היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נזקי צנרת והיעדר ציוד בדיקה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

נזקי צנרת וסוגיית (היעדר דרישה ל) ציוד בדיקה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

טופס של "שחר" שאינו כולל התייחסות לציוד בדיקה או כיסוי לדירה שאינה מיושבת

 

תארו לעצמכם מצב שבו רופא מגיע לביקור בית בהזמנת חולה ללא סטטוסקופ או כל מכשירי בדיקה אחרים.

 

אין צורך להיות מומחה גדול ברפואה כדי להבין שהרופא המדובר יתקשה לאבחן את הסיבה לתלונותיו של החולה וקרוב לוודאי יסכם את ממצאיו במרבית המקרים בראשי תיבות במ"פ, שמשמען: "בלי ממצא פתולוגי".

 

מדובר על אנלוגיה לסוגיית היעדר ציוד בדיקה בידי שרברבי הסדר הנובע במקרה הטוב מחוסר דרישה של חברות הביטוח כלפי השרברבים להצטייד בציוד בדיקה ראוי ובמקרה הגרוע יותר עידוד השרברבים בדרך כזו או אחרת להימנע מלעשות שימוש בציוד בדיקה על מנת לצמצם את התשלומים למבוטחים המבקשים לממש את זכויותיהם לפי כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים אותו רכשו לפי הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה במיטב כספם.

 

למעשה, מצבם של הרופאים הבלתי מצוידים בדוגמא שלנו יהיה טוב שבעת מונים מזה של השרברבים מחוסרי ציוד הבדיקה. רופא בניגוד לשרברב, יכול למדוד דופק, לאבחן את מעלות החום של החולה בעזרת מגע ידיו ומבטח עיניו.

 

השרברב, מאידך גיסא, אינו ניחן בראיית רנטגן של סופרמן ולפיכך אינו יכול לאבחן ללא מכשירים את שמתרחש בתוך קירות הדירה או מתחת לרצפה...

 

המסמך הלקוני של שחר "נתוני מחשב"

 

כך יוצא שמבוטחים נאלצים לשכור פעמים רבות שירותים של שרברב פרטי גם כאשר רכשו כיסוי לשרברב מטעם המבטח ואותם מבוטחים שיש להם את הכח הנפשי להגיש תביעה כספית נגד חברת הביטוח או למצער לפנות בתלונה לפיקוח על הביטוח ממשים את זכותם, כאשר המבוטחים שאינם ערוכים להתמודדות מול חברות הביטוח, רוטנים בשקט או בחוסר שקט לעצמם ובפני סביבתם ובחידוש הביטוח רוכשים את הכיסוי היקר יותר לנזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות שרברב מטעם המבוטח.

 

כל האמור כאן מתייחס לחלק מחברות הביטוח ומבוסס על ניסיון אישי וסקירה רבת שנים של פסקי דין בנושא נזקי מים כאשר המוטיב שחוזר על עצמו בתיקים רבים הוא מצב שבו שרברב ההסדר מטעם המבטח לא הצליח לאתר את הצנרת או שהוא כן עשה תיקון שלא עלה יפה.

 

הסיבה לכשל באיתור הנזק או בבדיקת ההצלחה של התיקון היא כמובן בהיעדר מכשירי בדיקה בידי השרברבים.

 

השופטים בישראל וכך גם הפיקוח על הביטוח אינם ערים לסוגיה זו וכך גם אני הייתי עד לפני זמן מה כאשר נתקלתי בסוגיה זו מול חברת ביטוח בתיק שטרם הגיע לדיון משפטי כאשר ההתלבטות היא אם להמליץ על תובענה ייצוגית או תביעה רגילה.

 

במקרה אחד, שטרם הגיע לדיון משפטי, הגדילה חברת הביטוח לעשות כאשר הסתמכה על דוח של שרברב שהגיע עם "מכשיר בדיקה" לאחר ארבעה שרברבים שהגיעו ללא מכשירים בלבד, כאשר המכשיר שבו נעשה שימוש ע"י השרברב הוגדר בדוח שלו כ"נתוני מחשב"... ממש כך לא פחות ולא יותר...

 

מאוחר יותר החליטה חברת הביטוח לשלוח בודק נוסף מבלי לידע אותנו שמדובר על בדיקה המבוססת על חימום מים וכל זאת בשעה שהיה בידי חברת הביטוח מסמך מפורש שהיה כתוב בו שדוד המים בדירה תקול. כלומר, לא ניתן לבצע בדיקה טרמית, אבל מדוע שלא לטרטר פעם נוספת את המבוטח?

 

לא רק זאת, אלא שחברת הביטוח מינתה שמאי לאחר שעברו חודשים ממועד הגשת התביעה המלאה והמסודרת וביקור מספר שרברבים ללא מכשירים. השמאי קבע עם המבוטחים ביקור בנכס ואליו לא הגיע כאשר מחברת הביטוח נמסר שהשמאי חולה במחלת הנשיקה... מאז ועד היום... מי שכן הגיע במטרה לקבור את התביעה ב"מיתת נשיקה" הוא מהנדס מטעם החברה שציין שסיבת הנזק של שקיעת הרצפה בדירת המגורים היא בכלל בלאי... בלי לפרט להסביר או לנמק... פשוט המילה הלקונית "בלאי" (מבלי לפרט את נסיבות היווצרו וחלילה להזכיר את שיעורו...). כך המהנדס מטעמה של חברת הביטוח (בדומה למונח "נתוני מחשב" שנרשם בידי השרברב) וזאת כאשר מדובר על רצפה המונחת על תשתית של חול ולא על בטון...

 

המשמעות של התנהלות זו ע"י המבטח היא הפרה ברורה ובוטה של חובתו לפי סעיף 23 לחוק חוזה הביטוח: " 23.  (א)  משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו."

 

כלומר, במקרה הנדון כמו גם במקרים אחרים נעשתה על ידי המבטח פעולה הפוכה מזו שהיה עליו לעשותה על פי הוראות החוק:

המבטח עשה מיד את הדרוש על מנת שהמבוטח לא יוכל להוכיח את חבותו של המבטח.

 

תארו לעצמכם מקרה של נזק מים הנובע מצינור שנמצא מתחת לרצפה. מגיע שרברב מטעם המבטח, ללא מכשירי בדיקה וקובע שאין נזק. אם המבוטח זמין שרברב מטעמו ששובר מספר מרצפות ומאתר את הנזק, חברת הביטוח תוכל לטעון שהשרברב מטעם המבוטח הוא זה שפגע בצינור המים כאשר שבר את המרצפות.

 

בתי המשפט, כמו גם הפיקוח על הביטוח נוטים במקרים רבים לטובת המבוטחים בתביעות בגין נזקי מים, אך כאמור, גם השופטים וגם הפיקוח אינם ערים לסוגיית היעדר מכשירי בדיקה בידי השרברבים ואחריותן של חברות הביטוח למצב.

 

אחת המחשבות שעולות בשלב זה על הפרק היא להגיש תובענה ייצוגית נגד חברת ביטוח אחת לפחות בשל הפרה של חוזה ביטוח בכך שבמקום לבדוק את חבותה של חברת הביטוח היא עושה לסיכול אפשרות ההוכחה של תביעתו של המבוטח!

 

ההמלצה לפיקוח על הביטוח היא והוסיף לחוזר השרברבים  רשימה של ציוד בדיקה הכרחי שאמור להימצא בידיו של כל שרברב שמגיע מטעם מבטח לדירת מגורים.

 

במקרה שבו הגיע שרברב ללא הציוד הנדרש כולו או חלקו או אם הגיע עם מי שאינו יודע להפעיל את הציוד או שהגיע עם ציוד תקול, יזכה את המבוטח בתיקון נזקי צנרת ע"י שרברב מטעמו בהשתתפות עצמית רגילה.

 

טרטור נוסף של מבוטח ע"י חברת הביטוח יכול לבוא גם מכיוון הכיסוי לדירה שאינה מיושבת, כיסוי שככל שהתקיים בפוליסה, לא בא לידי ביטוי בשאלון של חברת השרברבים... וכך נוצרת תשתית למצב שבו השרברב והמבוטח מגיעים לדירה, השרברב רואה שהדירה אינה מיושבת אבל אין לו כל רישום לגבי הכיסוי הביטוחי וכך נוצרת עוד אופציה לרפיון ידיים של המבוטח...

 

להלן רשימה מדגמית וחלקית ביותר של תקצירי פסיקה באתר בעניין נזקי צנרת:

 

השופט הימן על כלל ושחר: לזמנו ולסבלו של המבוטח יש מחיר!

חידוש ביטוח דירה לפי משכנתה בהרעת כיסוי לצנרת

ת"ק 22596-08-17 סעדיה ואח' נ' שכטר ואח' ת"ק 66980-05-18  סעדיה נ' שכטר 30/8/2018

ביטוח הדירה מכסה נזק גם למתקני ביוב

דרוש פרופסור לנזקי צנרת

ההבדל שבין כיסוי נזקי צנרת לנזקי הצפה

פיצוי על עגמת נפש בגין טיפול שחר בנזקי הצפה

הראל חויבה בפיצוי נוסף של המבוטח בגין נזקי הצפה

קבלה חלקית של תביעה בין תיקון לקוי של נזקי צנרת

פיצוי מבוטח בגין טיפול לקוי בנזקי צנרת

כיסוי לנזקי חדירת מים מהתקרה ומהמרזב

השמאי אינו מוסמך לקבוע הסיבות לתקלה או כשל

 

פורסם ביום 4/11/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright