היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שיווק ביטוח נסיעות לחו"ל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

הפיקוח על שיווק ביטוח נסיעות לחו"ל ע"י קופ"ח או משרד נסיעות

 

 

הפיקוח על שיווק ביטוח נסיעות לחו"ל ע"י קופ"ח או משרד נסיעות

הפיקוח על הביטוח פרסם טיוטת הבהרה בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל לתגובת המבטחים עד ליום 5/1/2012.

 

לפי הפיקוח, קיים חשש שמעורבות קופות החולים וגם סוכנויות נסיעות במכירת ביטוח נסיעות לחו"ל עולה כדי תיווך בביטוח ועשויה להטעות מבוטחים לחשוב כי מכירה זו משקפת ידע מקצועי רלוונטי אודות הביטוח.

 

 

 לפי האמור בטיוטה:

 

  1. מבטח יפעל עפ"י דין בשיווק ביטוח נסיעות לחו"ל ולא ישלם עמלות בעד למי שאינו מחזיק ברישיון סוכן ביטוח
     

  2. מבטח יתקשר עם בעל פוליסה רק אם הוא יצהיר ויתחייב, לפני תחילת הביטוח, כי הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד, וכי אין לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה מעצם היותו בעל פוליסה.
     

  3. מבטח רשאי לשווק תכנית פרט לביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות שטחי פרסום במשרדים של קופת חולים וסוכנות נסיעות ללא כל מעורבות של עובדיהם ושל כל מי שאינו מחזיק ברישיון סוכן ביטוח, בכפוף לקבלת אישור המפקח על הביטוח, מראש ובכתב, למודל ההפצה המבוקש.
     

  4.  הטיוטה כוללת דוגמאות למספר פעולות שנכללות בגדר תיווך לעניין ביטוח של תכנית פרט לביטוח נסיעות לחו"ל ברשימה חלקית שאינה ממצה:

א.  פעולות קושרות את הקופה או משרד הנסיעות לתכנית ביטוח מסוימת או מבטח מסוים, ובכלל זה: שימוש בלוגו, שימוש בנייר מכתבים רשמי, חתימה של עובדים או שימוש בכל אמצעי אחר הקושר בין הקופה או משרד הנסיעות לבין תכנית הביטוח או המבטח.
 

ב.  הקופה או משרד הנסיעות או מי מטעמו, מייעץ או ממליץ ביחס לתכנית, בין היתר, בדרך של שליחת מכתב, המלצה לרכוש, או שותפות בכל פרסום שהוא בקשר לתכנית.
 

ג.  הקופה או משרד הנסיעות מעביר פניות אליו בקשר לתכנית למבטח, לרבות בדרך של ניתוב שיחות טלפוניות למבטח.
 

ד.  הקופה או משרד הנסיעות מקבל ממבטח תשלום או טובת הנאה אחרת בגין ביטוח, לרבות החזר הוצאות. למעט תשלום בגין שטח פרסום שאושר.
 

ה.  הקופה או משרד הנסיעות מעורב בקביעת תנאי התכנית לרבות היקף הכיסוי, תנאי החיתום, גובה הפרמיות, מתן הטבות לאוכלוסייה מסוימת וכדומה.
 

ו.   הקופה או משרד הנסיעות מעורב ביישוב תביעות בקשר לתכנית הביטוח.
 

ז.  הקופה או משרד הנסיעות מעורב בגביית פרמיה בגין תכנית הביטוח.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright