היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

השתתפות עצמית בביטוח כפל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

 

ביטוח כפל- ההשתתפות העצמית

 

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

למדריך ביטוח כפל

סוגיות ביישום ביטוח כפל

ביטוח כפל בביטוח נוסעים לחו"ל

 

נושא ההשתתפות העצמית, אינו נזכר בחוק חוזה הביטוח אולם בכל הפוליסות לביטוח רכוש או כמעט בכולן ניתן למצוא חיוב המבוטח בתשלום השתתפות עצמית בקרות מקרה הביטוח.

 

כאשר מדובר בביטוח כפל, הרי שעל פי חוק המבוטח אינו רשאי לבטל את הביטוח האחרון (אם יעשה כן, אפשר שייקנס בתשלום פרמיה עונשית - חישוב לפי תקופה קצרה - בשל ביטול הביטוח לפני תום המועד) ולמעשה עליו לתבוע את כל המבטחים המשתתפים בביטוח כאשר סביר שכל אחד מהם יבקש ממנו לשלם את דמי ההשתתפות העצמית לפי כל פוליסה שהוצאה לביטוח הסיכון.

 

למי שאינו בקיא בפרקטיקה של הביטוח הכללי, נושא ההשתתפות העצמית בביטוח כפל נראה על פניו כנושא זניח ונראה לו טבעי, כי המבוטח המפעיל פוליסות שונות ישא בתשלום ההשתתפות העצמית לפי כל פוליסה.

 

עניין ההשתתפות העצמית בביטוח כפל עשוי להתגלות כבעייתי במקרה של תשלום תגמולי ביטוח בשל נזקים המחושבת לפי אחוזים מהנזק או מסכום הביטוח ולא מתגמולי הביטוח המשולמים על ידי המבטח כאשר קיימת אפשרות לקיומו של ביטוח יתר, כלומר המבוטח שילם את הפרמיה הנדרשת בעבור ביטוחיו יותר מפעם אחת, כל אחד מהמבטחים קיבל פרמיה העולה על שיעור התחייבותו והמבוטח יאלץ לשאת בסכומים גבוהים ביותר של השתתפות עצמית.

 

לדוגמא מקרה של תשלום תגמולי ביטוח בשל נזקי רעידת אדמה כאשר קיים ביטוח כפל לפי שתי פוליסות רכוש, לפי הנתונים הבאים:

 

ערך הרכוש: 1,000,000 ש"ח

 

סכום ביטוח בפוליסה א': 1,000,000 ש"ח

 

סכום ביטוח בפוליסה ב': 500,000 ש"ח.

 

הואיל וההשתתפות העצמית בביטוח נזקי רעידת אדמה לרכוש עומדת על 10% מסכום הביטוח לאתר (עם מנמ ומקס למקרה) הרי שבמקום השתתפות עצמית של 100,000 ש"ח, ישא המבוטח בהשתתפות עצמית של 150,000 ש"ח - למרות שבפועל בסה"כ שילם פרמיה בעבור סכום העולה ב50% על התשלום אותו יקבל לפי שתי הפוליסות.

 

ובכל הקשור לביטוח יתר בכלל ובביטוח כפל בפרט, הרי שהזיכוי בפרמיה המוחזרת יהיה רק לאחר שהמבוטח ביקש להקטין את סכומי הביטוח על מנת להתאים את הסכום הכולל לשווי הרכוש ולא מהמועד שבו גילה את דבר קיומו של של ביטוח היתר.

 

דוגמא נוספת - תשלום השתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע כאשר החישוב הוא 5% מהנזק ולא מגמולי הביטוח, כך שההשתתפות העצמית תהיה במקרה של ביטוח בשתי חברות 10% מהנזק עם מינימום ומקסימום כפול 2 ( מינימום 5,000$  דולר לכל פוליסה פי 2 =  10,000$ ומקסימום 50,000 לכל פוליסה פי 2  כלומר, 100,000$ במקום 50,000$).

 

 

הפתרון הוא כמובן, תכנון מראש בכל מקרה בו נעשה ביטוח כפל מתוך ידיעה ולקבוע עם כל מבטח, כי בכל מקרה לא תשולם על ידי המבוטח בסה"כ לפי כל הפוליסות השתתפות עצמית בסכום העולה על ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שנקבעה לאותו מקרה ביטוח או לעשות ביטוח משותף או ביטוח ברבדים כאשר פוליסה אחת משמשת כרובד ראשון לפוליסה השנייה.

 

כמו כן ניתן לבוא בדברים עם כל אחד מהמבטחים כאשר קיומו של ביטוח הכפל נודע למבוטח במפתיע ולטעון, כי כאשר נוצר ביטוח יתר בשל ביטוח הכפל, יש לראות בקיומו של ביטוח הכפל באמצעות המבטח הנוסף סוג של השתתפות עצמית הואיל והוא מפחית בסופו של דבר את הסכום אשר ישולם על ידי כל אחד מהמבטחים.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright