היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חובה לחשמליים לא באמצעות קרנית

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


תיקון 4 לחוק הפלת"ד – החשמליים הם רכב מנועי!

 

ביטוח חובה לאופניים חשמליים רק לא באמצעות קרנית

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

 

 

 

אופניים חשמליים, צילום אילוסטרציהאחת ההצעות לפתרון סוגיית ביטוח חובה לאופניים חשמליים העולות מדי פעם בפעם על הפרק היא מתן כיסוי ביטוחי באמצעות קרנית. רו"ח איתן השחר מנכ"ל קרנית (קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים) אמר באחת משיבות וועדות הכנסת בנושא האופניים החשמליים שהוא מתנגד לפיצוי רוכבי האופניים החשמליים באמצעות קרנית מהסיבה שבמקרה הנדון ייפלו העלויות על כלל מבוטחי ביטוח החובה לרכב אשר שיעור מפרמיית החובה המשולמת על ידם משמש למימון פעולותיה של קרנית.

 

בנוסף לסיבה הטובה כשלעצמה של מנכ"ל קרנית, קיימות שתי סיבות חשובות לא פחות לפיהן המימון על ידי קרנית, לפי מתכונת חוק הפלת"ד כיום, לכך שמימון התאונות על ידי האופניים החשמליים על ידי קרנית יהיה חלקי בלבד עם אפשרות חזרה למזיק ועל כן בלתי רצוי.

 

הסיכון העיקרי בנהיגה באופניים חשמליים הוא תאונה לנוהג. מתחילת 2018, על פי הפרסומים נהרגו כ 11 נהגי אופניים חשמליים ורבים אחרים סובלים מרמות שונות של פציעה.

 

הואיל וקרנית נוסדה על מנת לממן עלות של נפגעי תאונות דרכים הזכאים לפיצוי על פי ביטוח חובה לרכב אך אינם יכולים לממש את זכאותם מסיבות שונות המפורטות בחוק, הרי שקרנית אינה משלמת לנפגעים שאינם זכאים לפיצוי על פי ביטוח חובה מהסיבה שלא רכשו ביטוח.

 

כך שהנהגים באופניים החשמליים ללא ביטוח חובה (ביטוח שלא ניתן להשיג כיום במדינת ישראל) לא יזכו לפיצוי מקרנית.

 

יותר מכך לקרנית יש זכות חזרה (זכות הדומה אך אינה זהה לזכות התחלוף) לגבי סכומי הפיצויים המשולמים על ידה, בין השאר, כלפי מי שנהג ברכב מנועי ללא ביטוח. כך שנוהגים באופניים החשמליים ללא ביטוח חובה לא רק שלא יזכו לפיצוי (הם עצמם או יורשיהם, לפי המקרה) בשל המוות או הנזק הגופני שיגרם להם בתאונת דרכים, אלא שיהיו חשופים לתביעת חזרה של קרנית בגין תשלום לצד שלישי שנגרמו לו נזקי גוף בשל הפגיעה של האופניים החשמליים בשל אחריותם לפי דיני הנזיקין.

 

זכות החזרה של קרנית היא לפי פקודת הנזיקין (לפי סעיף 9 (ב) לחוק הפלת"ד), כך שככל שמדובר על רשלנות של הנפגע עצמו, רוכב האופניים החשמליים לא יישא באחריות, אלא שקרוב לוודאי שהוא יידרש להוכיח בבית המשפט, כי אינו אחראי לתאונה. במקרה של אחריות חלקית (באשר תקבע רשלנות תורמת של הנפגע עצמו) יישא רוכב החשמליים בחלקו היחסי בסכום הפיצויים אשר שולם על ידי קרנית לנפגע.

 

נכון להיום קיימות לפחות שתי פוליסות לביטוח דירה שכוללות אפשרות לכיסוי אחריות חוקית כלפי צד שלישי (נזקי גוף ונזקי רכוש) בגין אופניים חשמליים לפי פקודת הנזיקין.

 

העניין הוא שאחת הפוליסות כוללת חריג מפורש בתוך הרחבה זו לעניין רכב מנועי שחייב בביטוח חובה על פי חוק ופוליסה שניה מבטלת את החריג של שימוש ברכב מנועי לגבי האחריות המבוטחת לפי הכיסוי לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

ניסוחים סותרים בפוליסה, יפורשו, כידוע לרעת המנסח, קרי, חברת הביטוח. כך שחברת ביטוח שביטחה במפורש אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל שימוש באופניים חשמליים, סביר להניח שלא תוכל לחמוק מאחריותה רק בגלל שהאופניים החשמליים יוכרו בסופו של יום כרכב מנועי החייב בביטוח חובה.

 

הפתרון לסוגיה זו, כבר הוצע ע"י הח.מ. בכתבה: "חשמליים בחובה – אינטרס המבטחים"

 


 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל״ה–1975 - סעיף 12. תפקיד הקרן :

 

(א)  תפקידה של הקרן היא לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק זה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת מבטח מחמת אחת מאלה:

(1)   הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע;

(2) אין לנוהג ביטוח לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה; הוראה זו לא תחול לגבי נפגע שאינו ישראלי אשר נהג ברכב המכוסה בכרטיס ביטוח רכב בין־לאומי לפי הוראות פקודת הביטוח;

(2א) למבטח מונה מנהל מורשה לפי סעיף 68(א)(3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981 (להלן – מנהל מורשה), בהוראת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק האמור (להלן – הממונה), בשל כך שהמבטח אינו יכול לקיים התחייבויותיו, ושר האוצר, לפי המלצת הממונה, אישר כי מן הראוי שהקרן תפעל לפי סעיף זה;

(3) המבטח נמצא בפירוק.


 

 

פורסם ביום 19/6/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright