היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עדכון תקנות חו"ל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

כיתוב "בלעדי לאתר"
 

 

דרוש עדכון התקנות לביטוח נסיעות לחו"ל

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

רישום של מטוס נוסעים בשדה התעופה

מעטים מבין ציבור היוצאים לחו"ל, אם בכלל, מודעים לקיומן של תקנות לפי חוק הפיקוח על הביטוח העסוקות  בתנאי מינימום לביטוח נסיעות לחו"ל. מדובר בכיסוי מצומצם ביותר שנקבע בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב- 1981 (חלקי), לעניין ביטוח נוסעים לחוץ לארץ העוסקות בתנאים לביטוח נוסעים וכבודתם (מטענם) בנסיעה לחו"ל.

 

הביטוח לגבי הכבודה (המטען)  - אינו כולל ביטוח חסר באותם מקרים בהם נקבע סכום ביטוח המגביל את אחריות המבטח למטען ללא קשר לערכו. וכי הביטוח לגבי המטען מתחיל מן הרגע שבו המבוטח עזב את ביתו בדרכו לחו"ל או מסר אותו למוביל ויסתיים בשובו מחוץ לארץ ישירות לביתו, במסגרת תקופת הביטוח לפי הפוליסה.

 

הביטוח לגבי מחלה או תאונה  - חל לגבי תאונה שאירעה למבוטח או מחלה שחלה בה במשך תקופת הביטוח.

 

לפי התקנות הביטוח אינו כולל מחלה שבגינה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך ששה החדשים שקדמו לצאתו וגם אינו כולל את אותם המקרים שבהם קבלת הטיפול הרפואי היתה אחת ממטרות הנסיעה.

 

ביטוח מחלה או תאונה יכול להיות ביטוח מצומצם או ביטוח מורחב לפי בחירתם של המבוטחים.

 

בביטוח מצומצם מבוטחות ההוצאות שהוצאו ע"י המבוטח או שהמבוטח התחייב בהן כתוצאה ישירה מן האירוע, והן כוללות:

 

א. הוצאות אשפוז בבית חולים, לרבות תשלום לרופאים, בדיקות וצילומי רנטגן בעת האשפוז.

 

ב.  הוצאות אמבולטריות בבית חולים.

 

ג.  הוצאות בעד ניתוחים וטיפול נמרץ.

 

בביטוח מורחב מבוטחות בנוסף להוצאות הכלולות בכיסוי המצומצם גם הוצאות שהוצאו ע"י המבוטח או שהמבוטח התחייב בהן כתוצאה ישירה מן האירוע, לגבי:

 

א.   הוצאות טיפול רפואי לרבות תשלום לרופאים, בדיקות וצילומי רנטגן שלא בעת אשפוז.

 

ב.  הוצאות בעד תרופות לטיפול באירוע.

 

ג.  הוצאות סבירות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון בחוץ לארץ, מעבר לתקופת הביטוח, אם נמסרה חוות דעת שאילולא השהות הנוספת עלולים חיי המבוטח להיות בסכנה.

 

ד.  הוצאות נסיעה נוספות שנגרמו למבוטח, לעומת הוצאות הנסיעה שהיה חייב בהן ממילא, עקב חזרתו לארץ לפני המועד המתוכנן לכך, עד לסכום הביטוח בפוליסה לענין זה, אם נמסרה חוות דעת על חיוניות החזרת המבוטח למקום מגוריו הקבוע עקב האירוע.

 

 ה.  הוצאות נסיעה נוספות שנגרמו למבוטח, לעומת הוצאות הנסיעה שהיה חייב בהן ממילא, עקב חזרתו לארץ אחרי המועד המתוכנן לכך, אף אם המועד הוא אחרי תום תקופת הביטוח, עד לסכום הביטוח המפורש בפוליסה בכפוף לחוות דעת על חיוניות הישארותו של המבוטח בחוץ לארץ עקב האירוע.

 

"חוות דעת" – חוות דעת בכתב מאת רופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר.

 

הצורך בעדכון התקנות - עינינו הרואות, כי התקנות משנת 1981 אינן כוללות כיסויים חיוניים לדעת הח.מ. אשר על חשיבותם אנו לומדים חדשות לבקרים מסיקור תקשורתי של אירועים טרגיים ואסונות טבע ברחבי תבל מהם ניתן ללמוד, כי ביטוח נסיעות לחו"ל אמור לכלול בתנאי המינימום שלו גם כיסוי לגבי האירועים הבאים:

 

א. אירועי טבע כגון: רעידת אדמה, התפרצות הר געש, מפולת שלגים, שיטפונות, הוריקנים, טייפונים, הצפות, צונאמי ועוד. הכיסוי כאן יכול להיות כיסוי בסיסי כאשר המבוטח שוהה באזור כתייר ולא כטייל או כיסוי רחב יותר כאשר המבוטח הוא טייל או תרמילאי. אירועי טבע, בדרך כלל אינם כלולים בפוליסות הבסיסיות לביטוח נסיעות לחו"ל, ובראש הפוליסות המונפקות על ידי חברות כרטיסי האשראי.
 

ב.  הארכה אוטומטית של ביטוח הנסיעות בחו"ל בכל מקרה שבו המבוטח אינו מסוגל לחזור לישראל בשל מצב בלתי רגיל בארץ או בחו"ל שאינו בשליטתו כגון אירועי טבע, מצב פוליטי, מלחמה (כולל צו 8), שביתות, פיגועי טרור ומחלה.
 

ג.   הוצאות נוספות והפסד כרטיסי נסיעה טיסה והפלגה בשל האירועים המפורטים בסעיף ב' לעיל.
 

ד.  הוצאות לאיתור ולחילוץ של המבוטח כולל הוצאות להטסה לחו"ל ולשהייה בחו"ל של קרובי משפחתו של המבוטח העוזרים או תומכים באיתור ובחילוץ.
 

ה.  הוצאות העברת גופה מחו"ל לישראל הכוללות לפי הצורך הטסה של מלווה לגופה מהארץ.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright