היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

חוזר אישור קיום ביטוחים הלכה למעשה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

 

 חוזר אישור קיום ביטוח - מי מה איך וממתי?

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

 

 

מבצע אישורי ביטוחביום 1/12/2019 נכנסו לתוקפן הוראות חוזר ביטוח 2019-1-6 של הפיקוח על הביטוח "אישור קיום ביטוח".

 

על אילו פוליסות מדובר?

בשלב הראשון, כלומר עד ליום 1/7/2021 החוזר חל רק לגבי אישור לביטוחים חדשים בלבד.

 

כלומר אישורים לגבי ביטוחים שהיו קיימים עד למועד כניסת החוזר החדש לתוקפו ממשיכים להתנהל לפי הנוהל שהיה קיים בעבר. כלומר, כאשר משכיר דורש משוכר להמציא לו אישור ביטוח לגבי חידוש ביטוחיו, הוא נדרש להמציא אישור לפי הנוסח של השנה הקודמת ואינו מחויב למסור אישור ביטוח לפי הנוסח האחיד שנקבע בחוזר!

 

כבר ביום הראשון לתחולת החוזר התברר שלא מעט סוכני ביטוח טעו והטעו מבוטחים כאשר הנחו אותם לדרוש לקבל את הנוסח שנדרש לפי החוזר גם בחידוש ביטוח לפי אישור שהיה קיים בעבר וזאת למרות העובדה שלפי האמור לעיל, האישורים לפי החוזים הקיימים ממשיכים להתנהל כבעבר עד ליום 1/7/2012.

 

להלן האמור בסעיף 5 – "תחילה" לחוזר:

"א. תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 בדצמבר 2019.
ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתן של הוראות חוזר זה ביחס לאישורי ביטוח שיופקו במסגרת חידוש חוזה ביטוח של חוזה שנכרת טרם מועד התחילה, 1 ביולי 2021."

 

החלפת מבטח בחידוש

אף על פי שהאמור בחוזר לגבי אי תחולתו בשלב הנוכחי לגבי חידוש ביטוח קיים נראה ברור, הרי שבמקרה של חידוש באמצעות חברת ביטוח אחרת, עשויה חברת הביטוח החדשה לטעון, כי מבחינתה מדובר על ביטוח חדש ועל כן חשוב לתאם מראש או בכתב במקרה של מעבר לחברת ביטוח חדשה, כי האישור לפי הנוסח הקיים והמקובל אצל חברת הביטוח הקודמת יהיה מקובל גם אצל חברת הביטוח החדשה עד ליום 1/7/2021 בהתאם לקבוע בחוזר.

 

על אילו חברות ביטוח חל החוזר?

סעיף 4 א. לחוזר מציין, כי החוזר חל על כל חברות הביטוח, לרבות הפול.

 

על אילו ענפי ביטוח חל החוזר?

סעיף 4.ב. מפרט את ענפי הביטוח לגביהם חל החוזר:

1. ביטוח מפני תאונות אישיות.

2. ביטוח מפני אחריות מעבידים.

3. ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי.

4. ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי.

5. ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית ולמעט ביטוח מקיף ל דירות.

6. ביטוח מטענים בהובלה.

7. ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי.

8.         ביטוח מפני אבדן רכוש.

9.         ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות.

10.       ביטוח הנדסי.

11.       ביטוח מפני  נזקי טבע בחקלאות.

12.       ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים.

13.       ביטוח מפני סיכונים אחרים.

 

מילוי פרטי האישור לפי נוסח החוזר

החוזר מחייב למלא את הפרטים באישור לפי מבנה (למעשה טבלה) של האישורים הנדרשים לפי הנספחים לחוזר. אחת הדרישות היא למלא את מספר החברה (ח.פ.) של מקבל האישור, מלאכה שאינה קלה כאשר מדובר במספר גורמים שנכללים בשם מקבל האישור כמו למשל המשכיר וחברת הניהול או היזם ובעלי המקרקעין וכו'.

 

מכשול נוסף הוא בעצם מבנה הטבלה שמתפרשת על פני כל רוחב העמוד ללא מקום לשוליים כאשר מדובר על אישור שאמור להיות חלק מחוזה מודפס וכרוך שנערך בין הצדדים. כמו כן, לא מעט עורכי דין שלא לדבר על סוכני ביטוח גילו קושי במילוי פרטי הכיסוי הביטוח בטבלה.

 

מבצע לזמן מוגבל למנויי טיפ השבוע של האתר - שני אישורים במחיר אחד!
 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינםעד יום 31/1/2020 יוכלו מינויי טיפ השבוע של האתר להיעזר בעניין זה, בשירות המומחים שלנו באתר http://www.ansbit.co.il לצורך מילוי הטבלאות של אישורי הביטוח כנדרש בחוזר במחיר מבצע של 585 ₪ בלבד כולל מע"מ נוכל למלא בעבורכם שני אישורים למבוטח אחד (כמו למשל ביטוחי קבע וביטוח עבודות קבלניות). עלות של ייעוץ מלא וכולל לסעיף ביטוח בהסכם התקשרות תעמוד בתקופת המבצע על 2,925 ₪ בלבד.

 

פורסם ביום 5/12/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright