היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

ישראכרט מבטח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

גם ישראכארט במבטחים

 

ההודעה של ישראכרט לבורסה לניירות ערך בתל אביביאחרי מתן האישור למקס להפעיל סוכנות ביטוח, העניק המפקח על הביטוח, ד"ר משה ברקת רישיון סוכנות הביטוח של ישראכרט העתידה לשווק מוצרי ביטוח אלמנטרי פרט בשנת 2021.

 

ישראכרט היא חברת כרטיסי האשראי הגדולה ביותר בישראל עם כ-3 מיליוני לקוחות.

 

ההתחייבות של ישראכארט היא לפעול כסוכן ביטוח אובייקטיבי, דהיינו להתאים את הביטוח לפי צרכיו המיוחדים של כל מבוטח מבין מוצרי הביטוח של כלל חברות הביטוח שיהיו מיוצגות על ידי הסוכנות 0שתקבל עמלה זהה מכל המבטחים לאותו ענף) ולגבות את הפרמיות באמצעים דיגיטאליים על מנת להוזיל את העלויות למבוטחים.

 

בשלב הראשון תשווק סוכנות הביטוח של ישראכרט במחירים אטרקטיביים למבוטחים ביטוחי רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון ולאחר מכן ביטוחי נסיעות לחו"ל וביטוחי דירות ומוצרים נוספים בתחום הביטוח הכללי.

 

מי שיהיה אחראי על הפעילות בתחום הביטוח של הקבוצה הוא גלעד שמחוני.

 

ביום 1/9/2020 הודיעה ישראכארט  לבורסה לניירות ערך בת"א, כי ביום 31/8/2020 היא קיבלה רישיון סוכן-תאגיד לחברה בת ייעודית בבעלותה המלאה מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרישיון ניתן בענפי הביטוח הכללי והביטוח הפנסיוני.

 

"בהתאם לתנאי הרישיון, סוכנות הביטוח תהא רשאית לעסוק בתיווך בביטוח בענף ביטוח כללי, תיווך בביטוח בריאות במוצרי נסיעות לחו"ל (אך לא מוצרי ביטוח בריאות אחרים) ותיווך בביטוחי חיים אגב הלוואות לדיור בלבד. כניסתו של הרישיון לתוקף מותנית בעמידה בכלל הוראות הדין החלות על בקשה לרישיון סוכן ביטוח, לרבות תשלום אגרות, וכן באישור הסכמי ההתקשרות של סוכנות הביטוח עם לפחות ארבעה גופים מוסדיים באישור הממונה במודל תגמול עמלה אחידה ברמת מוצר. כמו כן, כחלק מתנאי רישיון הסולק שהוענק לחברה, כפופה פעילות החברה בתחום לאי-התנגדות המפקח על הבנקים לכך, בתוך 90 יום ממועד מתן הודעת החברה לפיקוח על הבנקים על השלמת ההיערכות ליישום הפעילות וזיהוי וניהול הסיכונים בה.

 

בד בבד להענקת הרישיון הוענק לחברה היתר שליטה בסוכנות הביטוח במסגרתו נקבעו בין היתר מגבלות ו/או חובת דיווח לממונה (לפי העניין) בקשר עם העברת אמצעי שליטה בסוכנות הביטוח. להערכת החברה היא צפויה להתחיל לפעול בתחום במהלך שנת 2021.

 

הערכות החברה כאמור בקשר עם תחילת פעילותה בתחום הביטוח הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ,המבוסס על הבנת החברה את מצב שוק הביטוח וענפי הביטוח המותרים לפעילות החברה ועל הערכותיה בדבר הפעולות ומשך הזמן לביצוען הדרושות לצורך השלמת היערכותה ותחילת פעילותה של החברה בתחום. הערכות החברה כאמור עלולות להתממש באופן שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, וזאת, בין היתר, לאור שינויים לא צפויים בשוק הביטוח, וכתוצאה, בין היתר, מהתממשות גורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, לרבות תחרות בתחום."

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright