היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

הפקרת פצוע פוגעת בביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

הפקרת פצוע עשויה לפגוע בכיסוי של הפוגע

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

 

צילום אילוסטרציה של קטיה שורצמן עם הכלב פיטר מלפני 20 שנה

בעת האחרונה רואים יותר ויותר ידיעות בחדשות על הפקרת פצועים על ידי הפוגע. אין ספק שמדובר על תופעה מקוממת שאינה מתקבלת על השכל הישר שיש כדי להפוך את הפוגע בשוגג לעבריין נמלט.

 

אחד הלקחים החשובים שלמדתי בימי חיי הוא שלא לנסות להטיף מוסר למי שמלכתחילה אין לו מוסר ולא לדבר על אחריות למי שהערך "אחריות" במילון המושגים הפרטי שלי נגדר מהמילה "אחר", דהיינו הרצפה לנצח עקומה.

 

על כן, אני מדברת בכתבה זו בשפה שגם מי שאין בו שמץ של חמלה או אנושיות בסיסית מבין והיא שפת הכסף.

 

הפקרת פצוע מבלי להושיט לו עזרה שנפגע על ידי פוגע שמבוטח בביטוח אחריות חוקית עשויה לפגוע בכיסוי הביטוחי לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית שמכסה את אותו האירוע ולהביא לכך שהפיצוי לפי הפוליסה הקיימת יהיה חלקי בלבד באופן שהביטוח לא יכסה כל החמרה בהחמרת הנזק שנגרם לנפגע בעקבות מעשה הפקרה.

 

לדוגמא: נניח שאדם שטייל לתומו ברחוב ננשך על ידי כלב שנעץ בו את שיניו והבעלים של הכלב שנשך, מיהר לקשור ולזמום את הכלב ולהסתלק מהמקום מבלי להזעיק עזרה ומבלי להושיט עזרה לפצע.

 

החמרת הנזק לנפגע בשל ההפקרה יכולה להיות פגיעה טראומטית שתבוא לידי ביטוי בבעיות נפשיות שילוו את הנפגע שנים ארוכות, החמרת הפציעה בשל אובדן דם, זיהומים שונים ובמקרה קיצון אפילו מוות.

 

נניח שלבעל הכלב שנשך יש ביטוח לתכולת דירה. כל ביטוח תכולה במדינת ישראל מכסה גם ביטוח אחריות חוקית בשל כלב ביתי שאינו כלב מסוכן או כלב מגזע מסוכן (כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002). ביטוח צד ג' לפי פוליסת ביטוח הדירה חל בכל מקום בישראל, ומאז יולי 2015 הביטוח אינו מחייב את בעל הכלב לקיים את הוראות החוק כתנאי לביטוח.

 

כלומר כלב שאינו כלב מסוכן או כלב מגזע מסוכן אפילו אם לא היה קשור או זמום, נשך אדם ברחוב או בגינה, אחריותו של בעל הכלב מבוטחת עד לגובה גבול האחריות בפוליסה הספציפית שיכול לנוע בין 500,000 ₪ עד 2 מיליון ₪ ואפילו יותר. רכיב הנזק שלא יהיה מבוטח הוא אחריותו של בעל הכלב בשל נזק שנגרם או הוחמר עקב הפקרת הפצוע.

 

ההגדרות של כלב מסוכן וכלב מגזע מסוכן בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים:

"גזע מסוכן" – גזע שהשר, באישור הועדה, קבע לגביו בתוספת שהוא גזע מסוכן;

"כלב מסוכן" – כל אחד מאלה:

(1)   כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה.

(2)   כלב השייך לגזע מסוכן.

(3)   כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.

רכיב הנזק שאינו מבוטח לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית הוא החמרת הנזק או נכון יותר נזק  שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים.

 

מדובר בסייג שמופיע בחוק חוזה הביטוח בסעיף 61 (א) הקטנת הנזק, סעיף שחל לגבי ביטוח רכוש וביטוח אחריות חוקית כאחד:

 

"61.   (א)  אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט."

 

כלומר, כל נזק נוסף שנגרם לנפגע שיכול היה להימנע אלמלא ההפקרה, לא יהיה מבוטח לפי הפוליסה ובעל הכלב הפוגע ככל שיאותר, יאלץ לשלם את הנזק מכיסוי.

 

החרגה זו בכיסוי לפי הוראות חוק חוזה הביטוח מייצגת את הפן המוסרי שברעיון הביטוח ועונה לטענה הישנה לפיה הביטוח עשוי להיות לא מוסרי בכך שיעודד אנשים לנקוט בחוסר זהירות בשמירה על רכושם ובהתנהלות ביחס לאנשים אחרים.

 

בנוסף לפגיעה בכיסוי הביטוחי שיכולה להיות משמעותית מבחינת ההיקף הכספי ולהגיע לעשרות אלפי או אפילו מאות אלפי שקליפ, מדובר בסיכון כספי נוסף לפי חוק לא תעמוד על דם רעך תשנ"ח-1998 שחושפת את הפוגע הבורח לסיכון כלכלי נוסף של תשלום קנס כספי לפי אותו חוק.

 

מצד שני גם חוק חוזה הביטוח וגם חוק לא תעמוד על דם רעך "מפצים" את הפוגע שלא הפקיר את הפצוע בכיסוי ההוצאות שנגרמו לו בשל פעולות ההצלה.

 

חוק חוזה הביטוח, סעיף 61 (ב):  "הוציא המבוטח או המוטב, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות, חייב המבטח לשפותם, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המבטח בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין; והכל אף מעל לסכום הביטוח."

 

חוק לא תעמוד על דם רעך, סעיף 2 (ב): " בית המשפט רשאי לחייב את מי שגרם לסכנה שהניצול נקלע אליה, לרבות את הניצול עצמו אם גרם לסכנה זו, לשפות את מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו לפי הוראות סעיף 1 על ההוצאות והתשלומים הסבירים שהוציא."

 

ועוד להזכירכם בעניין להזכירכם, הוראות פקודת הנזיקין לגבי כלבים:

"בתביעה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע  לפצות את הניזוק, וזאת ללא קשר אם היתה או לא היתה התרשלות מצדו של הבעלים."

 

פקודת הנזיקין מאפשרת לבעלים רק שלוש הגנות הקבועות בחוק והן: התגרות של הניזוק בכלב, תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו, והסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים.

 

מה שנשאר בגדר טעון עיון הוא נושא הפרת פצוע לפי הכיסוי בביטוח חובה הכפוף להוראות חוק הפלת"ד שאינו כולל הוראה לעניין הקטנת נזק מצד אחד ומצד שני חל לגביו חוק חוזה הביטוח.

 

במחקר "חוק חוזה הביטוח וביטוח רכב חובה" של עו"ד ירון אליאס שנערך בחסות קרן המחקרים שליד אגוד חברות הביטוח (המתפרסם באתר אגוד חברות הביטוח), יש התייחסות רחבה להוראות סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח לגבי ביטוח חובה כאשר המחבר אינו שולל באופן גורף את תחולתו של הסעיף על ביטוח חובה מצד אחד ומצד שני אין התייחסות לנושא הפקרת פצוע אפילו כדוגמא לצורך הדיון במחקר.

 

כלומר, ניתן להניח, כי חברות הביטוח יעלו את הטענה של אי הקטנת נזק על מנת להקטין את הפיצוי המשולם לנפגע על ידי הנהג הפוגע, ויבקשו מבית המשפט לחייב את הנהג שנמלט לפצות את הנפגע בסכום ההפרש מכיסוי הפרטי.

 

ראו גם:  ביטוח אחריות בשל כלבים הלכה למעשה


 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 15/8/2020

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright