עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח ומוסר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

האם הביטוח הוא מוסרי?

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

צילום אילוסטרציה של קוץשאלה זו עולה מדי פעם כאשר מתפרסם מקרה מחריד של שכחת ילד על ידי הורה ברכב המביאה למותו של הילד העשוי להיות מבוטח לפי פוליסות שונות, כמו למשל ביטוח תאונות לתלמידים החל 24 שעות ביממה במשך 365 ימים בשנה. המקרה הנדון אינו מבוטח לפי ביטוח חובה לרכב, כך לפי פסיקה של בית המשפט העליון, אולם בביטוח תאונות אישיות הכיסוי קיים לאור העובדה שמתקיים אירוע תאונתי.

 

 יוצא, כי ההורה אשר שכח את הילד בשל רשלנותו הרבה, זכאי לקבל תגמולי ביטוח בשל מקרה מותו של הילד הואיל והסייג לפי חוק חוזה הביטוח הוא רק לגבי מצב שבו מקרה הביטוח נגרם ע"י המבוטח או המוטב במתכוון והרי לא זה המצב.

 

שאלה נוספת העולה מדי פעם היא האם הביטוח מכסה תוצאה של רשלנות רבתי מצד המבוטח שמתקרבת לכדי מעשה במתכוון או האם הביטוח חל במקרה של הפרת חובה חקוקה על ידי המבוטח ופעילותו בניגוד לדין?

 

בנוסף קיימת השאלה התמידית והיא, האם הביטוח מעצם קיומו אינו מעודד את התרחשותם של מקרי הביטוח בעצם קיומו, כאשר הוא פוגם במוטיבציה, ההינע של מבוטחים לנקוט בחובת הזהירות המתבקשת מתוך ידיעה שיש מי שישלם במקרה של נזק, כך שבאפשרותם להקל ראש בשמירה על רכושם ובנקיטת אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע בצדדי ג' (עוברי אורח, שכנים, אורחים, עובדים ואפילו מסיגי גבול).

 

כתבה קצרה זו אינה עוסקת במקרים של הונאות ביטוח המהוות פעילות עבריינית לכל דבר ועניין, אם כי קיימת סברה לפיה עצם קיומו של הביטוח והתנהלות מסוימת של מבטחים ותדמית הענף והעוסקים בו מעודדים את קיומן של הונאות.

 

נתחיל בהתייחסות לפעילות בניגוד לחוק. אחת הדעות המוטעות המושרשות בקרב וותיקים ובעלי מקצוע בענף היא שהביטוח אינו מכסה באופן אוטומטי פעילות שנוגדת את החוק. ולא כך הם פני הדברים, להזכירכם, כי ביטוחי הרכב והאחריות החוקי האחרים מכסים הוצאות הגנה במשפט פלילי, הוצאות המשולמות על ידי המבטח גם אם וכאשר המבוטח אינו נמצא זכאי ע"י בית דין. כך למשל קבע בית משפט, כי ביטוח אחריות  מעבידים כן מכסה גם את האחריות של מעביד כלפי נוער שהועסק בניגוד להוראות החוק.

 

יותר מכך, ביטוח מקיף לרכב פרטי, מכסה גם נזק שנגרם לרכב המבוטח כאשר המבוטח חצה רמזור אדום! מצד שי המצב של נהיגה בשכרות אינו כל כך ברור הואיל וקיימות פסיקה שונה של שופטים שונים אשר בחלק מהמקרים התייחסו לכך שהתקנות לביטוח רכב פרטי אינן כוללות החרגה לנהיגה בשכרות בעוד שופטים אחרים מצאו כי נהיגה בשכרות במצבי קיצון עשויה להגיע לכדי רשלנות רבתי המקרבת למקרה של נזק שנעשה במתכוון הפוטר את המבטח מחבותו.

 

מצד שני קיימת הכרעה של הפיקוח על הביטוח משנת 2008, לפיה אין להפחית באופן אוטומטי מתגמולי ביטוח בשל העובדה שהמבוטח נהג תחת השפעת אלכוהול.

 

הביטוח נועד להגן עלינו מפני סכנות היום יום הכרוכות גם באומדן לא נכון של הסיכונים ובכלל זה פעילות בניגוד להוראות החוק, אלא אם כן נקבעו בפוליסה הרלוונטית הוראות אחרות.

 

יש לזכור, כי הצפייה והדרישה למוסריות מופנות כלפי שני הצדדים להסכם הביטוח כאחד. מצד אחד לא היינו רוצים לראות מבטחים מנהגים בחוסר אחריות כלפי עצמם וכלפי אחרים בשל עצם קיומו של הביטוח ובאותה מידה ואולי אף יותר מכן לא היינו רוצים לראות את חברות הביטוח מתנהגות בצדקנות יתר בדחיית תביעות בשל התנהגות אנושית מקובלת וידועה לחברת הביטוח, גם אינה התנהגות זו אינה עומדת בכל הדרישות ההוראות של החוק.

 

על מנת שהמבוטח יקפיד לשמור על רכושו ולמנוע פגיעה ברכוש אחרים ובגופם, קיים גם מנגנון ההשתתפות העצמית (שהופך את המבוטחים ל"שותפים של המבטח" בנזקים הקטנים), חיוב המבוטחים בתוספת פרמיה בחידוש ביטוח במקרה של הגשת תביעות, דרישות לאמצעי מיגון ומנגנונים נוספים.

 

כך למשל דרישה לקיומם של תנאי ונהלי בטיחות ספציפיים (בהתאם להלכת העליון בתיק סלוצקי) או קביעה מפורשת בפוליסה לפיה נשלל כיסוי ביטוחי במקרה של רשלנות רבתי, עושים גם הם להפיכתה של פוליסת הביטוח לכלי מוסרי יותר לפחות מבחינתו הדרישות כלפי המבוטח כאשר המבטח מצדו מחויב בחובת תום הלב וגילוי הדרישות למבוטח באופן הברור ביותר על מנת שלא להכשילו בסבך "האותיות הקטנות" של הפוליסה.

 

בעניין רשלנות רבתי, כפי שנכתב בכתבת השבוע החולף נזק לרכב ברמאללה - כיסוי לוט בערפל הרי שבמקרה אחר שבו נכנס רכב לגדה בניגוד לדין ונגרם נזק אולם הפוליסה כללה סעיף החרגה לעניין רשלנות רבתי, חייב בית המשפט את חברת הביטוח לפצות את המבוטח בשיעור של 65% מהנזק.

 

מכיוון נוסף, יש לשים לב למגבלות פיצוי ושיפוי שיכולות להיקבע בחוק שאינו מחוקי הביטוח, כמו למשל חוק החברות שאינו מתיר פיצוי ושיפוי במקרים של חוסר אכפתיות מצד המנהל ורשלנות רבתי, המקרין על ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

 

הוראות נוספות יכולות להגיע גם מהפיקוח על הביטוח באמצעות חוזרים לגבי מקרים ספציפיים, כמו למשל איסור על כיסוי ביטוחי לאחריות בשל הטרדה מינית.

 

שתי הדוגמאות האחרונות מבהירות ומדגימות מעבר לכל ספק סביר, כי שלילת הכיסוי הביטוחי למקרים של פעילות בניגוד לחוק אינה אוטומטית ויש לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו לאור תנאי הפוליסה, הוראות הפיקוח והחוק.

 

הביטוח במהותו, יש לזכור, הוא כלי פיננסי שנוצר על ידי אנשים בעבור אנשים והדרישה לקיומם של כללי מוסר כאלו ואחרים בכל הקשור בעולם הביטוח משתנה ממקום למקום ומזמן לזמן כפי רמת המוסר הקיימת והנדרשת מכל אחד ואחת מאתנו והיא משתנה לפי דרישות הזמן והמקום.

 

13/7/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright