עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 11/8/2017

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2017

 

כתבת השבוע: חובת ההנמקה של תשלום חלקי בתביעת ביטוח

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: בלעדי לאתרסוכן ביטוח לא בכל מחיר

 

 

 

חובת ההנמקה גם על תשלום לפנים משורת הדין

 

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

 

איור עם תמצית חובת ההנמקה

חובת ההנמקה של חברת הביטוח לכל תשלום הנמוך מגובה התביעה חלה גם על תשלום תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב וגם על תשלום לפנים משורת הדין.

 

תשלום לפנים משורת הדין מחייב את חברת הביטוח בראש ובראשונה לדחות את התביעה  ולנמק את העילה או העילות לדחייתה ורק לאחר מכן להציע לתובע (מבוטח, מוטב שאינו המבוטח או צד ג') את הצעתה לתשלום לפנים משורת הדין ולנמק את הצעתה.

 

חברת ביטוח שאינה נוהגת בדרך זו לא רק שהיא פוגעת בזכותו של התובע לקבל את המידע הדרוש לו מהחברה על מנת שיוכל לכלכל את צעדיו, אלא שלדעת הח.מ., גם מדובר בגישה מעליבה הפוגעת בכבוד ובאינטליגנציה של הלקוח, כמו למשל במקרה מסוים שנמצא כרגע על שולחני.

 

גישה שמזכירה במהותה  את המקרה המתואר בפרק מספרו של עוזי ז'ק "מכאן ולא מכאן" בנושא תביעת ביטוח:

 

חברת הביטוח העבירה לחשבון הבנק של התובע סכום כסף שהוא נמוך באופן משמעותי מגובה התביעה (בערך כשליש) מבלי לפרט את חישוב התשלום ומבלי לנמק את הסיבה.

 

רק לאחר שפנה התובע לחברת הביטוח נשלח אליו מכתב המבהיר שמדובר בתשלום לפנים משורת הדין, אולם גם הפעם מבלי לשלוח כל מכתב דחיה שהוא (מנומק או לא מנומק) ומבלי להסביר את אופן חישוב הסכום שהועבר לחשבונו של התובע מחשבון המבטח שהוגדר כ"חשבון ספקים"?

 

יותר מכך, חברת הביטוח הגדילה לעשות והציעה לשלוח שמאי נוסף מטעמה על מנת שיכריע בין דוח השמאי מטעמה ובין דוח השמאי שמטעם התובע – דבר האסור לפי תורת ההנמקה.

 

התובע התבקש להעביר לחברת הביטוח רשימה של שלושה שמאים ממנה תבחר חברת הביטוח את השמאי שיבצע את השומה הנוספת והתובע העביר לחברת הביטוח רשימה של שלושה שמאים בוגרי קורסים לשמאות שאינם עובדים עם חברות ביטוח – וראו זה פלא – חברת הביטוח התכחשה להצעתה והציעה רשימה משלה של שלושה שמאים שכן עובדים עם חברות ביטוח וכמובן שהתובע סירב.

 

חברת הביטוח המשיכה בדרכה וגם הודיעה לתובע, כי קיימת אפשרות שתביעתו אינו חוסה תחת תנאי הפוליסה בצירוף פסיקה התומכת את עמדה וכל זאת מבלי להתייחס לנסיבות המקרה הספציפי ותוך התעלמות מהעובדה שתובע נוסף כבר קיבל ממנה פיצוי בגין אותו אירוע עצמו מבלי שחברת הביטוח ציינה בפניו כי מדובר בתשלום לפנים משורת הדין.

 

פניה להנהלת החברה הניבה הצעה מגורם בכיר בחברה לתשלום נוסף בגובה התשלום שכבר שולם לתובע, ושוב מבלי לנמק ומבלי לפרט בכתב תוך זלזול מתמשך ב והתעלמות מ חובת ההנמקה.

 

הטיפ במקרה כדוגמת המקרה הנדון הוא - לפנות למחלקת פניות הציבור במשרד הפיקוח על הביטוח על מנת שהפיקוח על הביטוח יבדוק אם אכן מדובר בכשל מערכתי באותה חברה, שקרוב לוודאי, תחויב לבצע פעולות שונות שיוכתבו לה ע"י הפיקוח על הביטוח ככל שהפניה של התובע תוכר כפניה שיש בה ממש.

 

לאחר קבלת תגובת הפיקוח השלב הבא הוא פרסום נסיבות המקרה בפייסבוקובכל דרך אחרת העומדת לרשות התובע והגשת תביעה בבית המשפט (ואולי גם תביעה ייצוגית) נגד חברת הביטוח בקשר לסכום התביעה, (ככל שהפיקוח על הביטוח יחליט שמדובר במחלוקת לגבי שיעור הנזק שאינה מטופלת על ידו) כאשר הכרעת הפיקוח תהווה ראיה מרכזית להפרת חובת ההנמקה של חברת הביטוח.

 

 

 

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright