיעה בהגדרות השרות המטאורולוגי שמשתמש ב"סולם בופור" לחוזק הרוח" (לפיו מגדירים מהירות רוחות בגובה 10 מ' מעל פני הקרקע בשירות המטאורולוגי) שם מופיעות שלוש הגדרות שונות הכוללות את המילה "סער":

א.        דרגת בופור 7 - רוח סוערת - עצים שלמים מתנועעים, ההליכה נגד הרוח בלתי נוחה - המהירות בקשרים 28 עד 33.

ב.        דרגת בופור 8 - סער -  בדי עצים נשברים, ההליכה נגד הרוח קשה - המהירות בקשרים 34 עד 40.

ג.          דרגת בופור 9 - סער עז - נזקים קלים לבניינים (מעשנות ורעפים נעקרים) -  המהירות בקשרים 41 עד 47.

המונח "סופה" מוגדר על ידי השרות המטאורולוגי כרוח בדרגת בופור -10 רוח נדירה ביבשה אשר עוקר עצים וגורם נזקים ניכרים לבניינים - המהירות בקשרים 48 עד 55.

בהעדר הגדרה בפוליסה, נזקקים לפירוש השווה לכל נפש, ובודקים במילון. לפי מילון אבן שושן אין שום הבדל בין סערה לסופה ומדובר למעשה במילים נרדפות ; "סערה - סער, סופה, רוח חזקה ביותר." "סערה" לפי הפירוש המצמצם את הכיסוי. מהסיבות המנויות לעיל, לדעתי, מכסה ביטוח הדירה גם סיכוני סופה למרות שמילה "סופה" אינה נזכרת ברשימת הסיכונים המבוטחים לפי הפוליסה.

 

 

 

 


 

 השוואת כיסוי נזקי טבע בין הפוליסה העסקית לבין ביטוח הדירה

 

הנושא

ביטוח עסק (תנאי ביט)

ביטוח דירה

תעריף מיוחד לנזקי שיטפון סערה וסופה וכו'

0.4      או כלול במפורש בתעריף הרכוש

כלול בתעריף הבסיסי

השתתפות עצמית לנזקי שיטפון סערה וסופה וכו'

5% מהנזק מנמ. 25,000$ מקס.25,000 או אם סכום הביטוח לעסק עולה על 3 מיליון דולר 5% מהנזק מנמ. 5,000$ מקס. 50,000$

ההשתתפות העצמית הרגילה
הגדרת אירוע אחד של 72 שעות לחישוב השתתפות עצמית לנזקי טבע
קיימת

ולפעמים גם 48 שעות

אינה קיימת
הגדרת שיטפון

עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של: ים, אגם, נהר, נחל או וואדי, בריכות אגירה וסכרים.

וכן הצטברות או זרימה, מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות, על הקרקע או מתחת לקרקע, של מי גשמים או שלגים או ברד.

אין הגדרה מיוחדת ולפי פס"ד זרם מים אדירים (ממקור פנימי או חיצוני).

כיסוי נזקי סופה
כלול

הפוליסה התקנית מתייחסת לנזקי סערה בלבד

כיסוי נזקי גשם שלג ושבר ענן וכו'

גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם ו/או קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם.

יש כיסוי רק לנזקים שבאו בעקבות רוח שמהירותה עולה על 30 קשר.

דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם

בד"כ מבוטחת
אין כיסוי

נזק שנגרם ע"י נחשול

יש כיסוי

אין כיסוי

אפשרות ביטוח ללא נזקי רעידת אדמה

קיימת

קיימת

אפשרות ביטוח ללא נזקי טבע

קיימת

אינה קיימת

 

 


 

חריגים אפשריים לכיסוי הביטוחי

תנאי הביטוח של הרכוש העסקי אינם אחידים וניתן למצוא חריגים לכיסוי הביטוחי.

 

כיסוי לתכולה רק בהמשך לנזק שנגרם למבנה - החריג העיקרי מתייחס לביטוח רכוש תחת כיפת השמיים. בחלק מהפוליסות נרשם, כי הכיסוי לתכולה בשל נזקי סערה  או סופה יחול רק אם הנזק נגרם בהמשך מידי לנזק שאירע למבנה על ידי סערה או סופה.

 

חריג כללי לרכוש תחת כיפת השמיים - בביטוח העסקי ניתן למצוא  גם חריג כללי לרכוש הנמצא תחת כיפת השמיים הקובע לגביו כיסוי מצומצם כמו למשל כיסוי כנגד סיכוני אש בלבד, אם לא צוין אחרת ברשימה. הכיסוי המצומצם עשוי לחול אף לגבי רכוש הנמצא בחלון ראווה.

 

כולל כיסוי לרכוש בחצר (ובכלל זה צמחיה בעציצים) בביטוח דירה - ביטוח הדירה ותכולתה, אשר לפי תנאי המינימום  כולל רכוש הנמצא בחצר ובגינה וגם מחוץ לדירה:

 • דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה שמטבעם להימצא מחוץ לדירה עד 2% מסכום ביטוח התכולה.

 • בגדים וחפצים אישיים של עובדי משק בית (שמתגוררים בדירה) - בעת הימצאם בדירה עד 5% מסכום ביטוח התכולה.

 • גוצ'י פוצ'י פראדה - בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ובני משפחתו מחוץ לדירה (אך לא ברכב ולא בחו"ל) – עד 5% מסכום ביטוח התכולה.

בתנאי ביטוח אש קיים בדרך כלל סייג מפורש לכיסוי נזקי טבע לרכוש הנמצא תחת כיפת השמיים ככל שמדובר ברכוש אשר אין מטבעו להימצא תחת כיפת השמיים.

 

עודכן: 27/1/2020 

 

 

 
 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright