היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

שכר דירה בביטוח עבודות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

כיסוי לאובדן שכר דירה לפי ביטוח עבודות קבלניות

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

 

צילום של פרויקט עבודות קבלניות

אחד הדברים המעניינים שקראתי לאחרונה הוא המלצה לכלול ביטוח לאובדן שכר דירה  לפי ביטוח הרכוש של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

 

ההמלצה ניתנה על ידי מספר יועצים הן לגבי ביטוח בתקופת התחזוקה והן לגבי ביטוח עבודות תמ"א כאשר הכיסוי לאובדן שכר דירה של דיירי הפרויקט שמתגוררים בדירה במהלך ביצוע העבודות (במסגרת פרויקט תמ"א או עבודות שיפוצים בדירה) כלול ללא צורך בהוספה מיוחדת וזאת לפי הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי של הפוליסה הקבלנית, כאשר לפי תנאי ביט, הביטוח אינו כולל סייגים וחריגים בעניין אחריות מקצועית או אחריות המוצר של הקבלן.

 

כך שכל נזק שאירע לדירה במהלך העבודות שמחייב את הדיירים לשכור דירה חלופית עד תיקון הנזק יהיה מבוטח לפי פרק ביטוח האחריות החוקית כאשר ברור שבכל המקרים, ככל שייגרם נזק שיצריך שכירת דיור חלופי במהלך ביצוע העבודות תימצא אחריות של הקבלן.

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה גם פיצוי בגין אובדן שכר דירה בשל נזק שאירע במהלך ביצוע עבודות התחזוקה לפי הכיסוי לתקופת הבדק וגם אובדן שכר דירה של הדיירים שאינם מתגוררים בדירה אולם מועד המסירה של הדירה נדחה בשל העיכוב שחל במסירתה עקב השהייה שנרשת לשם שיקום הנזקים.

 

על מנת לקבל פיצוי לפי ביטוח העבודות הקבלניות כל מה שעל הדייר לעשות הוא להגיש תביעה נזיקית נגד הקבלן ומבטחו.

 

ככל שמדובר על ביטוח לפי הרחבה מיוחדת לפי ביטוח הרכוש, אותה יש להוסיף לפי הצורך לכיסוי הביטוחי, לדעתם של מספר יועצים, הרי שהוספה כזאת שגם עולה בכסף ומטבע הדברים מוגבלת בסכום ביטוח ובתנאים נוספים, עשויה לפגוע בכיסוי הבסיסי שניתן לפי ביטוח צד ג' של הפוליסה הקבלנית  ואולי אפילו לאיין אותו לחלוטין כאשר חברת הביטוח תטען במקרה של נזק, שהמבוטח בחר מראש ובמתכוון לבטח את אובדן שכר הדירה של הדיירים לפי פרק הרכוש ובכך להגביל ולצמצם את הפיצוי שהיה משלם לדיירים אלמלא ההרחבה לפי הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

הפתרון החלופי לביטוח אובדן שכר דירה בדירות מגורים לפי פרויקט תמ"א הוא לבטח את מבנה הדירה בעת ביצוע העבודות לפי פוליסה תקנית לביטוח דירה שכוללת באופן מובנה כיסוי לאובדן שכר דירה בשל הסיכונים המבוטחים לפי הפוליסה ובכל יתקיים גם כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה וכן אובדן שכר דירה בגינם, כיסוי שאינו ניתן לפי כיסוי נזק לרכוש לפי ביטוח עבודות קבלניות המוציא מכלל כיסוי ביטוחי נזקי טבע ורעידת אדמה לרכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח ולרכוש עליו עובדים. ראו נוסחים כיסוי לדוגמא:

 

"הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי לרכוש השייך לאחד מיחידי המבוטח, עליו מתבצעות העבודות אך אינו מהווה חלק מהן, אשר נגרם כתוצאה ישירה מביצוע העבודות. אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסכום הנקוב ברשימה.

 

למניעת ספק, מובהר בזאת כי אבדן או נזק שנגרם עקב סיכון רעידת אדמה ו/או סיכון נזקי טבע כמוגדר בפרק א' אינם מכוסים במסגרת הרחבה זו.

 

רכוש סמוך

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי לרכוש השייך לאחד מיחידי המבוטח הנמצא באתר אך אינו מהווה חלק מהעבודות ואף אינו משמש לביצוע העבודות, אשר נגרם כתוצאה ישירה מביצוע העבודות. אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסכום הנקוב ברשימה.

 

למניעת ספק, מובהר בזאת כי אבדן או נזק שנגרם עקב סיכון רעידת אדמה ו/או סיכון נזקי טבע כמוגדר בפרק א' אינם מכוסים במסגרת הרחבה זו."

 


 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 2/9/2020

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright