היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

חדשות הביטוח ליום 10/3/2022

 

  חדשות     

  

 פסיקה 

  

כתבות ומאמרים

אבי נאור יו"ר הרלב"ד

אבי נאור מייסד עמותת אור ירוקהפרמטרים שיכללו בתוכנית: אכיפה והרתעה, שיפור תשתיות, חינוך והסברה, סוגיית הנהגים הצעירים, רכבים כבדים ועוד. האתגרים: חיזוק הרלב"ד מבחינה מקצועית ומדעית, התאמת מבנה הארגון למשימותיו, רכישת אמון הציבור להשגת מטרות התכנית,.

 

עוד על אבי נאור יו"ר הרלב"ד


הפיקוח שוקל חיוב בביטוח דירה

איור של בית פרטי בלהבות ד"ר ברקת הזכיראת נושא הקמת קרנות ע"י המבטחים, אך לא היה ברור אם הוא מתכוון לאפשר למבטחים להקים קרן פטורה ממס לכיסוי נזקי רעידת אדמה, נושא שעלה על הפרק כבר לפני עשרות שנים. הרעיון של ביטוח חובה לדירות מגורים פורסם על ידי באתר זה כבר בשנת 2019.

 

עוד על חיוב בביטוח דירה


ביטוח אחריות מנהלים של מגדל

סימן האש של מגדל, אוסף עוזי ז"ק הפוליסה תחודש מיום 15 בפברואר 2022 לתקופה של שנה קלנדרית 2023, בגבולות אחריות של 100 (מאה) מיליון דולר למקרה.

 

עוד על ביטוח מנהלים של מגדל


ביטוח החיים של נכי צה"ל

איור סמל של נכה נכי צה"ל זכאים להצטרף לביטוח חיים קבוצתי של ארגון נכי צה"ל. בכיסוי הביטוחי הקיים בסך 100,000 ₪ לנכים עד גיל 70 וכיסוי ביטוחי בסך של 40,000 אלף ₪ לנכים בגילאי 70-75.

 

עוד על ביטוח חיים נכי צה"ל


לחדשות קודמות

חובת ביטוח תאונות תלמידים של רשות  מקומית

פטיש שופטיםשופט העליון י' עמית בהסכמת השופטים נ' סולברג וא' שטיין קבע, כי רשות חינוך מקומית מחויבת לערוך ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מכוח חוק לימוד חובה. החובה חלה לגבי מי שלומד במוסד חינוך רשמי או מי שלומד במוסד חינוך שאינו רשמי והוחל לגביו חינוך חינם בהתאם לצו לימוד חובה. כיום מבוטחים תלמידים רבים אף מעבר לתלמידי החינוך הרשמי והתלמידים שחל לגביהם צו לימוד חובה. התלמיד שנפגע, זכאי לחינוך חינם מכוח צו לימוד חובה, ולכן הייתה מוטלת על הרשות המקומית  חובה לבטחו בביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

רע"א  5695/20 עיריית נצרת נ' מדינת ישראל- משרד החינוך ואח' 28/2/2022


רשלנות רפואית של מגן דוד אדום

פטיש שופטיםהמשנה לנשיאת העליון, השופט נ' הנדל, בהסכמת השופטים י' אלרון וש' שוחט דחה את הערעור והערעור שכנגד על פסיקת המחוזי שקיבל תביעת רשלנות רפואית שהוגשה על ידי עזבון המנוח מ' ובת זוגו של המנוח, נגד אגודת מגן דוד אדום בישראל. נקבע כי צוות מטעם מד"א התרשל בטיפול שהעניק למנוח בעת פינויו באמבולנס מדירתו לב"ח סמוך בהיעדר מעקב הולם אחר מצבו של המנוח במהלך הנסיעה, באופן שמנע איתור מוקדם של דום הלב שאירע לו ונקיטת פעולות נדרשות.

ע"א  7641/20 ע"א  7954/20 פלוני נ' מגן דוד אדום ואח' 20/2/2020  


רשלנות של שרותי הצלה בחוף ים

 

פטיש שופטיםיעל ייטב שופטת המחוזי בבאר שבע קבעה, כי על המצילים בחוף הים להפעיל את שירותי ההצלה בחוף המוכרז עד סגירתו, ולהותיר את אמצעי ההצלה זמינים ומוכנים לפעולה. אחסון אופנוע ים כחצי שעה לפני סגירת שירותי ההצלה, מעידה על רשלנות ומטילה אחריות על כוחות ההצלה בגין טביעתו של המנוח. בנסיבות העניין קבעה השופטת, כי יש לייחס למנוח שבחר לרחוץ בחוף בלתי מוכרז, אף שלא ידע לשחות, הרחק מתחנת ההצלה, אשם תורם בשיעור של 70%.

 

ת"א 31250-11-18 פלוני נ' עיריית אשדוד ואח' 16/2/2022


 

המבטח אינו מחויב להודיע למבוטח בביטוח חובה על אפשרות עדכון גיל במהלך תקופת הביטוח

פטיש שופטים

אסתר שטמר שופטת המחוזי מרכז-לוד דחתה את התביעה וקבעה, כי ביטוייה של חובת הגילוי המוגברת בפסיקה עד כה כוללים את פירוט הסייגים לחבות המבטח, וידוא שהמבוטח הבין את תנאי הביטוח, ותנאים שמקימים עילת שיפוי, ועד מסירת הפוליסה למבוטח. הרחבת חובת הגילוי עד כדי חיוב המבטח להודיע למבוטח שבאפשרותו להוזיל את עסקת הביטוח בדיעבד, לאחר שנחתמה וכל צד קבל את שלו לפיה – אינה מתייחסת ללב העסקה, אף לא לענין מהותי בה, וגם לא לאופן החישוב של דמי הביטוח.

ת"צ 48191-07-14 ליטכבינוב נ' כלל  16/2/2022


נדחתה ייצוגית על הפרשי ריבית והצמדה בביטוח רכב

 

פטיש שופטיםרחל ברקאי שופטת בכירה במחוזי בתל אביב – יפו דחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה כי הפרשי הצמדה וריבית שגבתה המשיבה מרוכשי פוליסה לביטוח רכב, נגבו בניגוד לדין. התובע טען, כי הפרשי ההצמדה חושבו באופן שגוי, כך שנגבה בפועל סכום גבוה מהסכום שצריך היה להיגבות ושלא כדין.  נקבע, כי לשון החוק ברורה ועולה בקנה אחד עם אופן גביית הפרשי ההצמדה והריבית בה נוקטת המשיבה, ומשכך לא קיימת אפשרות סבירה כי השאלה שבחלוקת תוכרע לטובת הקבוצה.

 

ת"צ 44078-10-19 מטר נ' כלל  1/3/2022

 


בטר פלייס – העליון קיבל ערעור על דחיה על הסף של התביעה כנגד המנהלים בשל שיקול עסקי

 

פטיש שופטיםשופט העליון, י' עמית קבע, כי במקרה דנן ההליך במחוזי הינו חריג שכן בימ"ש סילק על הסף, ביוזמתו, תביעה שטרם הוגש בה כתב הגנה, מבלי שניתנה למערערות הזדמנות להגיש כתב תביעה מתוקן חרף קביעתו כי מדובר בנושאים שעדיין מצויים ב"שלבי התפתחות במשפט הישראלי". לפיכך הדיון בשני ההליכים הוחזר לבימ"ש המחוזי לתיקון כתב התביעה במספר נקודות, ולבחינת הטענה בדבר אי הפעלת שיקול דעת עצמאי.

ע"א  7829/18, ע"א  3860/19 8/2/2022


 

עופר אליהו – איבדנו נסיך צנוע ואהוב  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כיסוי מוות או נכות מתאונה בשל מלחמה בביטוח נסיעות - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


"פיצוץ עסקה" בשל ייעוץ ביטוח  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


נזק בלאי לצנרת העסק ולצנרת הדירה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


הערות לחריגי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות - מאת ד"ר יצחק ויזל


עדכון חוזר יישוב תביעות בעניין אזרחים ותיקים  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן


המוטב בביטוח דירה בבית משותף ע"י חברת ניהול  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


עמדת טעינה של רכב חשמלי בבית משותף  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


בין חובת הגילוי היזום לבין חובת הגילוי על שינוי מהותי - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן


שימו לב לגילו של המבוטח בשיוק הפוליסה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


הונאות ביטוח בבריטניה בשנת 2021  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן


הגדרה נכונה של שם המבוטח בפוליסה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


משאלות ביטוח לשנת 2022 - כתבת השבוע, מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright