היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח נסיעות לחו"ל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 אלי ארליך

הסוכן שלך בארץ ובחו"ל

03-6090880

התמחות בביטוחי חולים וגימלאים

ביטוח חו"ל עד גיל 100

 

 

 

 

תוכן המדריך

 

פוליסות וכו' באינטרנט

על המדריך הוירטואלי

כתבה על ביטוח חו"ל ב"גלובס"

ביטוח  לפי הוראות החוק

משך שהיה ותכיפות הנסיעות

ארצות היעד

 החמרה במצב בריאות קיים

כיסוי סיבוכי הריון

כרטיסי אשראי ואפשרויות הרחבה

ביטוח באמצעות קופות חולים

נסיעה ברכב שכור בחו"ל

סכום ביטוח למטען

ביטוח צד ג'  בחו"ל

הביטוח מתחיל עוד בארץ

המשך אשפוז בארץ

גיל המבוטח

ביטוח מחלה או תאונה

הפוליסות הרצויות

ביטוח נוסעים לחו"ל אינו כולל

הוצאות מיוחדות

ביטוח תאונות אישיות

עיסוק בספורט מסוכן בחו"ל

הארכה וקיצור נסיעה

עלויות הביטוח מיום 3/9/2017

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 

 

מדריך ביטוח נסיעות לחו"ל

כולל עדכון התנאים מיום 3/9/2017!

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לתביעות ולניהול סיכונים

 

 

 

תוכן המדריך

מדריך ביטוח נסיעות לחו"לפוליסות וכו' באינטרנט     ניצול ביטוח כפל    

 
ביטוחים מיוחדים   
טיפ לביטוח מטען   

תחילת הביטוח            מי ישווק ביטוח נסיעות לחו"ל?     

ביטוח נסיעות לחו"ל לפי פוליסת הדירה

דרוש עדכון התקנות לביטוח נסיעות לחו"ל

לבטח את כל המשפחה בביטוח נסיעות לחו"ל

 

ביטוח לפי הוראות החוק

פוליסה לביטוח מטען בחו"ל משנת 1958ביטוח נוסעים לחו"ל עולה לכותרות מדי שנה בשנה עם בוא הקיץ. ומה הפלא, מספר הישראלים היוצא לחו"ל מדי שנה מוערך ב- 500 אלף ואף יותר. רק מעטים מבין העוסקים בביטוח יודעים כי לביטוח נוסעים לחו"ל נקבעו בהוראות מחייבות בתקנה על-פי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981.

 

התנאים בתקנה מתייחסים לביטוח מטען והוצאות רפואיות עקב מחלה או תאונה בחו"ל וכן הוצאות בשל קיצור או הארכת שהיה בחו"ל עקב כך. לפי מצב שוק ביטוח נוסעים לחו"ל כיום אנו רואים שחברות הביטוח הכוללות בביטוח כיסויים נוספים כמו ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, ביטוח ביטול נסיעה, הוצאות העברת גופה מחו"ל, ואצל מבטחים אחדים אפשר אפילו להשיג ביטוח ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל וכיסוי סיבוכים בהריון והחמרה במחלות קיימות.

 


 

חוזר המפקח על הביטוח מספר 1993/1 מחייב את המבטחים:

 

  1. לציין  בסעיפי אשפוז והוצאות רפואיות (כאשר יש סכומי ביטוח שונים לטפול בחו"ל ולהמשך טיפול בארץ) לציין זה ליד זה ובאותה הבלטה את הסכומים המרביים בחו"ל ובישראל.
     

  2. לפרט ולהבהיר את זכויות המבוטחים במקרה של תאונה, לטפול בחו"ל ולהמשך טיפול בישראל. אם יש אבחנה בין תאונות דרכים לבין תאונה אחרת יש לפרט את זכויות המבוטח בשני המקרים זה ליד זה ובאותה הבלטה.
     

  3. לפרט ולהבהיר את הנסיבות בהן מותר לחברת הביטוח לדרוש את הטסתו ארצה של חולה או פצוע להמשך טיפול רפואי בישראל.
     

  4. להגיש לפיקוח על הביטוח כל תוכנית לביטוח נוסעים לחו"ל ולקבל היתר להפצתה, היתר מפורש או היתר בשתיקה של 30 יום.


 

ביום 3/9/2017 נכנס לתוקפו חוזר פיקוח מספר 2016-1-26 שמהווה רפורמה וסוג של מהפיכה בביטוחי הנסיעות לחו"ל:

 

בבסיס השינויים:

חיוב המבטחים לקבוע את סכומי הביטוח לפי העלויות הצפויות בקרות מקרה ביטוח ובהתחשב, בין היתר, בעלויות הצפויות במדינת היעד, קביעה כי הכיסויים יורכבו מרובד ראשוני ובסיסי לתכנית הביטוח ורשימת הרחבות שניתן יהיה לרכוש מעבר לתכנית הבסיסית, הטלת חובה על חברת ביטוח ליידע את המבוטח בדבר השלכות של מצבו הרפואי הקודם, ובמידת הצורך להציע לו הרחבה לפוליסה שתכסה מצב רפואי זה.

 

מודבר על כיסוי בסיס אחיד בכל חברות הביטוח. כיסוי הבסיס כולל:

ביטוח הוצאות רפואיות (כולל בעת אשפוז), פינוי לבית חולים, הטסה לישראל, תרופות וטיפול חירום בשיניים, הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח בעקבות מקרה ביטוח, הטסה של גופה וכיסוי הכולל היריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל.

 

החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל בשל: הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, בעקבות מקרה ביטוח שארע במהלכה, העברה של גופה, לרבות בדרך של טיסה, היריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל.

 

בנוסף כולל כיסוי הבסיס גם שני ביטוחים – אותם רשאי המבוטח לבטל לפי שיקול דעתו (בדומה לביטוח רעידת אדמה לפי פוליסת דירה) והם: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח הוצאות לאיתור וחילוץ במדינות שבהן ניתן להפעיל כיסוי זה. 

 

לכיסוי הבסיס ניתן להוסיף ביטוחים נוספים: ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, הריון, החמרה של מצב בריאותי קיים, ספורט חורף, ספורט אתגרי (הרחבה לספורט חורף או לספורט אתגרי תכלול את רשימת פעילויות הספורט המכוסות בדף פרטי הביטוח שנשלח למבוטח טרם הטיסה), כבודה (כולל דברי ערך), מחשב נייד או מחשב לוח (טאבלט), אופניים, טלפון סלולארי, הרחבה פרטנית נוספת שביקשה חברת ביטוח ואושרה על ידי הפיקוח על הביטוח.

 


 

חברות המנפיקות כרטיסי אשראי בינלאומיים מספקות ביטוח נוסעים לחו"ל בחינם למחזיקי הכרטיסים לתקופה מוגבלת מראש לכל נסיעה. כאשר במרבית המקרים יש צורך להודיע לחברת הביטוח מראש על הפעלת הביטוח לפני הנסיעה.

קיומן של פוליסות רבות ורחבות עשוי לפעמים לבלבל אדם שאינו בקי ברזי הביטוח ולהקשות עליו את הבחירה. תנאי המינימום המחייבים על-פי חוק אינם כוללים מגבלות של סכומי ביטוח וכל חברת ביטוח קבעה לעצמה גבולות אחריות שונים לכל מקרה, גבולות המשתנים לפי הפוליסות השונות אצל אותה חברה עצמה.

 

תנאי התקנה אינם קובעים דבר וחצי דבר לגבי תקופת שהיה מרבית בחו"ל, הגבלת גיל המבוטח ופרטים נוספים עליהם ראוי לתת את הדעת. גם למי שיש בידו ביטוח אוטומטי חינם באמצעות כרטיס אשראי יש צורך לפעמים לרכוש ביטוח נוסף בגלל תקופת שהיה ארוכה יותר מהתקופה המבוטחת למחזיקי הכרטיס, גיל גבוה, הצורך בכיסוי מחלות קיימות או סיבוכי הריון, הגדלת גבולות האחריות להוצאות אשפוז וסיבות נוספות.

 

 

ביטוח לפי כרטיסי אשראי

ביטוח בסיסי לנוסעים לחו"ל בדרך כלל כלול במחיר דמי הכרטיס הבינלאומי שהוצא לכם בבנק. את הכיסוי הבסיסי ניתן להרחיב תמורת תוספת פרמיה ובכל מקרה חשוב לבדוק אם הביטוח מתאים לצרכים המיוחדים שלכם וגם או למצבכם הגופני, גילכם, ארצות הנסיעה ועוד.  מה שחשוב לבדוק הוא הצורך בהודעה מוקדמת הואיל ובחלק מהמקרים התנאי לתוקף הכיסוי הביטוחי הוא הודעה למבטח לפני הנסיעה וקבלת קוד מיוחד.

כיצד בודקים? מחפשים את אתר כרטיס האשראי באינטרנט ומגיעים לפרטי הביטוח. אתכם יכולים להיעזר לשם כך בדף פוליסות וכו' באינטרנט באתר.

 

 

משך שהיה ותכיפות הנסיעות לחו"ל

ביטוח נוסעים לחו"ל לא נוהגים לערוך לתקופה העולה על שישה חודשים לנסיעה אחת. אנשים הנוסעים לחו"ל לתקופות ארוכות רוכשים לעצמם ביטוח רפואי באותה מדינה בה הם שוהים. הפוליסה לא נועדה לספק שירותי ביטוח רפואי (כעין קופת חולים) בחו"ל.

 

ביטוח למחזיקי כרטיס אשראי אינו מוגבל למספר הנסיעות משך השנה אך קיימת הגבלה למסע אחד אותה ניתן להאריך תמורת תשלום נוסף.

 

בדרך כלל ניתן לבטח תקופת שהיה של שישה חודשים (לפעמים אפילו יותר, אם ניתנה הארכה מיוחדת בפוליסה) אולם חברות הביטוח לא תמיד תמהרנה להסכים להארכת תקופת הביטוח בעת השהיה בחו"ל. לכן חשוב לקבוע עוד בארץ תקופת ביטוח מרבית ולכל היותר לקצר את תקופת הביטוח אם חוזרים לפני תום תקופת הביטוח שנקבעה.


לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

הארכת תקופת הביטוח - כאשר תקופת הביטוח בפוליסה קצרה מתקופת הביטוח המקסימאלית, בהתאם לנהלי החברה, וביקש מבוטח מחברת הביטוח להאריך את תקופת הביטוח, תפעל החברה כמפורט להלן:

 

ביקש מבוטח מחברת הביטוח להאריך את תקופת הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, תאריך לו חברת הביטוח את הביטוח עד לתקופה שביקש או עד לתום תקופת הביטוח המקסימאלית, לפי המוקדם מבניהם; ביטוח כאמור יהיה בתנאי כיסוי ומחיר דומים, בהתאם לפוליסה המשווקת על ידי חברת הביטוח באותה עת, ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם, ללא תקופת אכשרה והחברה לא תתנה את הארכת התקופה בחתימת המבוטח על הצהרה כי לא יתבע את חברת הביטוח בעתיד.

 

ביקש מבוטח מחברת הביטוח להאריך את תקופת הביטוח אחרי תום תקופת הביטוח, תאריך לו חברת הביטוח את הביטוח ממועד בקשתו ועד לתקופה שביקש או עד לתום תקופת הביטוח המקסימאלית, לפי המוקדם מבניהם.


 

 הארכה וקיצור נסיעה

לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

 

הרחבה לביטול נסיעה או לקיצור נסיעה - אם רכשה משפחה גרעינית הרחבה לביטול נסיעה או לקיצור נסיעה לכל אחד מבני המשפחה ואחד מבני המשפחה זכאי לתגמולי הביטוח בגין אחד מהמקרים המנויים בפוליסה לעניין הרחבה זו, יהיו זכאים לתגמולי ביטוח גם יתר בני המשפחה הגרעינית.

 

הזכאות להרחבה לביטול נסיעה או לקיצור נסיעה תחול, בין היתר, גם לגבי בני המשפחה הגרעינית של מבוטח שנמצא בשירות מילואים מכוח סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

 

הרחבה לביטול נסיעה או לקיצור נסיעה, בעקבות מותו או אשפוזו של מבוטח או בן משפחה קרוב שלו, לא תתנה את השיפוי במוות או באשפוז בבית חולים ישראלי. 

 

הזכאות לביטול נסיעה או לקיצור נסיעה עבור אירוע שאירע לבן משפחה קרוב במקרה של אשפוז, לא תתנה את האשפוז בסכנת חיים של בן המשפחה הקרוב ולא תתנה את הכיסוי הביטוחי בגילו של בן המשפחה הקרוב.

 

הזכאות להרחבה לביטול נסיעה או לקיצור נסיעה תחל ממועד מכירת הכיסוי ולא ממועד מאוחר יותר.

 

הרחבה לקיצור נסיעה תכלול, לכל הפחות: מימון כרטיס טיסה: חברת ביטוח לא תקזז את עלות כרטיס הטיסה מסכום השיפוי ורשאית היא לדרוש ממבוטח להמחות לה את זכותו לשיפוי מצד ג' בגין קיצור הטיסה; ופיצוי עבור הוצאות ששולמו מראש: גובה הפיצוי יחושב ממועד קרות מקרה הביטוח ולא ממועד הטיסה.


ארצות היעד

הפוליסות בדרך כלל אינן מגבילות את הביטוח לארצות מסוימות. עלותם של שירותי בריאות ובעיקר אשפוז שונה ממדינה למדינה. אם ארצות היעד הן ארצות המזרח התיכון או אירופה הרי שעלויות האשפוז בהן דומות בד"כ לעלויות האשפוז בישראל. בארצות אמריקה הצפונית כמו ארצות הברית וקנדה עלויות האשפוז גבוהות יותר ולפיכך רצוי לרכוש את הפוליסה המקנה כיסוי לסכום ביטוח גבוה יותר להוצאות אשפוז. כמו כן אם ברצונכם להגיע למקומות הרחוקים ממרכזי אוכלוסיה ומבתי-חולים או לארצות בהן רמת הרפואה נמוכה מהרמה המקובלת בארצנו ובכללן ארצות כמו תורכיה יוון וארצות מזרח אירופה לשעבר, רצוי לרכוש ביטוח המכסה הוצאות העברה לבית-חולים בארץ באמבולנס אווירי.

חוזר הפיקוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017 מחייב לקבוע סכומי ביטוח לטיפול רפואי לפי ארץ היעד ועל כן חלק מהמבטחים קובעים את עלות הביטוח לפי ארץ היעד אליה נוסע המבוטח.

 

ביטוח החמרה במצב בריאות קיים

הביטוח הרגיל אינו כולל החמרה במצב בריאות קיים. ביטוח כזה ניתן לרכוש תמורת תשלום נוסף אצל חלק מחברות הביטוח. הרחבה זו נועדה לכסות הרעה פתאומית במצב הקיים כמו למשל מצב של קומה בו לקה חולה הסוכרת באופן פתאומי בחו"ל עקב מחלתו. ביטוח זה לא נועד לשלם עבור טיפולים שגרתיים במצב בריאות לקוי במטרה לייצב את מצבו של החולה, לכן לא יכלול הביטוח עלות תרופות שלוקח חולה סכרת באופן שיגרתי. המבטחים דורשים לא פעם חתימת המבוטח או מתנים בפוליסה שמצבו של המבוטח יציב וכי לא חלה הרעב במצב בריאותו במשך השנה הקודמת לעריכת הביטוח. כיסוי להחמרה במצב בריאות קיים ניתן לרכוש גם כהרחבה לביטוח נוסעים במסגרת כרטיס אשראי. הביטוח עבור הרחבה זו מוגבל לפעמים בסכום מסוים הרשום בפוליסה. לפעמים קיים הבדל בין החריגים בפוליסות השונות, ביטוח החמרה במצב בריאות לא ישלם לכם עבור:

מחלה שחלה בה החמרה בשנה הקודמת או שלא היתה מיוצבת בשנה זאת, איידס, מחלות הסרטן, מחלה שבגינה עמד המבוטח לפני התערבות רפואית או כירורגית אקטיבית או בדיקת בירור בלתי- שגרתית, השתלת איברים, ניתוחי לב וצנתור לב שלא באו בסמוך לאוטם שריר הלב בחו"ל, שמירת הריון ולידה, תרופות וטיפולים שנקבעו טרם הנסיעה וכן בדיקות וטיפולים שניתן לדחות עד למועד השיבה לארץ. יש חברות ביטוח שאינן מבטחות בנוסף לנ"ל גם מקרים של: מחלה ממאירה, ניתוחי לב, צנתור לב, אנגיוגרפיה (בלון), השתלת קוצב לב קבוע, דיאליזה, MS וC.F-. ומקרים בהם המבוטח נמצא ברשימת המתנה לטיפול רפואי או ניתוח, אם הומלץ על-ידי הרופא המטפל כי הנסיעה לא תתבצע, השתלת אביזרים. לכן, רצוי לקרוא את רשימת החריגים לפני עריכת ביטוח זה ולמצוא את הפוליסה המתאימה ביותר לצרכים המיוחדים שלכם.


 

לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

גילוי בדבר מצב רפואי קודם - לקראת כריתת חוזה ביטוח תביא חברת ביטוח לידיעת המועמד לביטוח כי הרובד הביטוחי הראשון אינו מכסה הוצאות רפואיות בחו"ל שנובעות ממצב רפואי קודם, ותציע לו לרכוש הרחבה להחמרה של מצב רפואי זה.

 

נערך הליך כריתת חוזה ביטוח באמצעות האינטרנט, לא תכרות חברת ביטוח חוזה ביטוח עם מבוטח אלא אם המבוטח השיב על השאלה האם הוא עונה להגדרת מצב רפואי קודם.

 

לא קוימו החובות כאמור לעיל, זכאי המבוטח לרכוש את ההרחבה למפרע, אף אם קרה מקרה ביטוח הנובע ממצב רפואי קודם, ויהיה חייב בתשלום דמי הביטוח עבור תקופה זו.

 

תיעוד ובקרה - חברת ביטוח או סוכן ביטוח יתעדו בכתב או בדרך אחרת את פעולותיהם מול המועמד לביטוח והמבוטח בהתאם לחוזר זה; לעניין פסקה זו, תרשומת פנימית לא תיחשב כתיעוד.".

 

הרחבה של מצב בריאותי קיים במקרה של החמרת מחלת לב קיימת, לא תחריג הליך לפתיחת חסימה בכלי הדם וניתוח לב ולא תתנה את תחולתה בכך שלא אירע למבוטח אירוע לבבי לפני מועד הטיסה.


 

 כיסוי סיבוכי הריון

הביטוח הרגיל אינו כולל כיסוי לסיבוכי הריון. ביטוח זה ניתן לקבל רק אצל חברות ביטוח בודדות אולם התנאים אינם דומים. למשל, פוליסה אחת מגבילה את הכיסוי להוצאות רפואיות והוצאות אשפוז לכדי $5,000. ההרחבה לספורט חורף אינה חלה על נשים בהריון. פוליסה שנייה מגבילה את אחריות החברה להוצאות רפואיות ואשפוז להרחבה זו לכדי 200 אלף דולר.

 

חשוב לזכור כי שתי הפוליסות מגבילות את הכיסוי עד מלאת 26 שבועות להריון, דהיינו תקופה של חצי שנה. הסיבה להגבלה זו נעוצה בהנחה כי עד 26 שבועות מדובר בד"כ בהפלה כאשר בתקופת הריון העולה על תקופה זו מדברים כבר על לידה מוקדמת על כל הכרוך בכך כולל טיפול בפג.

 


לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

 

הרחבה להריון - תקרת הכיסוי תקבע סכום שיפוי אחד שיכלול את כל ההוצאות הרפואיות הקשורות בהריון שמכוסות במסגרת הפוליסה; ההוצאות הרפואיות הקשורות בהריון יכללו, לכל הפחות, הוצאות אשפוז הקשורות בהריון, לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג והטסה רפואית.


 

 

 

 

 

גיל המבוטח

אם אתם לוקחים איתכם ילדים לחו"ל או גם אם אתם נמנים עם אוכלוסיית גיל הזהב רצוי לבדוק את מגבלות הגיל בפוליסה ולמצוא ולבחור בביטוח המתאים לכם ביותר. למשל, הביטוח באמצעות כרטיס אשראי מכסה הוצאות אשפוז עד גיל מסוים בלבד, הפוליסות כוללות גם הגבלות גיל לגבי ביטוחים אחרים כמו תאונות אישיות, ומטען (לילדים ולבני נוער). כן קיימת הגבלת תקופת ביטוח לפי גיל לכיסוי החמרה במחלות קיימות, ביטוח קיצור הנסיעה או הפסקתה וכן להפסד פיקדון או ביטול הנסיעה. ביטוח השתתפות עצמית לרכב שכור אינו חל בעת נהיגת נהגים מעל ומתחת לגיל הרשום בפוליסה.

 

לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

 

 

עיסוק בספורט מסוכן בחו"ל

ניתן לרכוש הרחבה לביטוח עיסוק בספורט חורף. מרבית הפוליסות מוציאות מכלל ביטוח מקרה הנובע מעיסוק בספורט מסוכן כמו: טיפוס הרים, סקי מים, צלילה וסקי שלג. יש חברות ביטוח המשווקות ביטוח לעיסוק בספורט מסוכן תמורת פרמיה מיוחדת.

 

לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

 

 

נסיעה ברכב שכור בחו"ל

לאלו מכם השוכרים רכב בחו"ל חשוב לדעת, כי ביטוח נוסעים בחו"ל אינו מבטח הוצאות שיש לבטחן במסגרת ביטוח רכב חובה בחו"ל. אולם במסגרת פוליסות אחדות ניתן לבטח את ההשתתפות העצמית לרכב שכור בחו"ל.

 

סכום ביטוח למטען

אם אתם נוסעים לחו"ל במטרה לערוך קניות או גם אם אתם לוקחים איתכם דברי ערך (כמו תכשיטים פרוות מסרטות ומצלמות), שימו לב להגבלת סכומי הביטוח למטען אצל המבטחים השונים. הסכומים אינם אחידים ואפשר להגדיל אותם תמורת פרמיה נוספת עד לגבול מסוים. כן אפשר לבטח בביטוח "כל הסיכונים" לדברי ערך במסגרת תכולת הדירה גם רכוש בחו"ל (גם כאן תמורת פרמיה) אולם יש לשים לב להשתתפות עצמית בביטוח הדירה ותכולתה שהיא, בדרך כלל, גבוהה יותר מההשתתפות העצמית לפי הפוליסה ביטוח נוסעים לחו"ל. המטען מבוטח על בסיס נזק ראשון ולא חל לגביו ביטוח חסר.

 

טיפ חשוב: אם אתם יוצאים מהבית בדרך לחו"ל  או מוסרים את המטען יום לפני הנסיעה, יש להתחיל את ביטוח הנסיעות מאותו יום.

 


לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

 

כיסוי כבודה (כולל דברי ערך) - הוא כאמור כיסוי אופציונאלי מבחינת המבוטח  יחול גם במקרה של אובדן או גניבה של כבודה ולא יותנה במקום שבו הונחה הכבודה, ובכלל זה במקרה שבו הכבודה נגנבה מכלי רכב (פרטי או ציבורי) או מתא לשמירת חפצים, חברת ביטוח לא תנכה מס ערך מוסף מעלות הכבודה, אם המבוטח שילם אותו בעת רכישת הפריט, חברת ביטוח לא תתנה את גובה השיפוי בגילו של המבוטח, הגדרת דברי ערך בתכנית ביטוח, המותנת בין היתר בנשיאת דבר הערך על ידי המבוטח, תכלול אפשרות להפקדת דברי הערך בכספת או במקום מאובטח אחר ולא תכלול חפצים שלא סביר שיינשאו על גופו של המבוטח לאורך זמן, או פריטים אשר במהותם אינם בשימוש חלק גדול מהיממה.


 

 ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בחו"ל

ביטוח אחריות אישית כלפי צד שלישי בחו"ל דומה במהותו לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי הניתן כהרחבה לביטוח תכולת הדירה. הביטוח אינו כולל ברוב המקרים חבות הנובעת משימוש ברכב כלי טיס ושיט. אולם קיומו חשוב בעיקר לנוסעים לארצות הרווחה אשר בהן מפותחת המודעות להגשת תביעות כלפי צד שלישי. הואיל וגבולות האחריות ותנאי הביטוח אינם אחידים, כדאי בנסיעה לארצות כמו אירופה המערבית וארצות צפון אמריקה לבחור בפוליסה המעניקה את גבול האחריות הרחב ביותר ואם אפשר לפי הדין המקומי בארץ היעד. סייגים עיקריים (מקרים שאינם כלולים): חבות מעבידים, חבות חוזית, חבות כלפי בן משפחה, חבות עקב שימוש בכלי טיס או בכלי שיט.

 


לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017: המבוטח רשאי לוותר על כיסוי זה לפי שיקול דעתו.


 

 

 

ביטוח נוסעים לחו"ל מתחיל עוד בארץ

ביטוח נסיעות לחו"ל מתחיל עוד בארץ והוא חל במקרים של ביטול נסיעה תוך תקופה מסוימת (למשל 14 יום) לפני הנסיעה עקב סיבות המפורטות בפוליסה. למשל: מות תאונה או מחלה של המבוטח או של המלווה, מוות או אשפוז של בן משפחה קרוב, ביטול טיסות של שירות המטוסים עקב מגפה או מהומות בארץ היעד, חטיפת המבוטח, נזק לביתו של המבוטח על-ידי אש, שיטפון, וכו'. המטען מבוטח לפי תנאי המינימום בצאת המבוטח מביתו בדרך לשדה תעופה או מרגע מסירתו למוביל מוסמך ומסתיים עם שובו לביתו מחו"ל.

טיפ חשוב: אם אתם יוצאים מהבית בדרך לחו"ל  או מוסרים את המטען יום לפני הנסיעה, יש להתחיל את ביטוח הנסיעות מאותו יום.

 

המשך אשפוז בארץ

ביטוח נוסעים לחו"ל כולל גם המשך אשפוז בארץ עקב תאונה או מחלה בחו"ל וזאת מהסיבה שתנאי המינימום שנקבעו בחוק אינם מצמצמים את הכיסוי לחו"ל בלבד וניתן להבין שהפוליסה מבטחת גם את המשך האשפוז בישראל. חברות הביטוח צמצמו, בדרך כלל, את מספר ימי האשפוז המבוטחים בארץ וקבעו מגבלות נוספות אחרות, אולם באופן עקרוני המשך האשפוז בארץ - מבוטח.

 

ביטוח מחלה או תאונה

הביטוח כולל מחלה או תאונה בחו"ל אך אינו כולל:

תבליט

מחלה אשר בשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או שישה חודשים לפני צאתו לחו"ל.
 

תבליט

כאשר קבלת הטיפול הרפואי בחו"ל היא אחת ממטרות הנסיעה.

 

היקף הכיסוי:

תבליט

ביטוח מצומצם כולל - הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים, הוצאות אשפוז וטיפול כולל ניתוחים בדיקות וטיפול נמרץ.

תבליט

כיסוי רחב - הכולל בנוסף לכיסוי הכלול בכיסוי המצומצם גם הוצאות טיפול רפואי צילומי רנטגן ותרופות שלא בעת אשפוז. והוצאות נוספות אשר הוצאתן היתה חיונית לצורך שהייה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, לצורך הוצאות נסיעה נוספות בגלל קיצור הנסיעה או הוצאות נסיעה נוספות עקב הארכת השהות.

ההוצאות המבוטחות נחשבות להוצאות חיוניות אם נמסרה חוות דעת בכתב של רופא מוסמך או של מוסד רפואי מוכר לגבי חיוניות הוצאתן.

 

 

הפוליסות הרצויות

רצוי לבחור בביטוח לפיו הפוליסה משלמת תביעה עבור הוצאות בית חולים על-ידי העברה ישירה לבית-החולים בחו"ל. דבר נוסף בעל חשיבות רבה הוא לבחור ביטוח הכולל שירותי מוקד המעניק עזרה בייעוץ לקבלת שירות רפואי בחו"ל. לטופס הפוליסה מצורף כתב תביעה מיוחד אותו ממלא בית-החולים המטפל ושולח לחברת הביטוח בארץ שמעבירה לו את הכספים. בביטוח נוסעים לחו"ל טופס הצעת הביטוח מהווה גם את דף הרשימה של הפוליסה. הפרמיה מחושבת בדולרים של ארה"ב ומשולמת בשקלים לפי שער הדולר היציג ביום התשלום. יש חברות ביטוח המשווקות ביטוח זה באמצעות כרטיס אשראי או מכירה בסניפי הדואר.

 

ביטוח נוסעים לחו"ל אינו כולל

ביטוח נוסעים לחו"ל אינו מבטח את כל המקרים וההוצאות. להלן חריגי הכיסוי העיקריים לפי הפוליסה המקובלת אצל אחת מחברות הביטוח:

תבליטביטוח המטען אינו כולל: כסף, דברי אומנות וכד', משקפיים, עדשות מגע, מטריה.

תבליטהכיסוי למזוודה עצמה מוגבל, בדרך כלל, לנזקי אש וגניבה בלבד.

תבליטמטען בלתי-מלווה או מטען הנגנב מתא שמירת חפצים או מתא מטען של הרכב מבוטח רק עד 15% מסכום הביטוח למטען.

תבליטביטוח הוצאות אשפוז אינו כולל: שהות בסנטוריום, לידה, הפלה, הפרעה נפשית ותוכנית מרפא.

תבליטביטוח הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז אינו כולל: טיפול או ניתוח חניכיים, כירופרקט, פיזיותרפיה.

תבליטביטוח רפואי אינו כולל: מצב בריאות שהטיפול בו היה צפוי בעת חתימת ההצעה או היציאה לחו"ל. וכן מצב בריאות שהטיפול בו היה צפוי או בגינו היה המבוטח או בן משפחה קרוב בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או בהשגחה רפואית בעת צאת המבוטח לחו"ל או משך שישה החודשים אשר קדמו לצאתו ניתן לרכוש הרחבה להחמרה במצב קיים אצל חלק מהמבטחים.

תבליטכל הביטוח אינו כולל מקרה הקשור ב: טיפוס הרים, סקי מים, צלילה - ניתן לרכוש הרחבה אצל חלק מהמבטחים. השתתפות פעילה בפעולה מלחמתית וכד', טיסה שלא כנוסע בשירות מטוסים סדיר, הוצאה או נזק שצד שלישי חייב בתשלומם.

תבליטנזקי רעידות אדמה - מעל גבול האחריות המיוחד שנקבע לפעמים לסיכון זה.


לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

 

תנאים חיתומיים - חברת ביטוח אינה רשאית לכלול באופן אוטומטי בתנאי הפוליסה וחריגיה תנאים שיכולה היתה החברה לבררם בתהליך המכירה בהליך חיתום פרטני. חברת הביטוח רשאית להחריג את המקרים המפורטים להלן רק בהליך חיתום פרטני בהחרגה פרטנית:  

 

הריון, מצב בריאותי שהטיפול בו צפוי, מצב בריאותי של בן משפחה קרוב שהטיפול בו צפוי.

 

חריגים להרחבה של ביטול נסיעה או קיצור נסיעה: בעקבות מותו או אשפוזו של המבוטח או המלווה, הנובע ממצב רפואי קודם, עקב מותו או אשפוזו של בן משפחה קרוב, במידה והיה חולה סיעודי או סופני.

 

חריגים ותנאים להרחבה להריון: גיל המבוטחת או שבוע ההיריון, היריון בסיכון או שהטיפול בו היה צפוי מראש על פי חוות דעת רפואית, היריון אשר רופא המליץ שבמהלכו המבוטחת לא תיסע לחו"ל, מחלה כלשהי שהמבוטחת סובלת ממנה, אי קיום בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון, הריון בסיכון גבוה או שמירת הריון.

 

חריגים להרחבה של החמרה של מצב בריאותי קיים: החמרה של מחלה ממארת קיימת בגינה הומלץ למבוטח, ע"י גורם רפואי, שעליו לעבור טיפול רפואי כלשהו, והמבוטח לא פעל בהתאם להמלצה זו.".


 

 

הוצאות מיוחדות

הביטוח כולל גם ביטוח הוצאות מיוחדות המוגבלות בסכום הרשום בפוליסה. הסכומים אינם אחידים וגם כאן חשוב לבחור את הביטוח היותר מתאים. להלן דוגמא בלבד של אחת מחברות הביטוח הסכומים בפוליסה שלכם יכולים להיות שונים:

תבליט

הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה עד $3,000, הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה עד $3,000 עבור שירותי קרקע ומתוכם עד $650 עבור החזר הוצאות כרטיס טיסה ארצה.

תבליט

כרטיס נסיעה עד 650 $ למבוטח שנמנע ממנו שימוש בכרטיס בתום הנסיעה עקב מצב בריאות לקוי.

תבליט

הוצאות למלווה שהוזעק לחו"ל עקב מצב בריאות קריטי. עד 325 $ למלווה אחד.

תבליט

העברת גופה במקרה מות המבוטח עד $5,000.

תבליט

שהייה נוספת במלון בשל מצב בריאות קריטי עד $40 ליום למשך 10 ימים.

 

לפי חוזר הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו ביום 3/9/2017:

 

 

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח נוסעים לחו"ל כולל גם, בדרך כלל, ביטוח תאונות אישיות המכסה מוות ונכות בלבד מתאונה. הביטוח מוגבל בסכום הרשום בפוליסה לאדם, הסכומים המקובלים אצל חברות הביטוח אינם אחידים. הביטוח כולל כיסוי סיכון מלחמה פסיבי. (ילדים ואנשים מבוגרים מבוטחים, בדרך כלל, בסכומים נמוכים יותר). התנאים לביטוח, כאמור אינם זהים בין חברות הביטוח השונות וקיימים ביניהם הבדלים ניכרים.

 

עלויות הביטוח החל מיום 3/9/2017

 

החל מיום 3 בספטמבר 2017 נכנסו לתוקפן הוראות חוזר הפיקוח על הביטוח 2017-1-11 הנוגעות לביטוח נסיעות לחו"ל. בקובץ באתר הפיקוח על הביטוח  ניתן למצוא את כלל התעריפים המקסימליים עבור עיקרי הכיסויים בפוליסות הנסיעות לחו"ל ובחלוקה מבוססת גיל. לא מוצגים כיסויים ייחודיים כגון כיסויים למחשב נייד, אופניים וכדומה.

  

הערות הפיקוח לשימוש בקובץ:

1.בכל לשונית מופיעים מחירי המקסימום שהוגשו על ידי כל חברת ביטוח.

 

2.כל המחירים המוצגים הינם מחירים מקסימליים - חברות הביטוח רשאיות להציע הנחות ומבצעים ביחס למחירים הללו בערוצי השיווק השונים.

 

3.כל המחירים הינם בדולר ארה"ב ליום אלא אם צוין אחרת.

 

4.מבנה הפוליסה אחיד בין כל חברות הביטוח:

 

4.1. הכיסוי הבסיסי - כיסוי להוצאות רפואיות בחו''ל, איתור וחילוץ ונזק לצד ג'.

 

4.2. הרחבות - על פי ההגדרות השונות ובהתאם למצב המבוטח ולכיסויים המבוקשים על ידו.

 

4.3. הרחבת מצב קיים - המחיר הינו גם למצבים רפואיים שנוצרו במחצית השנה שלפני החיתום הרפואי.

 

4.4. הרחבות ספורט חורף ואתגרי - קיים שוני בין החברות באופן תמחור כיסוי זה - בחלקן הכיסוי הינו יומי וניתן לבקש כיסוי לימים ספציפיים בנסיעה, בחלקן קיים סכום מינימום לתשלום ובחלקן קיים תשלום חד פעמי לכל התקופה. הנושא מצוין בטבלה ובהערות בכל לשונית.

 

4.5. איתור וחילוץ וצד ג' - ניתן להסיר את הכיסויים מהכיסוי הבסיסי ולקבל עבור הפחתה בפרמיה. גובה ההחזרים מצוין בטבלה נפרדת בכל לשונית. נציין שנית כי המחיר המצוין הינו מחיר מקסימלי, אם המחיר לכיסויים אלו יהיה נמוך מהמצוין בטבלה, גם ההפחתה שתבוצע בפרמיה תהיה נמוכה מהאמור.

 

5.לכל חברה טבלה עם חלוקת גילאים שונה. יש לשים לב לכך כשמבצעים שליפות והשוואות בין החברות.

 

6.חלק מהחברות התייחסו בתמחור למדינת היעד. הנושא מצוין בטבלאות התמחור.

7.לשונית "תרחישים לדוגמה" - מציגה דוגמאות והשוואות לתרחישים שונים על פי התמחור המקסימלי של החברות.

 

8.תאים ריקים משמעם כי חברת הביטוח אינה מציעה ביטוח למבוטחים בקבוצת גיל זו.

 

 

עודכן לאחרונה ביום 11/9/2017

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright