היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

עסקה שלא נסגרה בשל ייעוץ ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

מגן ההוקרה של עדיף תקשורת שניתן לקטיה שורצמן בשנת 2020 על תרומתה להתפתחות ענף הביטוח בישראל

שוורצמן: זכתה ב"אוסקר הביטוח"

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

"פיצוץ עסקה" בשל ייעוץ ביטוח

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מרצה, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

אילוסטרציה של ביטול עסקה

לא אחת אני נתקלת בגישה מצד יועצי ביטוח ואף סוכני ביטוח, כי הליך הייעוץ לניהול סיכונים אל לא לסכל עסקה בין הצדדים שלא לדבר על עסקת ביטוח שהיא בעיניהם דבר קדוש אשר פגיעה בקיום העסקה כמוה כחילול השם....

 

 ייהרג ובל יעבור, יהא אשר יהא, העסקה שבין הדדים חייבת להיחתם והביטוח אמור להיערך....

 

כן כן, עדיין כיום קיימת כזאת מן גישה.

 

מצד שני, מן הידוע הוא שפוליסת הביטוח במרבית המקרים אינה ניתנת לתיקון בדיעבד ובמרבית המקרים רק לאחר שקורה מקרה הביטוח נזכרים לקרוא את הפוליסה ולא פעם אחת ולא פעמיים מגלים שמה שהמבוטח חשב בתום ליבו כסיכון מכוסה אינו מבוטח לפי הפוליסה והמשמעות היא תשלום בעבור שיקום הנזק או תביעת הצד השלישי מכיסו הפרטי.

 

מסיבה זו בעיקר קיימת מזה שנים רבות הלכת ישר מנשה (ע"א 4819/92 ישר מנשה נגד אליהו) שנקבעה על ידי בית המשפט העליון שמחייבת את חברת הביטוח ואת סוכן הביטוח כאחד לא רק להסביר למבוטח את סייגי וחריגי הפוליסה אלא גם מוטלת עליהם חובה לוודא, כי המבוטח הבין את ההסבר.

 

היועץ לניהול סיכונים מחויב ליתן למבוטח הסבר על אחת כמה וכמה וזאת מהסיבה שהפוליסה שנערכה לפי מפרט יועץ, אינה מפורשת על ידי בית המפשט לרעת המבטח מתוך הנחה של בית המשפט שמהבוטח שנעזר באנשי מקצוע לא היה הד החלש בעסקה.

 

כיועצת לניהול סיכונים בתחום הביטוח, אני רואה את עצמי בתפקיד של פנס או זכוכית מגדלת שמראה למבוטח את החולשות שבהסכם ו/או בתוכנית הביטוח, מסביר למבוטח את ההשלכות של חסרונות בתנאי ההסכם או גם בביטוח ומשאיר בידי המבוטח את ההחלטה אם להמשיך בעסקה ו/או הביטוח בתנאים האמורים או לא.

 

להלן דוגמאות של שני מקרים שבהן נערך הביטוח - שני המקרים הם מתחום הטכנולוגיה וההיי טק:

מקרה ראשון: המבוטח התחייב להמציא בהסכם (שנחתם לפני שהתיק הגיע לטיפולי) להמציא ביטוח אחריות מקצועית או להיות אחראי לנזקים כלפי צד שלישי בגבולות של עשרות מיליוני שקלים. הפוליסה לביטוח אחרית מקצועית של המבוטח היתה בגבולות אחריות של מיליוני שקלים בודדים והגדלת גבול האחריות לפי ההתחייבות בהסכם היתה הופכת את כל העסקה כבלתי כדאית למבוטח. הסברתי למבוטח את התמונה והמבוטח בחר להמשיך בעסקה תוך שהוא מודע לאחריות שהוא נטל על עמו ונוקט במשנה זהירות על מנת למנוע תביעות של צדדים שלישיים בגין המוצר הטכנולוגי שהוא סיפק.

 

מקרה שני: המבוטח היה חייב על פי חוק בביטוח אחריות מקצועית לעיסוקו כאשר החוק לא היה ברור לגבי היקף הביטוח הנדרש. מדובר בחברת היי טק וכל הפוליסות שהוצאו למבוטח כללו חריג לעניין סייבר וכיסוי מצומצם ביותר ולמעשה היעדר כיסוי מוחלט לתביעות ביטוח בקנדה ובארה"ב, ארצות שבהן פעל המבוטח באותה עת. הסברתי את הנושא למבוטח לאחר שהשקעתי שעות רבות בסקר השוק ובסופו של יום, החליט המבוטח שהוא יערוך את הביטוח ללא ייעוץ שלי, כלומר היעדר ההסבר של סוכן הביטוח (כפי שקרה באותו המקרה) יפעל כנגד סוכן הביטוח והחברה ולטובת המבוטח.

 

להלן דוגמאות של שני מקרים שבהן לא נערך ההסכם ולא נערך הביטוח - שני המקרים הם מתחום ביטוחי האחריות:

 

מקרה ראשון: ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בגבול אחריות נמוך ביותר נערך לקבוצה של חברי הנהלת עמותה שכללה באותה עת תריסר אנשים. ביטוח אחריות מנהלים לא ניתן היה לערוך באותה עת למבוטח בודד ובמקרה של תביעה בסכום גדול שתוגש כנגד מספר מנהלים, סכום הביטוח לא יספיק. מצד שני הנהלת העמותה שהיתה שקועה בחובות לא הסכימה להגדיל את גבול האחריות. לשאלה של החברים ששכרו את שירותי, מה ניתן לעשות עניתי, כי למרות האהבה והמעורבות שלהם בענייני העמותה, אחת האופציות שעומדות  בפניהם היא להתפטר מהחברות בהנהלה של העמותה ולהמשיך לתמוך בעמותה מבחוץ, כפי שעשו טרם המינוי. וכך אכן עשו.

 

מקרה שני: עסקה של אספקת מוצרים לפיה סרב היצרן לקחת על עצמו אחריות מעבר לפוליסת הביטוח כאשר מדובר במוצרים מהסוג שיש בו פוטנציאל לא מבוטל לנזקי גוף והיצרן האמור כבר נתבע בעבר בשל אחריות לנזקי גוף. הסברתי את משמעות הדבר ללקוח (המפיץ) וסיפרתי לו שבאפשרותו לקחת על עצמו את הסיכון בידיעה מראש של מה שהוא עושה.

 

בכל המקרים ככל שהעסקה מלווה על ידי עורך דין, הרי ששיקוף המצב לאמיתו מגן גם על עורך לטווח היותר רחוק מבחינת האחריות המקצועית.

 

כל מי שמכיר ולו במעט את נושא ניהול הסיכונים יודע, כי הימנעות מסיכון היא אחת הדרכים הלגיטימיות והמוכרות לטיפול בסיכון, דבר שנעשה על ידנו מדי יום ביומו.

 

כך למשל מי שמחזיק ברכב וחש עמו עייף מכדי לנהוג ונוסע במונית או בתחברה ציבורית - נמנע מסיכון נהיגה.

 

אדם שבוחר לא לטוס מכל סיבה שהיא נמנע מסיכון כלי טיס.

 

יש מי שבוחר שלא להתחתן ו/או שלא להביא ילדים לעולם - זו בחירה.

 

הצד החשוב שבעניין הוא לאתר את הסיכון שאינו בא לידי פתרון באמצעות הביטוח ולהביא אותו לידיעת הלקוח שאמור לפעול ולהחליט לפי שיקול דעתו.

 

 

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 20/2/2022

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright