היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נסיעות לחו"ל בפוליסת דירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

ביטוח דירה

ביטוח בריאות  

ביטוח נסיעות לחו"ל

מי ישווק ביטוח נסיעות לחו"ל?

 

ביטוח נסיעות לחו"ל לפי פוליסת הדירה

מאת קטיה שורצמן

הכותבת משמשת גם כיועצת למבטחים בגיבוש וניסוח פוליסות

 

 

 

 

ביטוח נסיעות לחו"ל לפי פוליסת הדירהלאור כוונת הפיקוח על הביטוח לאסור שיווק ביטוח נסיעות באמצעות קופות החולים ומשרדי הנסיעות, כפי שפורסם בחדשות השבוע הקודם, נראה, כי נתח נכבד משוק ביטוח נסיעות לחו"ל, יעבור למקורות שיווק חלופיים, כאשר ציבור סוכני הביטוח מקווה ומצפה, כי השיווק ייעשה באמצעות סוכנים.

 

אחת האפשרויות לשיווק הביטוח באמצעות סוכנים, היא הוספת הביטוח כפרק בחירה לפי הפוליסה לביטוח דירה.

 

האפשרות לביטוח לפי ביטוח הדירה יכולה ליתן פיתרון מלא או פיתרון משלים (לפי בחירת המבוטחים) לכל הנסיעות של כל בני המשפחה המתגוררים בדירה בתקופת הביטוח, כאשר הכיסוי לכל נסיעה מוגבל לתקופה של 55 יום בדומה לתקופה הניתנת ללא תשלום לפי ביטוח הנסיעות הניתן בחינם לפי כרטיסי האשראי הבינלאומיים.

 

חלק לא מבוטל מהכיסוי הביטוחי הניתן לפי ביטוח נסיעות לחו"ל, כלול כבר ממילא בתנאי הפוליסה לביטוח דירה לפי פרקיה השונים, אלא שבמרבית המקרים הכיסוי מוגבל לתחומי מדינת ישראל בלבד, למעט תוכנית ביטוח אחת או שתיים הכוללת באופן אוטומטי כיסוי לחפצים אישיים ולאחריות חוקית כלפי צד שלישי גם מחוץ לגבולות ישראל.

 

בכל מקרה, הרחבות הכיסוי לחו"ל, יכולה לבוא בהתאמת התנאים וגבולות האחריות המיוחדים לשהות בחו"ל של פרקי הפליסה השונים:

 

ביטוח התכולה -  (פרק הכולל כידוע, לפי תנאי הפוליסה התקנית, כיסוי לבגדים חפצים אישיים ותכשיטים מחוץ לדירה בגבולות ישראל עד 5% מחוץ לדירה בכיסוי שאינו כולל סיכוני גניבה ורכוש הנמצא ברכב) - יכול להיות מותאם לביטוח רכוש בחו"ל עם השתתפות עצמית מוגדלת השווה לגבול האחריות לפי ביטוח הנסיעות הניתן ע"י כרטיסי האשראי ותחום בגבול אחריות שייקבע ע"י המבטחים.

 

ביטוח תכשיטים, מצלמות ודברי ערך בכיסוי כל הסיכונים - יכול להיות מורחב לפי השיטה המוצעת לגבי ביטוח התכולה כנ"ל כאשר הכיסוי לפי פרק זה ניתן בכל מקרה להרחבה בחו"ל וקביעת השתתפות עצמית מוגדלת בסכום השווה לכיסוי הניתן לתכשיטים לפי ביטוח בסיסי לנסיעות לחו"ל הניתן ע"י כרטיסי האשראי עשויה להוזיל את עלות ההרחבה למבוטח.

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי - ניתן בגבולות אחריות נמוכים ביותר לפי פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל, כאשר לפי חלק מתוכניות הביטוח הקיימות, ניתן למצוא כיסוי לאחריות חוקית בחו"ל של בני המשפחה ללא צורך בהרחבה מיוחדת וללא חיוב בפרמיה נוספת בעבור הרחבה זו. נראה, כי חברות ביטוח נוספות עשויות להרחיב את הכיסוי באופן דומה.

 

ביטוח תאונות אישיות - ניתן אף הוא בסכומים נמוכים לפי ביטוח נסיעות לחו"ל. ביטוח מסוג זה בדרך כלל  תקף ברחבי תבל ובכל הקשור למקרים של מוות או נכות הכלולים בביטוח נסיעות לחו"ל לא ניתן לקבוע השתתפות עצמית ולמעשה מדובר בביטוח נוסף, אשר תמורת תוספת פרמיה יכסה את בני המשפחה גם בעת שהותם בישראל או לחילופין, אפשר להציע חלופה של ביטוח תאונות אישיות למקרים של מוות ונכות בעת שהות בחו"ל, כאשר בניגוד לביטוח נסיעות לחו"ל הבסיסי, הביטוח יכלול כיסוי גם במקרה של תאונה הקשורה ברעידת אדמה.

 

השלמה לכיסויים המוגבלים בסכומים יחסית נמוכים

לפי השיטה המוצעת לגבי ביטוח התכולה, אפשר גם לכלול בפרק ההרחבה כיסוי להוצאות שונות כגון: הטסה רפואית, הוצאות העברת גופה, ביטול או קיצור נסיעה וכו'. כאשר גם כאן תקבע השתתפות עצמית בסכום הכיסוי הבסיסי הניתן ללא תשלום לפי ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות כרטיסי האשראי.

 

ביטוח הוצאות לריפוי

יכול להיות בעייתי כביטוח משלים עם השתתפות עצמית לפי הכיסוי הבסיסי הניתן ללא תשלום לפי ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות כרטיסי האשראי מהסיבה שלכל מבטח יש הסכמים עם מוקדים אחרים ובתי חולים אחרים בחו"ל.

 

כאן כנראה, יהיה צורך בביטוח מלא בסכומים ראויים כאשר חברות כמו כלל והראל תוכלנה להציע השלמה למבוטחים שלהן באמצעות כרטיסי האשראי השלמה לפי פוליסות הדירה המשווקות על ידן ולמעשה להשתמש בביטוח הנסיעות לחו"ל לפי כרטיסי האשראי כמנוף להגברת שיווק הפוליסות לביטוח דירה.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright