היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אין התייחסות לתובענות ייצוגיות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


האם יש צורך בהתייחסות מיוחדת לתובענות ייצוגיות?

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

צילום אילוסטרציה של קבוצה גדולה של אנשים

בשנת 2006 נכנס בישראל לתוקפו "חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006". למרות שהפוליסות ל ביטוח אחריות חוקית המשווקות בארץ, אינן כוללות התייחסות מיוחדת שהיא לגבי תובענות ייצוגיות, הן בכל הקשור בהרחבות נדרשות לכיסוי הביטוחי והן בהתייחסות למגבלות סכומי כיסוי בגבולות אחריות משניים או גם אולי בקביעה של סייגים מיוחדים לכיסוי זה.

 

למרות העבודה שמרבית התובענות הייצוגיות בישראל אשר הוגשו עד כה בישראל התרכזו במישר הצרכני, הרי שקיימת חשיפה גם לתובענות ייצוגיות של עובדים, אנשים בעלי מוגבלות וגורמים נוספים.

 

על כן ככל שמדובר בפוליסות לביטוח אחריות חוקית העשויות להוות מקור לפיצוי מבוטחים גם בכל הקשור לתובענות ייצוגיות, הרי שיש לקחת בחשבון בנוסף לפוליסות לביטוח אחריות המוצר ואחריות מקצועית גם פוליסות לביטוח אחריות מעבידים, ואפשר גם פוליסות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

חוק תובענות ייצוגיות קובע כללים אחידים להגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויות, והוא מקדם ופותח אפשרויות לסוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים לצורך מימוש זכות הגישה לבית המשפט, מקדם אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו, נותן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין וקובע דרך לניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

 

הגשה של תביעה ייצוגית מאפשרת לתובע ייצוגי אחד לתבוע בשם קבוצה של נפגעים כאשר כל אדם רשאי להגיש תביעה ייצוגית בעניין שלגביו יש לו עילת תביעה אישית והיא משותפת לו ולאנשים רבים.

 

כאשר מתרגמים את האמור לשפת הפוליסה, הרי שהתביעה הייצוגית עשויה להיות מוגשת בשל מקרה אחד או מספר מקרים שאירעו במהלכה של תקופת ביטוח אחת או אפילו מספר תקופות ביטוח. עניין זה יש חשוב הן לגבי הבנה של גבול אחריות המבטח לתביעה אחת, אשר לפי הפוליסה נקבע למקרה אחד שקרה במהלך תקופת הביטוח והן לגבי גבול האחריות לכל התביעות שנקבע אף הוא למשך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה שהיא שנה אזרחית אחת.

 

להמחשת העניין ניקח מקרה של תביעה המוגשת בגין מוצר מסוים ששווק ע"י חברה מסוימת, נניח לצורך המקרה מזון תינוקות.

 

גבול האחריות לפי הפוליסה נקבע כאמור למשך תקופת הביטוח, למשל מיום 1/1/2016 עד יום 31/12/2016. בסך 100,000,000 ₪ הפוליסה האמורה חודשה ביום 1/1/2017 למשך שנה נוספת בגבול אחריות זהה.

 

מדובר על פגם בייצור שהתגלה בסוף שנת הביטוח והמבוטח הודיע לגביו לחברת הביטוח לפני החידוש.

 

כלומר במקרה הנדון התביעות אשר תוגשנה בשל מוצרים ששווקו עד תום תקופת הביטוח הראשונה תירשמנה בפוליסה הראשונה בגבול האחריות שנקבע בפוליסה והתביעות אשר תוגשנה בשל נזקים לצרכנים שאירעו לאחר חידוש הפוליסה תירשמנה לפי הפוליסה החדשה, כך נוצר מצב שבו עשוי המבוטח "לזכות" בגבול אחריות כפול לתביעה ייצוגית ככל שתוגש נגדו בשל אותו פגם בייצור כאשר המוצר הפגום שווק במהלך שתי תקופות ביטוח שונות.

 

נושא נוסף שלא נלקח בחשבון ואין לגביו התייחסות הוא כיסוי שכר טרחתם של עורכי דין שמתמחים ביישוב תביעות ייצוגיות, שכר שהוא בדרך כלל גבוה יחסית לשכרם של עורכי דין העוסקים ביישובן של "תביעות רגילות", הוצאות למימון מחקרים, חוות דעת מקצועיות ועדויות של מומחים, הוצאות למימון חקירות העשויות להגיע לסכומים נכבדים אף הן, הוצאות לניהול משברים בכל הקשור לתקשורת, כאשר תקשורת אוהדת לתובעים עשויה להשפיע על נכונותם (או למעשה אי נכונותם) להתפשר, הוצאות השבת מוצרים, Recall, גם כאשר הפוליסה אינה כוללת כיסוי זה באופן מובנה, אך ההוצאה נדרשת לצורך הקטנת הנזק המבוטח.

 

האמור בכתבה זו נועד לעורר מחשבה בלבד ולא להציע רעיונות שהם לפתרונות כאלו או אחרים, דבר שניתן לעשות, כמובן, לאחר בדיקה מעמיקה ותמורת תשלום.

 

 

 

פורסם ביום 17/7/2017

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright