היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

חדשות הביטוח ליום 6/9/2020

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

איתן אבניאון בן 90

איתן אבניאון תצלום קטיה שורצמן, כל הזכויות שמורותחבריו של אבניאון בוועדה למונחי ביטוח שילד האקדמיה ללשון העברית, וועדה שעמד בראשה, שלחו את מיטב הברכות במייל וברכו אותו על הישגיו במהלך השנים ויחלו לו עוד שנים רבות פוריות ובריאות. באתר זה, תוכלו לקרוא מעט על פועלו של אבניאון, שזכיתי לסקר ולתעד במהלך השנים:


עוד על איתן אבניאון בן 90


גם ישראכרט במבטחים

ההודעה של ישראכרט לבורסה לניירות ערך בת אביב

השלמת היערכותה ותחילת פעילותה של החברה בתחום. הערכות החברה כאמור עלולות להתממש באופן שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, וזאת, בין היתר, לאור שינויים לא צפויים בשוק הביטוח, וכתוצאה, בין היתר, מהתממשות גורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, לרבות תחרות בתחום.
 

עוד על ישראכרט מבטח


טסלה נכנסת לביטוח גם בישראל

טסלה הייחודיות של טסלה היא בכך שהחברה היא זו שמטפלת בעצמה בתיקון של כלי הרכב החשמליים. נראה שלאור המגמה של שיווק ביטוחי הרכב באופן ישיר ללא תיווך של סוכני ביטוח, ייעשה השיווק של טסלה באופן ישיר לרוכשי הרכב ללא תיווכם של סוכנים.

עוד על טסלה בביטוח


פספורטכארד מבטח קורונה בחו"ל

כרטיס פספורטכארדהביטוח משווק לנסיעה עד 30 ימים למבוטחים עד גיל 69, אולם ההליך החיתומי מעל גיל 70 מחייב חיתום מעמיק שכולל המצאת תיק רפואי והעדר גורמי סיכון לקורונה ומגבלה ליעד הנסיעה למדינה "ירוקה". למבוטחים מגיל 69 עד 76 תקופת הביטוח המרבית 15 יום, מגיל 76 עד 85 התקופה המרבית היא 10 ימים. תהליכי הקבלה לביטוח כפופים להליך של חיתום רפואי.
 

עוד על פספורטכארד חדש


בלוג השבוע:

צד ג' בסוכה - יכול להיות שאין לכם ביטוח אם לא ביטחתם את תכולת הדירה


דחיה על הסף של תביעה בגין פציעה בעבודה

פטיש שופטיםהדסה אסיף שופטת השלום בהרצליה דחתה על הסף תביעה של עובד בגין פציעה בעבודה. "דינה של התביעה, ככל שהיא נוגעת לנכויות שלא פורטו בחוות דעת ערוכות כדין, להידחות גם מהטעם הזה. סיליה, אשר טענה לדרגת נכות שהיא גבוהה בהרבה מזו שנקבעה על ידי המל"ל, נדרשת להוכיח את טענותיה באמצעות חוות דעת רפואית ו/או תעסוקתית. אולם ... הגישה חוות דעת רפואיות רק בתחום האורתופדי והפסיכיאטרי ומשכך יש לדחות את טענותיה בתחום הנוירולוגי והתעסוקתי על הסף."

ת"א 52554-02-20 פלונית נ' מנורה  27/8/2020


כיסוי לפי פוליסה לביטוח מחלות קשות

 

פטיש שופטיםעידו רוזין, שופט בכיר מבית משפט השלום בהרצליה קיבל תביעה נגד חברת ביטוח לתשלום תגמולי ביטוח בגין גילוי מחלה קשה, בהתאם לפוליסת ביטוח בריאות "מענקית זהב – ביטוח מחלות קשות" – נספח מס' 455 (להלן: "הפוליסה"), אשר מעניקה כיסוי ביטוחי במקרה של גילוי מחלה קשה. "חוזה ביטוח אינו "חוזה סגור", אלא חוזה פתוח ועל כן הקריטריונים לפרשנות במקרה של "חוזה סגור" אינם חלים על חוזה ביטוח. חוזה פתוח אינו כולל התניה מלאה וכל תנאיו לא מוגדרים באופן ברור ונהיר והוא זקוק לעיתים לפרשנות יצירתית. חוזה כזה, לא מנוהל על ידי כללים פורמליים, שעיקרם דרישת הכתב. מדובר בחוזה שבין צדדים שאינם שווים".

 

ת"א 32252-09-19 פלונית נ' הראל  29/8/2020


הסתלקות בהסכמה מייצוגית בעניין לחישוב ריבית והצמדה על פרמיה מוחזרת

פטיש שופטיםאבי פורג שופט המחוזי מרכז-לוד אישר בקשת הסתלקות בהסכמה של תביעה ייצוגית. "המשיבה תשנה את דרך התנהלותה על מנת לשפר ולקצר את תהליך השבת דמי הביטוח במקרה של ביטול פוליסה מסוג הפוליסות הרלוונטיות על ידי מבוטח באמצעות ביצוע ההתאמות הנדרשות ליישום התחייבויותיה המפורטות להלן. לצד זאת מתחייבת המשיבה כי במקרה של איחור, ישולמו ריבית והצמדה כחוק, כמפורט להלן. ב. המשיבה תערוך את השינויים הנדרשים במערכותיה על מנת שתתאפשר השבת דמי ביטוח בגין ביטול פוליסות ביטוח מסוג הפוליסות הרלוונטיות על ידי המבוטח בכל אחד מאמצעי התשלום הבאים לפי בחירת המבוטח..."

ת"צ 66993-01-19 בלגיוזיאן ואח' נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ ואח' 19/8/2020

     

איזה בית משפט מוסמך לדון בתקנות קרן השתלמות למורים?

פטיש שופטיםהשופט יעקב שפסר, סגן הנשיאה בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל את בקשת רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, להעביר את הדיון בתיק זה לבית הדין האזורי לעבודה, זאת בטענת העדר סמכות עניינית של בית משפט זה לדון בתובענה מדובר על תובענה שהוגשה כהמרצת פתיחה, בה עתרו המשיבות קרנות השתלמות למורים ולגננות וקרנות השתלמות למורים תיכוניים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ, לעשות שימוש בסמכות הקבועה בסעיף 12 לחוק הנאמנות תשל"ט-1979 ולאשר לכל אחת מהמשיבות ולנושאי המשרה המכהנים בהן, לחלק 70% מכספי העודף הכספי הקיים במועד החלוקה בפועל, לכלל העמיתים וכן יורשיהם ומוטביהם, שעפ"י מרשמי המשיבות החזיקו יתרות כספיות חיוביות בתקופה נושא התובענה.

ה"פ 66271-01-20 רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר נ' קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ ואח'  23/8/2020


פיברומיאלגיה בעקבות תאונת דרכים

פטיש שופטיםי' עמית שופט העליון דחה את הערעור והערעור שכנגד על פסיקת המחוזי בעניין פיברומיאלגיה בעקבות תאונת דרכים שקיבל את עמדת המומחה לעניין קיומה של פיברומיאלגיה והקשר הסיבתי בין המחלה לתאונה, והעמיד את הנכות הרפואית הצמיתה של המערערת על 20%.  "בית המשפט ניתח את הראיות שהובאו בפניו, ועל בסיס הראיות וחוות דעת המומחה מטעמו קבע את סך הפיצוי בראשי הנזק השונים. אף אם ניתן להפחית או להגדיל את הפיצוי ברכיב כזה או אחר, הרי שטענות הצדדים "מתקזזות" זו כנגד זו. סכום הפיצוי הכולל הוא סביר בנסיבות העניין, ואינו מגלה טעות בולטת שמצדיקה את התערבותנו."

ע"א  4248/19 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ וערעור שכנגד 18/8/2020


נדחתה תביעה בגין אפליה של חולת סוכרת

 

פטיש שופטיםקרן מילר שופטת      השלום בירושלים דחתה תביעה נגד חברת ביטוח לפיצוי בגין אפליה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. התובעת הינה חולת סוכרת. אביה של התובעת פנה אל הנתבעת לצורך עריכת ביטוח רפואי סעודי לתובעת וליתר ילדיו. בעוד שלאחיה התאום של התובעת אושרה פוליסת ביטוח ללא תנאים נוספים, דרשה הנתבעת לצורך הקמת הפוליסה עבור התובעת תשלום פרמיה בשיעור של 150% מהפרמיה הראשונית וקביעת תקופת המתנה של 60 חודשים, שלאחר מכן הסכימה לקצרה ל-36 חודשים. "בעניין דנן הציגה הנתבעת את הנחיות החיתום שלה הנוגעות לחולים בסוכרת מסוג 1. לטענתה, הנחיות אלו מבוססות על הנחיות מבטחי המשנה."

 

תא"מ 11025-09-17 פלונית נ' מגדל  1/9/2020


לחדשות קודמות

כיסוי לאובדן שכר דירה בביטוח עבודות קבלניות - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


האם ביטוח החובה לרכב מכסה הידבקות בקורונה? - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


פגיעה באוטונומיה כנזק לא ממוני  -  כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


אין כיסוי הוצאות הגנה במשפט פלילי בביטוח דירה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


הפקרת פצוע עשויה לפגוע בכיסוי לפי ביטוח אחריות - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


המסלקה הפנסיונית - מקום נוסף לאיתור כספים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


מדד הסולידריות של מבטחי רכב בתקופת הקורונה - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


אתרים חינמיים למשלוח פקס מהמחשב ומייל קבוצתי - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


היכונו לחריג הקורונה - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר.


ביטוח אובדן כושר בתקופת הקורונה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


דרוש חוזר פיקוח בעניין שמאי רכוש - על מה ולמה  - מאת סוכן הביטוח הבכיר, ארז זמיר


כיסוי הוצאות משפט סבירות בביטוח רכוש - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


היה והעליון יכיר בחשמליים כרכב מנועי - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר


קורונה - ריבית והצמדה על פרמיה מוחזרת -  טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


רכישת עסקים וביטוח קיים - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר


תמ"א 38 – אישור הביטוח אינו חזות הכל -  טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ביטוח נזקי ביזה - מהומות או פריצה או אין כיסוי? - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן בלעדי לאתר


סוגיית תיאום אריחים בתיקון צנרת  -  טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright