היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

חידוש ביטוח אחריות מנהלים של מגדל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

ביטוח חובה

חידוש אחריות דירקטורים של מגדל

 

סימן האש של חברת מגדל, אוסף עו"ד עוזי ז"ק

חברת  מגדל  הודיעה מגדל לבורסה לניירת ערך בתל אביב ביום 15/2/2022 על חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לדירקטורים ולנושאי משרה בקבוצת מגדל, לרבות עבור בעל השליטה וקרובו המכהנים כנושאי משרה בקבוצה. הפוליסה תחודש מיום 15 בפברואר 2022 לתקופה של שנה קלנדרית 2023, בגבולות אחריות של 100 (מאה) מיליון דולר למקרה.

 

מגדל מסרה, כי עלות הפרמיה השנתית בגין הכיסוי האמור וגובה השתתפות עצמית הינם בהתאם לתנאי השוק, אינם צפויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ונקבעו לאחר בחינת הצעות שקיבלה החברה ממבטחי משנה.

 

"נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות:

 

1)רכישת הפוליסה הינה לטובת החברה, שכן יש בה כדי לצמצם את החשיפה של החברה  עקב כתבי השיפוי שניתנו לדירקטורים ולנושאי משרה. כמו כן, היא מאפשרת לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי, בשים לב לטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על פי דין.

 

2) ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הינה הגנה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ובחברות בתחומי הביטוח והפיננסים, והיא נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה. הפוליסה מעניקה היקף כיסוי סביר בהתאם לגודלה של הקבוצה, היקף ותחומי פעילותה.

 

3)ההתקשרות הינה בתנאי שוק ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. עריכת פוליסת ביטוח משותפת לכלל חברות הקבוצה יש בה כדי לחסוך בעלויות ולמקסם את היקף הכיסוי הניתן לחברות הקבוצה במסגרת ההתקשרות .

 

4)הכיסוי יינתן לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברות הקבוצה בתנאים זהים, לרבות ביחס  למנכ"ל ו/או לבעל השליטה ו/או לקרוביו."

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright