היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

שנה טובה

חדשות הביטוח ליום 20/9/2017

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

צילום אילוסטרציה של ענני סערה מדובר על אזהרה מפני קבלנים מסוג מסוים ועורכי דין שמפתים את בעלי הבתים שניזוקו לפדות באמצעותם את תגמולי הביטוח שמגיעים  להם בשל נזקים כמו נזקי צנרת או דליפת גג. "השחקנים הרעים", כפי שכונו על ידי התעשייה, מנסים לרכוש את תגמולי הביטוח של בעלי הבתים, על מנת להגיש תביעות ביטוח מנופחות, ולאחר מכן לנהל תביעות נגד מבטחים שהן שנויות במחלוקת או שאינן מכוסות.

 

עוד על פלורידה הונאות


איילון אינה נמכרת לשלמה ביטוח

מר לוי יצחק רחמנימר לוי יצחק רחמני, שהמחזיק בלמעלה מ-86% ממניות איילון, והמכהן גם כנשיא, דירקטור ומנכ"ל החברה, כי מוכחשת הידיעה שפורסמה באחד העיתונים על מגעים כביכול למכירת החברה לשלמה ביטוח.
 

עוד על איילון לא למכירה


האקתון ביטוח

ההרשמה להאקתוןמטרת המיזם היא לסייע ליזמים ישראלים להבין את האתגרים העומדים בפני ענפי הפנסיה והביטוח ולייצר חיבורים משמעותיים בין חברות הזנק לתעשייה כדי לקדם  פתרונות שיסייעו לציבור החוסכים והמבוטחים ולהביא לשיפור ההתייעלות התפעולית בחברות. המיזם צפוי להוות בסיס לשיתופי פעולה בין יזמי היי-טק לתעשייה שיניבו את מוצרי העתיד בתחום הפנסיה והביטוח.

 

עוד על האקתון ביטוח


בעקבות נזקי ההוריקנים צפויה עליה בתעריפי 2018

עננני סערה עם סמל דולרכל תיקון מהסוג האמור יחייב עדכון התקנות לביטוח מבנה ותכולת דירה לפיהן נקבע כיסוי מינימאלי שכולל נכון להיום גם נזקי סערות ושיטפונות בכיסוי הבסיסי בתוך הפרמיה לביטוח מקיף למבנה הדירה ולתכולתה. הערכה דומה קיימת גם לגבי ביטוחי המקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון המבוססים אף הם על תנאי מינימום הקבועים בתקנות וכוללים כיסוי לנזקי סערה במסגרת ביטוח המקיף הרגיל לרכב ללא תוספת מחיר.

 
עוד על תעריפי 2018


בלוג השבוע: סוכן ביטוח לא בכל מחיר


נתקבלה תביעת השבה של קרנית כלפי נהג חסר ביטוח

כיתוב של ביטוח חובה

שופטת השלום בפתח תקווה, אשרית רוטקופף, קיבלה את תביעתה של קרנית ששלחה הודעתה צד ג' כנגד נהג רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים וכנגד מי שנטען ששימש כבעלים והמחזיק של הרכב במועד התאונה. מדובר על תאונה שבה קיפח את חיוו הולך רגל שנפגע על ידי רכב שהיה נהוג על די נהג שלא היה בידו ביטוח חובה לרכב. במסגרת הודעתה עתרה קרנית לחיובם של השניים בשיעור הפיצוי ששילמה לתובעים בתביעה העיקרית וכן בהוצאות שונות שנגרמו לה בקשר עם התאונה וניהול ההליך.      

ת"א 46568-06-13 גורפינקל (המנוח) ואח' נ' חמאיסה ואח' 15/9/2017


חיוב בתגמולי ביטוח בגין נזק שנטען לגביו שהוא נזק תוצאתי

גלגל רכב עם כיתוב "רכב רכוש"הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבית משפט לתביעות קטנות בחיפה קיבלה את תביעתה של מבוטחת נגד חברת ביטוח וקבעה, כי הנזק שנגרם למנוע כאשר הרכב המשיך בנסיעה לאחר התאונה אינו "נזק תוצאתי", אלא נזק ישיר בגין מקרה הביטוח. השמאי קשר בעדותו בין המכה לחלק הקדמי של הרכב לנזילת המים, שגרמה לנזק למנוע. הנטל להוכיח כי הנזק הוא תוצאתי מונח על כתפי המבטח. מדובר בנזק אשר נגרם לנכס עצמו בעת התאונה מול נזק אשר נגרם בעקבות אותו נזק; משמע, ב"נזק תוצאתי" הכוונה לחוליות המאוחרות יותר, שהן פועל יוצא בשרשרת הסיבתית של האירועים. החריג של נזק תוצאתי חל על נזק למנוע, שהינו קלקול מכני, ואינו נובע מהאירוע התאונתי. במקרה דנן ההיפך הוא הנכון. הנתבעת טוענת כי הנזק למנוע נגרם עקב הנזק התאונתי והמשך הנסיעה על ידי התובעת.

ת"ק 34058-10-16 הראל נ' שומרה   28/8/2017


מאפייני נהג אינם שוללים פיצוי

 

גלגל רכב עם כיתוב "רכב רכוש"שופט השלום בהרצליה אמיר ויצנבליט קיבל במלואה את תביעת התחלוף של כלל נגד הנהג הפוגע ומבטחו שטען להיעדר כיסוי ביטוחי בשל נהיגה של הנהג הוגע כאשר לא היה בידו רישיון נהיגה תקף. לא היתה מחלוקת, כי הנתבע  נושא באשם לקרות התאונה. כאשר נהג אינו עומד בתנאי ביטוח הרכב לגבי תכונות ומאפיינים הנדרשים ממנו – למשל, מגבלת גיל, מגבלת ותק, מגבלה שמית של נהגים הנקובים בפוליסה, ולענייננו, העדר רישיון בתוקף – אין הדבר מביא בהכרח לשלילת הכיסוי הביטוחי. החובה להחזיק רישיון נהיגה תקף אינה נושא המובדל מיתר התכונות הנדרשות מהנהג, והדין הוא אותו הדין. ההסדר החל הוא זה בדבר תשלום תגמולי ביטוח בשיעור יחסי או שלילתם במקרה שמבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה הביטוח.

 

ת"א 31807-02-16 כלל  נ' בוכהיים ואח'  29/8/2017


לחדשות קודמות

פיצוי באמצעות שובר אפשרי לפי התקנות הישנות

פטיש של שופטים

הרשם הבכיר אייל דוד מבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה דחתה את תביעה נגד חברת ביטוח, שעניינה בדרך מתן הפיצוי למבוטח בגין האירוע הביטוחי – אובדן טבעת יהלומים. מדובר על פוליסה שנערכה לפי תנאי התקנות הישנות לביטוח דירה לפני שנכנסו לתוקפן התקנות החדשות המאפשרות פיצוי באמצעות שובר רק בהסכמת המבוטח. נפסק, כי חברת הביטוח פעלה כדין והייתה רשאית בהתאם לפוליסת הביטוח ליתן שובר הפנייה לקבלת תכשיט חלופי באחת מהחנויות שבהסדר עם חברת הביטוח.

ת"ק 243-07-16 שטרן נ' ש. שלמה   30/8/2017


משמעותו של סעיף ביטוח חסר בביטוח דירה

צילום של בית דירותשופט השלום בהרצליה, יוסי ברכיה דחה את תביעתו של מבוטח וקבע, כי הנטל להוכחת קיומו של ביטוח חסר מוטל על המבטחת, שהיא זו שמבקשת להפחית באמצעות עיקרון זה את נטל הפיצוי המוטל עליה מכח הפוליסה, כדין כל סייג ביטוחי שעל המבטחת להוכיחו. המועד לבדיקת הביטוח החסר הוא בשעת כריתת החוזה. היינו, יש להשוות בין שווי הנכס המבוטח וסכום הביטוח בעת כריתת החוזה, ולא בעת קרות מקרה הביטוח. השוואת הסכומים שלא על פי המועדים האמורים בחוק, תוביל לדחיית טענת הביטוח חסר. הנתבעת, באמצעות השמאי מטעמה שעדותו לא נסתרה, הוכיחה כי קיים בנדון שבפנינו ביטוח חסר. למרות שלא צויין במסגרת השיחה עם נציגת המבטחת משמעות "ביטוח חסר", עמדה המבטחת בחובות הגילוי שלה להחרגות ולתנאים המיוחדים המופיעים בפוליסה.

ת"א 8452-08-16 שלו נ' איי. אי. ג'י.         3/9/2017


מע"צ נגד מפעלי ים המלח, חלוקת הרשלנות בין מעוולים במשותף

 

אילוסטרציה של משאיתשלמה פרידלנדר, שופט המחוזי בבאר שבע קיבל בחלקה את התביעה של מע"צ נגד מפעלי ים המלח וקבע, כי מע"צ הוכיחה את עצם הזליגה של אשלג ממשאיותיה של מפעלי ים המלחה על הגשרים הנדונים וכי הנזק נגרם לגשרים על ידי האשלג של מפעלי ים המלח, לצד גורמים אחרים. ליקויי הבניה שממפעלי ים המלח ייחסה למע"צ לא קטעו את הצפיות ואת הקשר הסיבתי בין זליגת האשלג ממשאיותיה לבין הנזק שנגרם לגשרים. שהוא. זליגה של חומר מן המשאיות, תוך הפרה של האיסור המוחלט שבתקנות התעבורה של אי-זליגת מטענים בתפזורת מהמשאית, מהווה הפרת חובה חקוקה ורשלנות. ואולם, יש לייחס למע"צ אשם תורם. מפעלי ים המלח ומע"צ חולקות בחבות בגין תהליך ההרס של הגשרים, שנגרם עקב המקבץ של אשלג שזלג על הגשרים מהמשאיות, ליקויים בבניית הגשרים ותחזוקתם שבאחריות מע"צ וגורמי רקע הנעוצים בסביבה הגיאוגרפית והאקלימית של הגשרים ובבלאי הטבעי שלהם. משהמדובר בנזק שאינו ניתן לחלוקה, יחלקו בו הצדדים בחלקים שווים.

ת"א 5351/08 מעצ –החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ נ' חברת מפעלי ים המלח בע"מ 5/9/2017


תקופת התחזוקה בביטוח קבלני - מגבלה או הרחבה? - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ביטוח ראשוני וביטוחים נוספים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


עדכון תנאי הביטוח החדשים לנסיעות במדריך הנסיעות לחו"ל - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ביטוח מאבק במחלות סרטן - טיפ השבוע מאת סוכן הביטוח והעו"ד שרון רביבו, בלעדי לאתר


תדמית הביטוח במדיה - האם קיים סיכון פיסי לעוסקים בענף? - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


הצגת חריגים באתרי מבטחים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


אופניים חשמליים הם רכב מנועי? אל תנהגו ללא ביטוח - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


הצגת שמו של סוכן ביטוח שעובד באמצעות סוכנות - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חובת הנמקה של תשלום חלקי בתביעת ביטוח - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חובת ההנמקה גם על תשלום לפנים משורת הדין - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


משבר טבע הקשר לביטוח ומשל הסנה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


גבול אחריות לפריצה מעל לסכום ביטוח תכולה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מתחת לרדאר - רעידת אדמה בקרנות הפנסיה הוותיקות -  כתבת השבוע מאת עו"ד ארתור בלאייר


דרוש נוהל לעדכון יורשי משכנתא - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ממשלת ישראל בישלה דייסה - לשוטרים ולסוהרים לא נתנה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


טעות נפוצה בביטוח אובדן שכ"ד - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


האם יש צורך בהתייחסות מיוחדת לתובענות ייצוגיות? - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן


חשיבות שיתוף המבוטח בניהול תביעות תלויות - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright