ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 15/2/2009

 

 

 

 

 

חדשות ביטוח

                                 

    כתבות ומאמרים

אפשרות לבטח לפי תנאי ביט 2008 - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


מהם תנאי ביט - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


השוואה בין ביטוח חיים לביטוח תאונות אישיות - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


עלות השיתוף בביטוח - השטח האפור אפל - טיפ השבוע בלעדי לאתר


ביטוח חסר - המדריך - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


ויתור בין נהגים, העוקץ החוקי - טיפ השבוע בלעדי לאתר


עשה ואל תעשה באתרי האינטרנט של הסוכנים - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


מדוע חשוב לערוך ביטוח ע"י היזם - טיפ השבוע בלעדי לאתר


נזקי טבע - המדריך -  כתבת השבוע, בלעדי לאתר


השתתפות עצמית  באחוזים - מהנזק או מהסכום העומד לתשלום? - טיפ השבוע בלעדי לאתר


חשיבותו של ביטוח רכב חובה באתרי בניה - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


טיפ למיתון לתשומת לבם של המבטחים והסוכנים- טיפ השבוע בלעדי לאתר


השינויים בתנאי ביט 2009 - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


המלחמה בעזה - מגבלות הכיסוי לדירה פנויה - טיפ השבוע בלעדי לאתר


פוליסה - המדריך - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


לדרוש ביטוח אחריות המוצר מהקבלן - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


    ארועים וספרים

הכנס ה- III של מבטחי משנה בישראל Third Tel-Aviv Re – 2009

כנס תל-אביב רי 2009הכנס יתקיים בין התאריכים 15-19 יוני, 2009 במלון "דן", תל-אביב. ערב גאלה יתקיים ביום  15.6.2009 בטראסק נמל תל-אביב, בחסות "אגוד חברות הביטוח בישראל", "התאחדות החברות לביטוח חיים בע"מ" והמפקח על הביטוח.

 


יצא לאור ספרו של עו"ד ירן אליאס, "דיני ביטוח" דיני ביטוח ירון אליאס - מהדורת 2009

המהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


הועידה של עדיף ביטוח הועידה השישית של עדיף ביטוח התקיימה בימים 25-26 בנובמבר 2008 במלון סיטי טאוור ברמת גן.

 

קטיה שורצמן, מנהלת המושב האחרון, מומחים משיבים לשאלות קהל

 

לתוכנית הכנס המלאה


פורום של AON

ביום חברת Aon ישראל מקיימת כנס חדשנות ביטוחית בנושא ניהול משברים, סיכוני טרור, מלחמה וחטיפות נושא  הכיסוי הביטוחי של סיכוני טרור מלחמה וחטיפות, הולך וצובר תאוצה גדולה בשנה האחרונה בעולם בכלל ובישראל בפרט, בעקבות מלחמת לבנון השנייה ובעקבות איומי החטיפות באפריקה ודרום אמריקה וחטיפתם לאחרונה של אנשי עסקים ישראלים באפריקה.

 

הכנס יתקיים ביום ג', 18.11.08 בפריים כחול, גן אורנים בגני התערוכה, בין השעות 08:30 – 11:00.

 

להודעה לעיתונות

 

    פסיקה וחוזרים

נדחו הערעורים בתיק אטינגר בעליון

השנים האבודות

ע"א  9980/06 וערעור שכנגד וערעור שכנגד, עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל ואח' נגד עיריית ירושלים ואח'?
פסק הדין ניתן ביום: 26.1.2009 ע"י כבוד השופט המשנה לנשיאה א' ריבלין ובהסכמת כב' השופטים א' פרוקצ'יה וי' דנציגר         עניינו של פסק הדין: כיצד יש לחשב את הפיצוי המגיע בשל "השנים האבודות" של קטין אשר מסלול חייו ומסלול חייהם של בני-משפחתו מורה על סיכוי להשתכר, אלמלא התאונה, סכומים הגבוהים בהרבה מהשכר הממוצע במשק.
העליון דחה את הערעורים וקבע, בין היתר, כי "נקודת מוצא זו לחישוב הפסד ההשתכרות של קטין היוצרת האחדה של הפיצוי, עולה בקנה אחד עם עקרון השבת המצב לקדמותו, עם השאיפה להגשים את הזכות לשוויון ועם הצורך ליצור הרתעה אופטימלית"

 


פורסמה טיוטה שניה לחוזר- פרסום מרכיבי תיק הנוסטרו

תיק הנוסטרו

המטרה לפי הטיוטה היא  גילוי על השקעת כספי הנוסטרו בפרוט התרומה לרווח ולהכנסה הכוללת של כספים אלו למרכיביהן בהתאם לאפיקי ההשקעה השונים  מועד אחרון לתגובות: 25/2/2009. חברות הביטוח יחויבו להציג את מרכיבי הרווח עבור 4 רבעונים אחרונים, כאשר הרבעון הראשון שיוצג יהיה הרבעון המסתיים ביום 31 בדצמבר 2008. מועד פרסום הנתונים בגין הרבעון המסתיים ביום 31 בדצמבר 2008 יעשה ביחד עם פרסום הנתונים בגין הרבעון המסתיים ביום 31 במרס 2009.

 


פורסם עדכון חוזר רשימת נכסי הגופים המוסדיים

נכסי מוסדייםחוזר רשימת נכסי הגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד – עדכון חל על כל חברות הביטוח החל מהדיווח לשנת 2008.

מטרת החוזר היא עדכון הוראות חוזר 2008-9-2 שעניינו רשימת נכסי הגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד לצורך הוספת דיווח על נכסי חוב קונצרנים המחושבים לפי עלותם המתואמת כאמור בהוראת השעה. 

 


טיוטת חוזר - נספח לדוח חודשי של הגופים המוסדיים

חוזר מספר לקוחטיוטת החוזר בנושא נספח לדוח החודשי של גופים מוסדיים - מספר חשבון לקוח אצל חבר בורסה פורסמה ביום 15 בפברואר 2009, מועד אחרון לתגובות: 1/03/2009 המטרה היא  דיווח על מספרי החשבונות של הגופים המוסדיים המתנהלים אצל חברי הבורסה, לצורך ייעול הפיקוח על המסחר המתנהל בבורסה, לרבות פעילות בניירות ערך המתבצעת על ידי הגופים המוסדיים, וזאת בנוסף למידע הנדרש בחוזר גמל 2007-2-3, חוזר פנסיה 2007-3-1 וחוזר ביטוח 2007-1-15.

 

 

    חדשות

 החל מיום 1/3/2009 - מנכ"ל חדש באיילון

אייל זינגר, מנכ"ל איילון החל מ 1/3/2009אייל זינגר, הוא המנכ"ל החדש של חברת הביטוח איילון האמור להיכנס לתפקידו החדש החל מיום 1/3/2009.

זינגר, בעל ותק של כ 20 שנה בענף, למעשה דור שני  בביטוח (האחיין של יגאל זינגר, סמנכ"ל ביטוח חקלאי, ראו ידיעה להלן) וצבר רקע מרשים של תפקידי ניהול בכירים ביותר בחברות מובילות בתחום הביטוח: מנכ"ל סוכנות מדנס, מנכ"ל קבוצת עומרי שהייתה בבעלות הפניקס וקופ"ח לאומית, יו"ר סוכנות דוידוף, יו"ר דוידוף הסדרים פנסיוניים וחב' פמי פרמיום בבעלות רוני דוידוף.

אהרון מרקוביץ, המנכ"ל הפורש של איילוןהמנכ"ל הפורש, אהרון מרקוביץ, ימשיך לכהן בדירקטוריון של חברת איילון.

 

 


חברת ביטוח חקלאי הצטרפה לאיגוד חברות הביטוח

חברת ביטוח חקלאי

חברת ביטוח חקלאי העוסקת בביטוח אלמנטארי (כללי) במגזר הקיבוצי ובמגזר הפרטי הצטרפה לאגוד חברות הביטוח בתחילת פברואר 2009. 

ביטוח חקלאי, אגודה שיתופית בע"מ, פעילה כיום בתחום הביטוח הכללי בלבד, הן במגזר הקיבוצי והן במגזר הפרטי. למגזר הקיבוצי החברה משווקת מגוון פוליסות רכוש וחבויות לקיבוצים, לתעשייה ולעסקים הקשורים אליהם, וכן פוליסות רכב, בעלי חיים, ותאונות אישיות לחברים. למגזר הפרטי משווקת החברה פוליסות רכב ודירות, וכן פוליסה משולבת של ביטוחי רכוש וחבויות לבתי עסק ולמושבים. אייל לויטה, מנכ"ל החברה, צורף להנהלת האגוד. אודיה לביא  משמשת כמשנה למנכ"ל, מנהלת אגף אלמנטרי.
יגאל זינגר, הוא סמנכ"ל החברה והממונה על פניות הציבו
ר

 


פורסמו תקנות הארכת הפקדות ק"ג וביטוח חיים עד סוף פברואר 2009.

תקנות ק"ג הפקדות עד 28/2/2009לפי התקנות, יראו יכיר מס הכנסה בתשלומים  ששילם נישום במהלך החודשים ינואר ופברואר 2009, כאילו שולמו בשנת המס 2008, ובלבד שהנישום הגיש בקשה לכך, עד יום 1 באפריל 2009.
לפי מכתב של יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, מיום 9 בפברואר  2009 למנהלי גופים מוסדיים מתבקשים הגופים המוסדיים להנפיק לעמית שהגיש הצהרה כאמור, בגין ההפקדות. לצורך קבלת ההטבות במס בגין שנת המס 2008  אותו יצרף העמית לספח המצורף לדוח השנתי לעמית בעת הגשתו לרשויות המס.


 

חדשות ביטוח קודמות

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright