היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

השוואה בין ביטוח חיים לביטוח תאונות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


ביטוח עסק רכוש     ביטוח מבנים ונדל"ן       ביטוח עבודות קבלניות      ביטוח דירה

 

השוואה בין ביטוח תאונות אישיות לביטוח חיים

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 1. ענפי ביטוח שונים - ביטוח תאונות אישיות נערך לפי פוליסה  שנתית והוא שייך לענף ביטוח כללי (אלמנטרי) ביטוח חיים נועד לשנים ארוכות והוא שייך לענף ביטוח חיים (לצורך עיסוק בביטוח חיים, הן כמבטח  והן כסוכן נדרש רישיון מיוחד מטעם המפקח על הביטוח). ביטוח תאונות אישיות כלול בענפי ביטוח תאונה בביטוח כללי.
   

 2. ביטול החוזה על ידי המבטח - ביטוח חיים שלא כמו ביטוח תאונות אישיות אינו ניתן לביטול חד צדדי על ידי המבטח (למעט אותם מקרים בהם המבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח).
   

 3. מרכיב חסכון - ביטוח החיים כולל בדרך כלל גם מרכיב חסכון.
   

 4. ביטוח מפני מוות מכל סיבה שהיא - בביטוח תאונות אישיות ניתן לבטח אך ורק מקרה מוות אשר נגרם על ידי תאונה. ביטוח חיים, מאידך גיסא, מכסה מוות מכל סיבה שהיא כולל מוות ממחלה או מוות טבעי.
   

 5. תקופת השתתפות עצמית בביטוח אי כושר זמני לעבודה - בתאונות אישיות בד"כ בין 8 ל - 14 יום ובביטוח חיים ללא הרחבה מיוחדת בד"כ כ 90 יום (התקופה המרבית לפיה זכאי העובד לפיצוי לפי חוק דמי המחלה ותאונות אישיות לפי חוק המל"ל), עם אפשרות לרכוש כיסוי משלים במסגרת ביטוח תאונות אישיות או לפי הפוליסה לביטוח חיים. ראו עוד על אובדן כושר עבודה.
   

 6. הגבלת פיצוי חודשי/שבועי במקרה של אי כושר זמני לעבודה - בביטוח חיים קיימת הגבלה עפ"י חוזר פיקוח משנת 1981  לפיו הפיצוי החודשי שיקבל המבוטח מן המבטח לא יעלה על 75% מהכנסתו החודשית הממוצעת ב12- החדשים שקדמו למועד אבדן כשר העבודה שעבורו משולם הפיצוי.)  בביטוח תאונות אישיות אין מגבלה עפ"י חוק אולם החלק מתוכניות הביטוח אימתו המבטחים את המגבלה של ביטוח החיים.

   

 7. בדיקה רפואית של המבוטח כתנאי לעריכת הביטוח - בביטוח חיים לגבי גילאים גבוהים וסכומי ביטוח גבוהים (ע"פ טבלה) נדרשת בדיקה רפואית של המבוטח לפני קבלתו לביטוח. בביטוח תאונות אישיות בדרך כלל לא נדרשת בדיקה  רפואית לפני מתן הכיסוי הביטוחי.
   

 8. ביטוח נכות קבועה ממחלה - בביטוח חיים שלא כמו בביטוח תאונות אישיות ניתן לכסות נכות קבועה ממחלה תמורת פרמיה נוספת. בביטוח תאונות אישיות  ניתן לבטח אך ורק אי כושר זמני לעבודה אשר נגרם ממחלה.
   

 9. הגדרת אי כושר זמני - בביטוח אי כושר זמני לעבודה מוגדר אי כושר לפי  הפוליסה לביטוח חיים כאי כושר זמני של המבוטח לעסוק בעבודתו או בעיסוק אחר אשר הולם את כישוריו או לפי הגדרה אחרת שנקבעה בפוליסה. הכיסוי המקובל לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות הוא רחב יותר ומכסה אי כושר של המבוטח לעסוק במשלח ידו הנקוב ברשימה, דהיינו אם בעקבות התאונה המבוטח אינו כשר לעסוק במקצועו הנקוב  ברשימה.
   

 10. תקופת הפיצוי בגין אי כושר זמני לעבודה - תקופת הפיצוי המקובלת לגבי אי כושר זמני בביטוח תאונות אישיות היא בדרך כלל 104 שבועות עם השתתפות עצמית של ימים אחדים ובביטוח חיים תקופת הפיצוי בגין אי כושר יכולה להגיע עד הגיעו של המבוטח לגיל 65, אם תקופת הביטוח אינה מסתיימת קודם לכן.
   

 11. שחרור מתשלום פרמיה בתקופת אי כושר זמני לעבודה - בביטוח חיים שלא כמו בביטוח תאונות אישיות ניתן לרכוש תמורת פרמיה נוספת כיסוי מיוחד המקנה שחרור מתשלום הפרמיה בתקופת אי הכושר.
   

 12. ויתור על סודיות רפואית בטופס ההצעה - ההצעה לביטוח תאונות אישיות כמו ההצעה לביטוח חיים כוללות כתב ויתור על סודיות רפואית לטובת המבטח.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright