היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

כפל ביטוח חו"ל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

 

ביטוח כפל- בביטוח נוסעים לחו"ל 
מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

למדריך ביטוח כפל

ביטוח כפל של מטען בנסיעה לחו"ל

השתתפות עצמית בביטוח כפל

 

כאשר מפעילים את ביטוח נסיעות לחו"ל הכלול במסגרת כרטיסי האשראי הבינלאומיים, במרבית המקרים אם לא בכולם, מקבלים המלצה ממקבל ההודעה להגדיל את הביטוח (כמובן בתשלום) הואיל וסכומי הפיצויים לפי הביטוח האוטומטי הם נמוכים מדי ואינם מספיקים.

 

למי שמחזיק בכרטיסי אשראי המעניקים ביטוח של מבטחים שונים, כמו למשל ויזה המבטח באמצעות הראל וישראכרט המבטח באמצעות כלל, קיימת אפשרות להפעיל את שני הכרטיסים לנסיעה אחת, להודיע על קיומו של הכרטיס השני לכל מבטח וליצור לגבי ביטוח התכולה שהוא ביטוח רכוש ביטוח כפל המעניק פיצוי גבוה יותר בשילוב שני הכרטיסים, כאשר הסיכון הוא תשלום השתתפות עצמית לפי כל פוליסה, בעיקר כאשר הפיצוי הכולל עולה על סכום הביטוח לפי כל כרטיס. ההסבר להלן:

ביטוח כפל בביטוח נוסעים לחו"ל חל לגבי ביטוח רכוש שהוא ביטוח הכבודה ואינו חל על ביטוח תאונה מחלה ונכות גם מסוג שיפוי וגם מסוג פיצוי.

בביטוח מטען (כבודה) ייעשה חישוב של ביטוח כפל כמתחייב מהוראות סעיף 59 לחוק, כלומר:

גבול האחריות של מבטח א': 1,500$, מבטח ב': 1,500$ מבטח ג': 1,500$. כלומר סך כל הסכומים המבוטחים הוא 4,500$ כאשר חלקו של כל מבטח הוא שליש וכך במקרה של נזק לכבודה ישא כל מבטח בשליש מהנזק.

ביטוח כפל אינו חל גם לגבי ביטוח תאונות אישיות ומשמעות הדבר הוא שהמוטב זכאי לקבל את הסכום המלא המגיע לו מכל מבטח. כך למשל בביטוח תאונות אישיות המהווה את אחד הרכיבים של ביטוח נוסעים לחו"ל , אם נערך ביטוח באמצעות שלוש חברות ביטוח כאשר סכום הפיצויים למקרה מוות מתאונה לפי פוליסה א' הוא 10,000$, פוליסה ב' 7,000$ ופוליסה ג' 15,000$, הרי שבמקרה של מוות מתאונה יקבלו המוטבים 32,000$.

בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי  יחולו הוראות ביטוח הכפל . כלומר, המוטב יהא זכאי לפיצוי מרבי בגובה גבולות האחריות המצטברים לכל סעיף וסעיף כאשר חלוקת הנטל בים המבטחים השונים תהיה לפי היחס שבין גבולות האחריות כאשר המוטב יוכל לתבוע את כל הנזק רק ממבטח אחד עד גובה גבול האחרית החופף והמבטח הנתבע, במקרה זה יוכל להתחשבן עם המבטחים הנוספים לפי חלקם היחסי בביטוח.

לגבי ביטוח הוצאות ביטוח הוצאות רפואיות,  ובעיקר הוצאות ניתוח והוצאות ואשפוז, אי תחלתו של ביטוח כפל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח עשוי לגרום לשני מצבים:

א. קבלת פיצוי ע"י המבוטח מעבר להקף הנזק שנגרם.

ב. פגיעה בקבלת פיצוי לפי שיעור הנזק שנגרם או איון מוחלט של הפיצוי כאשר הפוליסה כוללת תנאי שהכיסוי ניתן רק מעל לכיסוי לפי פוליסה קיימת אחרת, תנאי הקיים בחלק מהפוליסות. במקרה כזה, נראה שבתי המשפט קרוב לוודאי לא יסכימו לאשר היעדר מוחלט של כיסוי בעבורו שילם המבוטח דמי ביטוח. אולם בכל מקרה, קשה לדעת ולהתנבא מה יאמר בבתי המשפט והמלצת הח.מ. היא לתיקון חוק חוזה הביטוח כך שעקרון ביטוח הכפל יחול גם לגבי ביטוח תאונה מחלה ונכות לפי שיעור הנזק שנגרם.

באותם מקרים בהם ביטוח הכפל אינו יוצר ביטוח יתר, כלומר מבטח משתתף לא יהנה בשל קיומו של ביטוח הכפל מתשלום נמוך יותר מגובה הפרמיה שקיבל בעבור הסיכון קיימת אפשרות שהמבוטח ישלם בסופו של דבר את סכום ההשתתפות העצמית לפי כל פוליסה.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright