היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

לא תעמוד על דם רעך

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

חוק לא תעמוד על דם רעך, ופתיחת מקלט פרטי

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

צילום אילוסטרציה של בית פרטי

בכתבה שפורסמה באתר הנדל"ן של גלובס שמתייחסת לאירוע המצער שבו סירבו בעלי מגדל יוקרה בת"א או החברה שמנהלת את המגדל לפתוח בעת אזעקה את המקלט של הבניין לעוברי אורח שביקשו להיכנס למקלט בעת האזעקה, נכתב, כי על אף שמדובר במקרה הנוגד את אמות המוסר המקובלות, זכותם החוקית של בעלי הנכס שלא לאפשר שימוש במקלט, המהווה רכוש פרטי למי שאינם בעלי נכסים במגדל.

 

בכתבה: "זכותם: דיירי מגדל יוקרה לא חייבים להכניס שכנים למקלט" מאת אורי חודי, מצוטט עו"ד עופר שחל המתמחה בדיני בתים משותפים שאומר, בין היתר, כי מדובר הרכוש פרטי ולהבדיל מהמרחב הציבורי המקלט אינו נשלט ע"י הג"א וזה הדבר המצדיק את כותרת הכתבה.

 

יעד כאן נכון, פה, חביב ונחמד, אלא מה? חוקי מדינת ישראל כוללים בנוסף לחוקי הנדל"ן והקניין, גם חוקים אנושיים, כן ממש כך. לא כולם ידועים ומוכרים בציבור הרחב. כך למשל חוק חוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח-1998. בשל העובדה שמדובר בחוק הכולל למעשה ארבעה סעיפים, נביא אותו כלשונו:

 

"חובת הצלה והושטת עזרה

 1.         (א)        חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.

            (ב)        המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לענין חוק זה; בסעיף זה, "רשויות" - משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות.

 

החזר הוצאות ותשלומי נזק

2.         (א)        הוראות סעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, יחולו גם כאשר המזכה פעל מכוח חובתו על פי הוראות סעיף 1.

            (ב)        בית המשפט רשאי לחייב את מי שגרם לסכנה שהניצול נקלע אליה, לרבות את הניצול עצמו אם גרם לסכנה זו, לשפות את מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו לפי הוראות סעיף 1 על ההוצאות והתשלומים הסבירים שהוציא.

 

שמירת דינים

3.         בכפוף להוראות סעיף 2(א), אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

 

עונשין

 4.         העובר על הוראות סעיף 1 לחוק זה, דינו - קנס.

 

ביצוע

5.         שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

 

תחילה

6.         תחילתו של חוק זה בתום 90 ימים מפרסומו."

 

לפי חוק זה המבוסס על מצווה המופיעה בתורה (ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז), חייב אדם להושיט עזרה לאדם אחר הנמצא בסכנה לחייו במצב שבו הוא עצמו אינו מסכן את חייו על ידי הושטת העזרה. ואכן פתיחת המקלט בעת אזעקה לשכנים עונה בהחלט לאמור בחוק זה, אשר הפרתו מהווה עבירה פלילית שדינה קנס.

 

לא רק זאת, אלא שהפרת האמור בחוק, מהווה גם הפרה של חובה חקוקה המקנה למי שנפגע בשל הפרה זו עילה לתביעה על פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין, "הפרת חובה חקוקה".

 

לחברות ניהול ולוועדי בתים בישראל יש בד"כ ביטוח אחריות חוקית. אלא מה? ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וגם ביטוח אחריות מקצועית של חברת ניהול אינו מכסה קנסות, פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא. כמו כן ביטוחי האחריות בישראל אינם מכסים אירועים הקשורים לאירועי מלחמה וטרור הואיל ובניגוד לפוליסות ביטוח הרכוש, לא נהוג לשווק פוליסות לביטוח אחריות חוקית הכוללות כיסוי לאחריות בקשר עם מקרי טרור.

 

כלומר, מי שלא פתח את המקלט הפרטי לצורך הצלת נפשות, אם אכן אירוע מסוג זה התרחש ולא מדובר באגדה אורבנית, עשוי למצוא את עצמו משלם מכיסוי הפרטי קנסות ופיצוי נזיקין לאדם אשר בסך הכל ביקש למצוא מחסה לדקות ספורות מהטילים המכוונים לכל אחד ואחת מאתנו

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright