היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

אזרחים ותיקים - יישוב תביעות ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

מגן ההוקרה של עדיף תקשורת שניתן לקטיה שורצמן בשנת 2020 על תרומתה להתפתחות ענף הביטוח בישראל

שוורצמן: זכתה ב"אוסקר הביטוח"

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

עדכון חוזר יישוב תביעות בעניין אזרחים ותיקים

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מרצה, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

אילוסטרציה של כיתוב 67+ על עוגה כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן

ביום 2/1/2022 עודכן חוזר גופים מוסדיים 2022-9-2 חוזר חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור בכל הקשור בטיפול בתביעות ביטוח שהוגשו ע"י אזרחים ותיקים או מטעמם.

 

חשוב לשים לב לשתי הגדרות חשובות לגבי תחולת החוזר:

  1. הגדרת "לקוח" – שמוגדר בחוזר כ: מבוטח, עמית, מוטב, תובע או מי מטעמם. – כלומר, גם אם מדובר בתביעת צד ג' שהוא אזרח ותיק או צד ג' או מבוטח שמיוצג ע"י אזרח ותיק - מחויבת חברת הביטוח לפעול על פי ההוראות שמתייחסות לאזרח ותיק בחוזר.
     

  2. הגדרת "אזרח ותיק" - כמי שמלאו לו 67 שנים וזאת בהתאם להגדרת "אזרח ותיק" בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

החוזר קובע, כי אופן יישוב התביעות לאזרחים ותיקים יותאם למאפיינים הייחודיים של אוכלוסיה זו  ויהיה מקצועי, מכבד ויעיל ויכלול, ככל הניתן, גם יתן מענה וליווי אישי. חברת הביטוח תאפשר לתובע (מבוטח או צד ג' או מייצג)  שהוא אזרח ותיק להגיש תביעה בעל פה, למעט אם האזרח הוותיק ביקש לעדכן אמצעי אלקטרוני לצורך ההתקשרות עמו.

 

בסעיף 7.ב. בחוזר - נקבע לעניין טיפול בתביעות של אזרח ותיק – על גוף מוסדי לוודא כי מי שפועל מטעמו ביישוב תביעות של אזרח ותיק ייתן את המענה המיטבי והמותאם לאוכלוסייה זו בשים לב למאפייניהם הייחודים, לרבות מענה וליווי אישי ככל הניתן. המטרה היא לסייע לאוכלוסייה זו להתמודד עם הבירוקרטיה של הליך יישוב התביעות ולסייע במקרים של חסמים דיגיטליים ואחרים.

 

הערה: לנוחיות הקריאה החלפתי את המונח "גוף מוסדי" שמופיע בחוזר ואינו מוכר לאדם הפשוט במונח "מבטח" כאשר הוראות החוזר חלות על כל הגופים המפוקחים על ידי הפיקוח על הביטוח (הרשות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון) במדינת ישראל.

 

הגשת תביעה בעל פה - חברת הביטוח תאפשר לתובע אזרח ותיק להגיש תביעה בעל פה באופן שמילוי טופס הגשת התביעה יבוצע על ידי נציג המבטח - בהתאם לפרטים שמסר בעל פה האזרח הוותיק. בנוסף, בכל מקרה של פעולה משמעותית בתיק למשל הודעה על חוסר במסמכים,  נציג מטעם המבטח ייצור קשר טלפוני עם התובע ויעדכן אותו בכך, בנוסף למשלוח הודעה בעניין בדואר או באמצעי אלקטרוני, למעט אם האזרח הוותיק ביקש לעדכן אמצעי אלקטרוני  לצורך ההתקשרות עמו. זאת במטרה להקל על אוכלוסייה זו בהליך יישוב התביעות שכרוך בחילופי מסמכים רבים ועל מנת שהטיפול באוכלוסייה זו לא יתעכב בעקבות חסמים דיגיטליים ואחרים. על המבטח לתעד את כל השיחות המפורטות בסעיף זה באמצעות הקלטה (סעיף 8(א)(7)).

 

הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה - לעניין ההודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה, נקבע כי לגבי תובע שהוא אזרח ותיק – על המבטח לפעול ככל יכולתו על מנת לצמצם את זמני המענה (סעיף 8(ב)).

 

הודעת על המשך בירור תביעה או הפסקת בירור - לעניין הודעת המשך בירור או הפסקת בירור נקבע כי לאזרח ותיק תימסר הודעה גם בעל פה ע"י נציג מטעם המבטח. זאת על מנת למנוע עיכובים בטיפול בתביעה, לקצר את הליך התביעה ולמנוע טרטור עבור אוכלוסייה זו (סעיף 8(ו)).

 

בירור תביעה בעזרת מומחה - לעניין בירור תביעה בעזרת מומחה נקבע כי לעניין אזרח ותיק – תימסר הודעה גם בע"פ ע"י נציג מטעם המבטח. זאת על מנת לוודא שהתובע יהיה מודע מראש להליך וכן לוודא שהוא הבין את ההליך ואת זכויותיו (סעיף 8(י)).

 

מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור - לעניין מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור, קוצר משך הזמן למתן מענה ונקבע כי גוף מוסדי ישיב לאזרח ותיק לא יאוחר מ – 21 ימים ממועד קבלת הפנייה, במקום 30 ימים (סעיף 8(יד)).

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 2/2/2022

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright